คำทำนายประจำปี 2556
สำหรับผู้ที่เกิดในราศี กันย์ (ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 22 กันยายน)


ด้านการงานในปีนี้
ด้านการของท่านที่เคยเงียบเหงามานานเริ่มมีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม นับได้กว่าการงานจะมีเกณฑ์ การพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ หรือมีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นในปีนี้สำหรับใครที่จำงานประจำ หรือการรับราชการ 
ด้านการเงินในปีนี้
มีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนจำนวนหนึ่ง ที่ท่านไม่เคยคาดคิดมาก่อน ซึ่งจะส่งผลดีกับตัวท่านและครอบครัว การเงินของท่านจะคล่องตัวจากที่เป็นอยู่ ทำให้ท่านมีความสบายใจในปัญหาด้านการเงินที่เป็นอยู่
ด้านความรักในปีนี้
ความรักส่งผลดีในแง่ของการปองดอง ในหมู่คณะเกิดขึ้น มีการพัฒนาการไปสู่ความเข้าใจกัน การมีครอบครัวใหม่  เกิดขึ้น

 


Copyright 2000 by ActiveWay.Com,
All rights reserved.
Apollon Group