คำทำนายประจำปี 2556
สำหรับผู้ที่เกิดในราศี กรกฎ (ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม)   

ด้านการงานในปีนี้
ดูไปแล้วท่านมีการปรับเปลี่ยนทางด้านการงานไปในทางที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ในด้านตำแหน่งและหน้าที่การรับผิดชอบที่ท่านดำเนินอยู่ จะไปในทิศทางที่ท่านต้องทำการปรับตัวเองให้เข้ากับหน้าที่จะต้องมีการรับผิดชอบงานที่มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา มีกิจเกี่ยวกับการเดินทางกับการงานของท่าน รวมไปถึงมีการเดินทางไปต่างแดนในเรื่องของหน้าที่การงาน  
ด้านการเงินในปีนี้
ในด้านการเงินของท่านในปีนี้ ถือได้ว่าท่านจะได้รับข่าวดีทางด้านการเงิน ทั้งเงินที่ได้จากการทำงาน และการลงทุนต่างๆ ในปีนี้จะส่งผลดีแก่ตัวท่านเป็นอย่างมาก มีการหมุนเวียนทางด้านการเงินไปในทางที่ดีขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมา
ด้านความรักในปีนี้
ท่านควรระวังปัญหาด้านการไม่เข้าใจกันในด้านความคิดส่วนตัวที่ไม่เข้าใจกันทั้งสองฝ่าย ควรหาเวลาปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ จะทำให้ท่านเข้าซึ่งกันและกันได้ดียิงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 

 

 

                                                                                     


Copyright 2000 by ActiveWay.Com,
All rights reserved.
Apollon Group