บทที่ 228

วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟ้า กับคน ว่ามีความเหมือนกันอย่างไร เราต้องการเปรียบเทียบ ระหว่างฟ้ากับดิน หรือคนเราที่อยู่บนพื้นโลก ว่ามีความเหมือนกัน บนฟ้ามีอะไร บนพื้นดินก็จะเป็นอย่างนั้น มาเข้าหลักกันว่า ฟ้าบอกอนาคต ของคน เรา จากตำแหน่งดาว ที่โคจรไปตามกฎของดาราศาสตร์ ฟ้าเป็นภาพรวมใหญ่ ดินเป็นภาพรวมเล็ก เราใช้คำง่าย ๆ ดีกว่า บนฟ้ามีตา สองตา คือ พระอาทิตย์ กับพระจันทร์ คนเราก็มีตาสองตา เช่นกัน อาทิตย์พื้นดวงจันทร์พื้นดวงก็บอกอะไรเกี่ยวกับตัวเราเช่นเดียวกัน เราต้องรู้ว่าส่วนไหนของฟ้าเป็นส่วนไหนของร่างกายเรา ทุกอย่างเหมือนกัน เทียบได้กับต้นฟ้า เหมือนคน ต้นไม้มี กิ่งคือแขน ขา มีรากแก้ว เป็นกระดูกสันหลัง เรามาคุยเรื่องอะไรกัน คือจะบอกว่า เรามาคุยเรื่องฟ้ากัน ว่าฟ้าเป็นอย่างไรคนเราก็เป็นอย่างนั้น มีการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน มีดับ เกิด ใหม่ มีการสืบพันธ์ คือการลูกไม้ตกลงดินก็จะเป็นต้นใหม่ คนเราก็มีการสืบพันธ์ให้กำเนิดลูก ก็เหมือนกัน แต่เราต้องใช้การอุปมา อุปมัย เข้ามาตีความเรื่องนี้ แล้วท่านจะเข้าใจพื้นดวงของท่าน ว่าส่วนไหนดีหรือร้าย ดาวต่าง ๆ ก็เหมือนตาเช่นกัน ถ้ามีดาวเสาร์ ก็จะส่งผลร้ายมาถึงเรา ดาวพฤหัสก็เป็นตาดี ส่งผลดีมาถึงเรา เหมือนกับเรามีตาดีไม่ดี การมองเห็นก็ไม่เหมือนกัน ครอบครัวท่านเป็นอย่างไร ตัวท่านก็จะเป็นหรือมีความเหมือนครอบครอบ แม่ พ่อ นิสัยต่าง ๆ ก็ถูกออกแบบมาให้เหมือนกันตั้งแต่เกิด เพราะต้นไม้สัก เม็ดโตขึ้นมาก็เป็นต้นสัก เช่นกัน ฉันใด คนเราก็จะมีความไม่แตกต่างกับพ่อแม่ เราอยากให้ฟ้าเป็นอย่างไรเราก็ทำบนดินให้เป็นอย่างนั้นฟ้าเป็นภาพรวมใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้น เช่น เวลาไม่มีฝนตก เราก็แห่นางแมวเพื่อเพื่อขอฝน ทำให้พื้นดินเกิดน้ำ บนฟ้าก็จะส่งน้ำมาให้ ฉันใด เราต้องการอะไรเราก็ทำตัวเราให้เป็นอย่างนั้นฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราก็จะเป็นตาม เรารู้ล่วงหน้าจากดาว ที่โคจร แต่เราไม่รู้ชีวิตว่าข้างหน้าเป็นอย่างไร แต่เรามีดาวจรเพื่อช่วยให้เรามองเห็นอะไรที่จะเกิดต่อไป เราเลือกได้ สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้มีชีวิตเหมือนกันหมดแต่ต่างๆ กันไปตาม สายพันธ์ เช่นสัตว์ พืช คน ก็มีความเหมือนกัน ถ้าท่านนั่งเงียบ ๆ ก็จะได้ยินเสียต้นไม้คุยกัน สัตว์ต่าง ๆ สื่อสารกัน