คำทำนายประจำปี 2556
สำหรับผู้ที่เกิดในราศี ธนู (ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม)


 สำหรับผู้ที่เกิดราศีนี้ ในปี 2556
ด้านการงานในปีนี้
ให้ระวังการมีปากเสียงกับเจ้านายและลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับท่านโดยตรง ท่านควรระวังเรื่องคำพูดของท่านให้มากเป็นพิเศษ หรือพูดให้น้อยลงทำงานมากขึ้นก็จะไม่เจอปัญหานี้ เรื่องต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างการทำงานก็จะน้อยลงไป
ด้านการเงินในปีนี้
ขาดความคล่องตัวอยู่บ้าง แต่ก็พอไปได้อยู่ ท่านต้องระวังปัญหาทางด้านการใช้จ่ายของท่านไว้บ้าง และการลงทุนต่าง ๆ
ด้านความรักในปีนี้

ระวังเรื่องการมีปากเสียง และการไม่เข้าใจกันและกัน จะมีขึ้นในครอบครัว และหมู่คณะท่าน รวมไปถึงการแยกทางกัน

 


Copyright 2000 by ActiveWay.Com,
All rights reserved.
Apollon Group