,

คำทำนายประจำปี 2556
สำหรับผู้ที่เกิดในราศี ตุลย์ (ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 23 ตุลาคม)

   

สำหรับผู้ที่เกิดราศีนี้ ในปี 2556
ด้านการงานในปีนี้
มีการทำงานเกี่ยวกับการงานที่ใช้ความรวดเร็วเช่น งานด้านการบริการ งานด้านใช้สื่อต่าง ๆ เข้ามาช่วยการทำงานมากขึ้น  ท่านจะมีเวลาให้กับ ครอบครัวน้อยลงไป อย่างเห็นได้ชัด ท่านต้องตัดสินใจบางอย่างว่าจะทำงานชิ้นนี้ดีหรือไม่  
ด้านการเงินในปีนี้

ท่านจะได้รับเงินอยู่ต่อเนื่อง มักจะเป็นเงินย่อ ๆ  จะเห็นได้ว่าดวงการเงินของท่านดีทั้งปี ส่งผลดีให้กับท่านเป็นอย่างมาก มีบางเดือนเท่านั้นที่การเงินของท่านมีการขาดมืออยู่บ้าง  
ด้านความรักในปีนี้
ระมัดระวังการมีปากเสียงกับญาติผู้ใหญ่ ฝ่ายตรงข้ามกับเราอยู่บ้าง ส่วนเรื่องอื่น ๆ ไม่มีปัญหาอะไร มาก

   


Copyright 2000 by ActiveWay.Com,
All rights reserved.
Apollon Group