นั้นก็เหมือนกับคนก็มีภาษาพูด ต่างกันไป จะบอกว่าข้าพเจ้าบ่า ก็ไม่เชิง แต่มันเป็นเรื่องจริงที่ท่านสามารถดูรอบ ๆ ตัวท่าน เค้ามีชีวิตหมด เพราะอยู่บนโลกใบนี้ ฟ้าเป็นตัวกำเนิดสิ่งต่างๆ ขึ้นมา ถ้าเรารู้ตำแหน่งดาวบนท้องฟ้าเราก็รู้เรื่องพื้นดวงเราเช่นกัน เอาไว้ต่อคราวหน้าเรื่องเป็นเรื่องสำคัญในการศึกษาโหราศาสตร์ชั้นสูง ต่อไปนะครับ อัดใจพรุ่งนี้เรามานั่งหน้าจอมาคุยกันใหม่นะครับ

บทที่ 229
ทางสามแพ่ง กำหนอดชะตาชีวิต

สวัสดีครับวันนี้ให้อ่านง่าย ๆ หน่อย ตัวโตพอดีไหมครับ วันนี้เราจะมาคุยเรื่อโค้งจุดเจ้าชะตา กันว่าใช้อย่างไร เช่นโค้งเมษเราก็เอาไว้ดูเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตถึงปัจจุบัน สิ่งแรกคือเราควรตั้งโค้งจุดเจ้าชะตาก่อน พร้อมดวงรายปี รอท่าไว้ และหาเรื่องที่ต้องการ ดูที่ราศีเป็นหลักว่าโค้งอะไรมากระทบดาวอะไรในพื้นดวงอันนั้นคือกรรมเก่า ซึ่งจะมีกรรมดีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับโค้งฯอายุ ทำงาน เค้าจะทำงาน ปีละ 1 องศา อยู่ในราศี 30 ปี หรือในเรือน ก็ 30 ปี พอดีกัน เราสามารถอ่านโค้งกับดาวในราศีในเรือนชะตาได้ นำมาผสมกัน ให้ได้ใจความ โค้งฯอายุขัยเราถือว่าเป็นจุดเจ้าชะตาจรรายปี ไปถึงดาวอะไรก็แปลเข้าไปเลย เช่นโค้งเมษปีไหนไปทำมุมกับดาวพฤหัสหรืออยู่ในราศีดี ๆ ก็ส่งผลทางด้านดีไป ควรเอาดาวจรเข้ามาเล่นด้วยว่าปีนี้เราจะเป็นอย่างไร เพื่อเป็นขยายความหมายให้มากขึ้น จำไว้ราศีคือกรรมเก่า เรือนชะตาคือกรรมใหม่ ถ้าปีไหนไม่ดีเราก็อาจเดินทางผิดไปหาข้อผิดพลาดแล้วแก้ไข แต่ไม่เกี่ยวกับกรรมนะครับ หรือเปลี่ยนแปลงกรรมใหม่ได้ ให้เราเดินทางตรงไปกับดาว จร นะครับ แล้วท่านจะไม่ตกต่ำลงไป เค้าเรียกว่าเดินทางผิด แต่ต้องในพื้นที่เราดูมันดี แต่ชีวิตไม่ดี แปลว่าเราเดินทางหรือมีสิ่งมารบกวนโชคขอบเราครับ อ่านพอเข้าใจไหม ถ้ายังให้อ่านหลาย ครั้งท่านจะเริ่มเข้าใจเอง ทุกอย่างอยู่ที่ฟ้า ที่ดาว ที่โค้ง จุดอิทธิพล ศูนย์รังสี ณ ปีนั้น ว่ามีเรื่องดีแสดงให้เราไหมถ้ามีและดวงไม่ดี ก็ต้องแก้ไขเสีย เพราะโค้งมัน 30 ปี นะท่าน ถ้าโค้งพฤหัสเข้าเรือนที่หนึ่งก็จะดีไป 30 ปี อาจมีปัญหาตามมาบ้างเป็นเรื่องธรรมดา รอดาวจรย้ายราศี หรืออาทิตย์ย้ายราศีดวงก็จะขึ้นแต่ท่านต้องทำตามนั้นนะครับไม่แล้วก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตท่าน เหมือนเราเดินมาหยุดตรงทางสามแพ่งและไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนดี