ข้าพเจ้าได้เริ่มปลูก
 ต้นไม้ไว้หลายต้นตอนนี้บางต้นได้ออกดอกออก
ผลเป็นไปตามความตั้งใจของ พลตรีประยูร พลอารีย์
ข้าพเจ้าให้น้ำใส่ปุ๋ยดูแลเอาใจใส่จน
ต้นไม้ที่กำลังจะแห้งตายกลับมี
ชีวิตใหม่ มีพลังที่จะต่อสู้ชีวิตและป้องกันพายุให้กับผู้อื่นด้วย 
ด้วยความตั้งใจข้าพเจ้าได้มาถึงครึ่งทางแล้ว
ได้ทำตามคำสอนของ อาจารย์ สร้างนักโหราศาสตร์ที่ดี ๆ
ออกไปช่วยเหลือคน ที่หลงทาง ในพายุฝนให้เห็นทางออกกับชีวิตของตัวเอง
Teacher Decha, the head of Apollon Group has
planted many trees and flowers which
grow very well now. This is also
major general Prayoon Polaree’s intention.
I take care of the dying trees and bring them their new
life with strength and strong will to fight with
their own and other’s obstacles.
Now my intention is almost extremely
fulfilled as I always follow the teaching of
good astrologers to help people who still
get lost in the storm to know how to solve their problems.


 
   

ภาพตอนไปเยี่ยม Mr. Udo  Rudolph  ที่บ้าน ณ.ประเทศเยอรมัน
 


 

     The things below are the same as the things above.
                      The past, the present and the future are also the same. 

Be a giver!!!!!!!
Giving knowledge can make the giver happy and get good things
back finally. Being a giver is always better than just being only a taker.
So, be happy to be a giver.
 


Mr. Udo Rudolph  ออกใบรับรองการสอบผ่านให้นายเดชา

   ใบจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ของ
Apollon 15 อย่างเป็นทางการ

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
เมื่อวันที่
30 ตุลาคม  พ.ศ. 2549

                                                                                             


You can study Uranian Astrology with me wherever
you are without traveling, just stay at your home!
I can teach you via the Internet with the Uranian program
 “Apollon 15”, invented by Thai people but accepted by the
famous German astrologer—Mr Udo. If you are interested
to study with me, just
  mobile 089-0456869

 


ระวัติความเป็นมา

ภาพถ่ายสมัยเรียนในกลุ่มที่โรงเรียนโหราศาสตร์กรุงเทพ ปี
2543
รุ่นสุดท้าย ภาคบ่าย วันเสาร์
     Copyright 2006 By Apolllon Goup
           All right reserved

Tel:083-721-6153