ดาวเท่านั้นที่จะบอกเส้นทางชีวิตที่ดีให้กับท่าน บางครั้งท้องฟ้าก็หลอกเราเหมือนกันให้เราคิดว่าจะไปทางไหนครับท่านพี่น้อง สรุป ว่าเราสามารถนำโค้งฯทุกโค้งมาใช้ดูรายปีได้ ผสมกับราศี เรือน หรืออัดจุดศูนย์รังสี จุดอิทธิพลเข้าไปได้ ว่าอยู่ในราศีไหน เรือนไหน ก็ทำตามเสีย ก็จะมีผลต่อตัวท่าน ถ้าไม่ทำก็จะไปเกิดอีกอย่างแทน สู้เราทำก่อนไม่กว่าหรือ ตามใจที่ท่านต้องการ ท่านก็จะได้สิ่งนั้นมา เหมือนทางสามแพ่ง ไงครับ เราเลือกเดินได้ครับท่าน
 

บทที่ 230
สวัสดียามเช้าของวันพฤหัส หวังว่าทุกท่านที่เข้ามาอ่านคงสบายดีนะครับ เอามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรดีใกล้ ๆ ตัวเราเกี่ยวกับโหราศาสตร์ นี่ก็เข้าเดือนมีนาคมเข้ามาไปแล้ว หนึ่งปีไหวมาก ทำให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ว่าย่างเข้าหน้าร้อนอีกแล้วหรือจะเป็นหน้าฝนเลยก็ไม่ทราบ การแบ่งฤดูกาลของเรา จะถือเอาจุดเมษเป็นจุดเริ่มต้นของกาลเริ่มฤดูใบไม้ผลิ และของเราจะเป็นหน้าร้อน คนต่างประเทศถึงเดินทางหนีหนาวมาแถบเอเชียที่มีอากาศอบอุ่นกว่า ฤดูกาลนั้นเกิดจากแกนโลกเอียด เลยทำให้พื้นผิวของโลกรับแสงอาทิตย์ไม่เท่ากันเลยทำให้ส่วนที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์เป็นหน้าร้อนไป ส่วนที่อยู่ด้านหลังก็เป็นหน้าหนาวนั่นเอง จากฤดูใบไม้ผลิทุกอย่างเริ่มต่อเกิดขึ้นมาจะเกิดได้ว่าหน้าร้อนมีดอกไม้บานหลายชนิดเช่นดอกคูณ ที่เป็นสีเหลือง เราจะเห็นดอกไม้บานหน้าร้อนมาก ต่อจากนั้นก็นับไปอีกสามเดือนก็เข้าหน้าร้อนของเค้า เราก็เป็นหน้าฝนไป และต่อไปอาทิตย์ก็เดินทางเข้าราศีตุลย์ก็หลายถึงการเข้าสู่ฤดูหนาวอีกครั้ง ทุกวันที่ 21 -22 ของเดือน ของเรานับการเปลี่ยนราศีตอน 21-22 แต่ของไทยนับวันที่ 14-15 เพราะเค้าใช้ราศีเคลื่อนที่เลยราศีต่างกับเราถ้าดูแบบไทยเราก็จะเป็นคนอีกราศีหนึ่ง อย่างข้าพเจ้าเป็นคนราศีกันย์ แต่ดวงไทยก็จะเป็นราศีสิงห์ ไป ซึ่งนิสัยเราไม่ใช่ราศีสิงห์ เวลาดูดวงในหนังสือพิมพ์ท่านต้องดูว่าเค้าตัดแบบไหน ตัดแบบฤดูกาล คือราศีคงที่ หรือราศีเคลื่อนที่ นะครับ เพราะจะทำให้เราสับสนในเรื่องราศีเกิด แต่อยากให้ดูนิสัยตัวอย่างมากกว่าว่าเราควรเป็นราศีอะไรกันแต่ แต่เท่าที่ผ่านมาการตัดแบบฤดูกาลจะตรงกว่านิสัยของแต่ละคน ในโลกนี้มีสองระบบคือราศีคงที่กับเคลื่อนที่ไปคือราศีเมษจะเคลื่อนที่ไปทุกปีแต่น้อยมาก ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 23 กว่า ทำให้เค้าดูราศีไม่เหมือนกับเราจะว่าเค้าไม่ถูกก็ไม่ได้เพราะเขาใช้ตำราต่างกับเรา นะครับ แล้วแต่ ต่อจากนั้นก็จะเข้าราศีมังกรซึ่งจะเป็นหน้านาว เราก็เป็นหน้าหนาวเช่นเดียวกัน ทุก ๆ สามเดือน ของฤดูกาล จะมีการเปลี่ยนที ตัวเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย ตามฤดูกาลแต่เราไม่ได้สังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลง เค้าจะเปลี่ยนแบบทีละน้อย สรุปการทำนายเราจะดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ สามเดือน เลยเป็นที่มาของการดูรายสามเดือนก่อนที่จะมาลงรายเดือนนะครับ ถ้าสามเดือนหน้าดีก็เรื่องที่จะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องดีนะครับ พอเข้าใจไหม ธรรมชาติทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไป และเป็นอย่างนี้ไปจนแก่ ฤดูกาลทำให้อายุเราแก่ลงผมขา ผิวหนังที่ผ่านฤดูกาลต่าง ๆ มาก็เปลี่ยนไป เหมือนพระพุทธเจ้าท่านว่า ร่างกายไม่เที่ยง ย่อมแก่ไปตามกาลเวลาของดวงอาทิตย์ไม่ใช่เวลาบนพื้นโลก ความจริงเวลานั้นไม่มีเราเป็นคนกำหดขึ้นมา แต่เราใช้การดูดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ซึ่งเป็นตาของพระเจ้านั้นเอง ที่บอกเวลาจริงบนโลกนี้ ก็เป็นที่มาของฟ้าเป็นอย่างไรโลกเป็นอย่างนั้น
 

บทที่ 231
วันนี้เราจะมาคุยเรื่องธาตุกัน ดีกว่า ว่าแต่ละธาตุมีคุณสมบัติอย่างนะครับ

1. ธาตุไฟ มีคุณสมบัติ ร้อน และแห้ง
2. ธาตุดิน มีคุณสมบัติ เย็น และแห้ง
3. ธาตุน้ำ มีคุณสมบัติ เย็น  และเปียก
4. ธาตุลม มีคุณสมบัติ ร้อน  และเปียก
ธาตุที่ตรงข้ามกับ ธาตุไฟ ตรงกันข้ามกับ ธาตุน้ำ  (ร้อนแห้ง-เย็นเปียก)
ธาตุดิน ตรงข้ามกับ ธาตุลม ( เย็นแห้ง- ร้อนเปียก)
นอกจากนั้นธาตุต่างๆ ยังมีคุณลักษณะที่ตรงกันข้ามกันทางด้านอื่น ๆ อีก กล่าวคือ
ธาตุดิน กับ ธาตุน้ำ เป็นธาตุหนัก
ธาตุไฟ กับ ธาตุลม เป็นธาตุเบา
ธาตุที่เป็นฝ่ายรุกคือธาตุ ไฟ กับธาตุลม (Actives)
ธาตุดิน กับ ธาตุ น้ำ เป็นฝ่ายรับ (passives)
ในตัวของธาตุก็จะมีการแสดงออกอีกคือธาตุไฟ มีคุณสมบัติ สว่าง โปร่งบาง และเคลื่อนไหว
ส่วนธาตุดิน มักสวบนิ่ง หนาทึบ ปกปิด
การนำธาตุมาทำนาย เราจะต้องดูจากราศีตามไปด้วย และเอาธาตุเข้าไปประกอบการทำนาย จะดีมาก อ่านราศีพร้อมธาตุทั้งสี่ จะบ่งบอกถึงนิสัยใจคอของคนราศีนั้น ได้มากขึ้น ครับท่าน ยังมีต่อไว้คราวหน้าจะมาคุยให้ฟัง
บทที่ 232
วันนี้เราจะมาคุยเรื่องธาตุกันต่ออีกนิดหนึ่ง ธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ มีความแรงไม่เท่ากัน ไฟ ราศี เมษจะมีความแรงกว่าไฟราศีสิงห์ และอ่อนลงไป ราศีธนู เค้าเรียกไฟเรือนต้น เรือนกลาง เรือนปลาย อ่อนที่สุด การทำนายก็จะลดความรุนแรงลงไปในการดูเรื่องนิสัย และอื่น และธาตุอื่น ๆ ด้วย ก็เหมือน ๆ กัน และจะมี ราศี บวก และ ลบ ก็จะบอกราศีเชิงรุก กับเชิงรับ ทำให้การตีความเกี่ยวกับราศีได้ละเอียดขึ้น เราสามารถนำมาใช้คู่กับดาวในราศีก็ได้ จะให้ดาวนั้นมีความรุนแรงขนาดไหนขึ้นอยู่กับราศี เช่น ดาวพุธในราศีเมษ บวก และธาตุไฟ ก็จะมีความร้อนแรงในทางการพูด ติดต่อ แนวความคิดกว่า ราศีอื่น ตามคุณสมบัติของธาตุนั้น ๆ ไป ในตัว ท่านต้องจดจำไว้ให้ได้ว่าราศีอะไรเป็นธาตุอะไร เราก็จะแบ่ง เป็นชุด ชุดหนึ่งมี ไฟ ดิน ลม น้ำ และก็ ไฟ ดิน ลม น้ำ และ ไฟ ดิน ลม น้ำ จนถึงราศีมีน ดังนั้นเราก็สามารถเห็นความแตกต่างของธาตุตามราศีที่เค้าอยู่นะครับท่าน ถ้ามีดาวจรเข้ามาก็สามารถนำมาผสมกันได้เช่นเดียวกัน เรื่องธาตุยังไม่จบยังมีต่อค่อย ทำความเข้าใจไปทีละนิดจะดีกว่า มานั่งอ่านยาว ๆ ก็จะจำไม่ได้

บทที่ 233
วันนี้เราจะหยุดเรื่องธาตุไว้ก่อน มาคุยเรื่องใกล้ตัวนิดหนึ่งเห็นว่าสำคัญ คือจันทร์ ดวงจันทร์มีอิทธิพลทำให้เกิดการเจริญเติบโต และสร้างความเปลี่ยนแปลง เนื่องจากจันทร์เป็นธาตุน้ำ ที่มีการไหลที่ไม่แน่นอน สิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติมักมีจันทร์เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอเช่น ทำให้ อารมณ์ จิตใจ ความอ่อนโยน และใช้เป็นตัวแทนของสตรีเพศ ต้นไม้และดอกไม้ที่สวยๆ ก่อให้เกิดความเป็นมารดา รูปร่างงดงาม ของสตรีเหมือนดอกไม้ ถ้าจันทร์อยู่ในตำแหน่งที่เสียก็จะทำให้จันทร์กำเนิดเสียไปด้วย เช่นมีความอ่อนแอทางด้านความรู้สึก เช่นความจำเสื่อม ชอบหลอกหลวงเขาและชอบนินทาผู้อื่น หรือผิดเพศก็ได้ ฯลฯ ทางด้านสุขภาพจะทำให้เกิดโรค กระเพาะ และโรคที่เกี่ยวกับทางเพศ อวัยวะเพศของสตรี โรคภัยไข้เจ็บ ดวงจันทร์ทำให้ก่อเกิดสิ่งที่กล่าวมาได้  จันทร์มีอิทธิพลทำให้เป็นบุคคลที่มีชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิจ ขยันขันแข็ง ทำให้ชอบเดินทาง ใครจันทร์เด่นก็จะเป็นไปในทำนองนี้ การมีชื่อเสียง ชอบการเปลี่ยนแปลง และน้ำตามักชอบจะไหล และยังหลายถึง ราชินี แม่หม้าย แม่ ภรรยา และทางธรรมชาติหมายถึง ทะเล แม่น้ำ น้ำขึ้นน้ำลง จิตวิญญาณ ศาสตร์เร้นลับ สิ่งที่มาทดแทนจันทร์คือ ไข่มุก หินอุกกาบาต โลหะ เครื่องเงิน ตัวเลย คือ 2 7 จำพวกต้นไม้ได้แก่ ฟักทอง แตงกวาหรือแตงร้าน แตงโม ถ้าเป็นสัตว์ก็คือ กระต่าย นกแก้ว กบ ปูทะเลและกุ้ง หอยต่าง ๆ นอกจากนี้ยังหมายถึงบรรดาประเทศ ต่าง ๆ ที่อยู่ตามฝั่งทะเล วันของจันทร์ คือ วันจันทร์ นั่นเอง 
บทที่ 224
วันนี้ได้ขึ้นมาอยู่บนเขาใหญ่ อากาศดีมากไม่ต้องเปิดแอร์ นักเรียนที่เรียนอาทิตย์นี้ครู ขอหยุดหนีดาวก่อนนะครับ เมื่อคืนกว่าจะได้นอนก็เที่ยงคืนกว่า เพราะว่าช้างป่ามาเยี่ยม ตั้งแต่มาเจอเต็มก็คราวนี้ ถือโอกาสเปลี่ยน as ไปในตัว เพราะจะให้เดือนมือแล้วพลังของดาวเสาร์ก็จะเพิ่มทำให้ร้อนใจหน่อย อาจจะอยู่ไปจนกว่าสบายใจ นะครับ มีอะไรก็โทรมาเรียนได้ นะครับ 0859158712 ตอนเช้าก็สอนทางไกลอยู่เหมือนเดิม การที่เรามาหาความสงบจะทำให้จิตเราสงบไปด้วย ใครอยากสัมผัสกับธรรมชาติก็มาได้เพราะอยู่หลายวันหน่อย คราวนี้มาคนเดียว วันนี้จะสอนเรื่องดวงจันทร์ ต่อว่ามีบทบาทในชีวิตเราช่วยป้องกันพลังงาน ถ้าไม่มีแสงจากดวงจันทร์ พลังงานจากดาวร้ายก็จะทำงานดีขึ้น มีนักเรียนโทรมาหาแต่เช้าหาวันคลอดลูก ก็บอกไปว่าหลัง ก.. ไปแล้วเพราะดาวเสาร์ย้ายแล้วแต่น่าจะออกเดือนสิงหาคมนี้ เราควรหาวันที่ดี ไม่มีดาวพักต์ และให้มีจุดเจ้าชะตาอยู่ในราศีธนู นับว่าดีที่สุดเพราะเป็นเรือนที่ 10 เด็กเกิดมาก็จะได้ดาวพฤหัสไปในตัว แต่ต้องดูดาวอื่นประกอบด้วยว่าตำแหน่งดีไหม ไม่มีอะไรเสีย เช่นศุกร์ พุธ เป็นต้น และถ้าเป็นข้าขึ้นด้วยแล้วยิ่งดีใหญ่เพราะชีวิตจะเหมือนแสงจันทร์สว่างในยามค่ำคือ ชีวิตไม่มีวันตกอับแน่นอน ไปคุยกันต่อพรุ่งนี้นะครับ เพราะกว่าจะต่อติดนานหน่อย สวัสดี

บทที่ 225
สวัสดีครับ นักเรียน วันนี้เป็นวันที่สองที่ขึ้นมาอยู่บนเขาใหญ่ พอดีในเครื่องมีเพลงของ จำรัส สายธาร อะไรทำนองนั้นได้เปิดขึ้น ก็มีความรู้สึกว่าเรากำลังอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งใบเลย มาเปิดตอนตีสาม ทุกอย่างบนนี้เงียบหมด ได้ยินเสียงเพลง กับเสียลมพัด ใบไม้ไหว เสียงกิ่งไม้ถูกลมพัด มันชั่งมีความสุข เหมือนหลุดโลกไปเลย นายนี่แต่งเพลงดี เพลงแต่ละเพลงต้องหาสถานที่เหมาะแล้วเปิดจะได้ความเป็นตัวของเพลง เพลงเบา มองเห็นดาว น้อยใหญ่ ใครไม่มาไม่รู้ว่าสวรรค์มีจริง ต้นไม้ได้ฟังเพลง เรารู้สึกด้วยจิตว่าเค้าก็มีความสุขกับเราไปด้วย เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม ผิดกับกรุงเทพฯ ข้าพเจ้าได้เปิดทั้งวัน และก็หลับไปตอนเที่ยง จากเมื่อคืน ที่เจอช้างมา ไปช่วยเค้าจัดการกับช้าง เค้ามาหาอาหารหิน นะ เต็นท์ ฟังไปหลาย เพราะไปอยู่ใกล้กับที่ทิ้งขยะ เลยโดนหางเลขไปด้วย วิ่งมาหาผมกันใหญ่เพราะเป็นที่ปลอดภัยมีไฟฟ้า มีที่ป้องกัน ข้าพเจ้าก็เกือบโดนช้างมาทับรถเลยต้องเอาไปจอดหน้าที่ทำการกรมป่าไม่ เพราะมีไฟฟ้าสว่างดี  อากาศบนนี้เย็นสบาย กลางวันอาจร้อนหน่อยแต่มีลมช่วย ตอนเย็นจะรู้สึกได้ถึงความงามตอนพระอาทิตย์กำลังตก มีลมพัด มีเสียงเพลง บรรเลงที่เข้าถึงจิตวิญญาณ ทำให้ลืมเรื่องวุ่น ๆ ไปหมด พอดึก ๆ ก็จะหนาว หาผ้ามาหลายก็ไม่พอ คิดว่าเรามีเพียงแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว อาหาร ที่พัก และการทำผลงานเขียนอะไรไปตามใจชอบใครอ่านแล้วชอบก็อ่านไม่ชอบก็ไม่ต้องอ่าน เพราะเขียนมาจากใจ ของเรา ตอนที่เขียนอยู่ก็มีลมพัดทำให้หายร้อน มีรถดี ๆ สักคันก็คงจะดี เพราะเจ้าดำคันนี้รับใช้งานมา เกือบ 20 ปี ปีนี้มีจุด mo/me เข้าแกนด้วย แบบว่าจุดรถใหม่ คิดว่าจะหาให้ใหญ่กว่าเดินหน่อย แต่ก็ยังไม่มีทุน ความฝันสิ่งสุดท้ายจะเป็นจริงไหม ถ้ามีจุดอะไรมาแล้วเราไม่ทำมันก็จะผ่านไป เหมือนปีที่แล้วก็มาไม่ได้ซื้อ เลยได้จักรยานมาแทน นักเรียนไม่ใช้เอามาให้ก็แพงอยู่ ทุกอย่างก็จะมีสิ่งทดแทนกันไปนะครับจำไว้ ถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ได้ ฟ้าเปิดแต่เราไม่เดินออกไปเอามันก็ไม่ได้ แต่ถ้าเราทำเราก็ได้ ถึงหลายคนดูว่าจะได้อะไรต่ออะไร แต่ไม่ได้ทำก็ไม่ได้ ไม่ใช่ดูผิดแต่เราไม่เริ่มต้นเองนะครับท่าน ครั้งนี้ก็เลยมาเองมาหาความสุขเอาเอง ก็สุด ๆไปเลย ไม่ให้ใครตามมาเพราะต้องความเป็นส่วนตัว ให้รู้จักตัวตนของเราเองให้มากทุกสุด เรื่องรถจะว่าเรามีความต้องการ แต่เป็นสิ่งจำเป็นที่จะพาเราไปไหน ๆ ได้ ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไป จงทำตัวเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของฟ้า และธรรมชาติ คืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะมาบอกท่านอีกนะครับ วันพาเที่ยวเขาใหญ่ กับ จุดรถยนต์จำไว้นะครับ เอาไว้ใช้ถ้าใครถามเรื่องซื้อรถใหม่ใช้จุดนี้ได้เลยนะครับ
ภาคเย็น ณ เขาใหญ่ ที่เย็นสบายตอนนี้ 18.00 . ความมืดเริ่มเข้ามาเยี่ยมอีกครั้งในคืนที่สอง ข้าพเจ้าแน่ใจว่าวันนี้ช้างจะมาไหม คิดว่าคงจะมา เพราะวันนี้มี vu สัตว์ใหญ่ตอน 21.00 อากาศเริ่มเย็นสบายเสียงเสียงเพลง จำรัส ดังจากเครื่องคอม พร้อมกับการรายงานความเป็นไป อากาศเย็น แล้ว สิ่งที่รอคอยมาแล้ว ความสงบ มี ต้นไม้ ท้องฟ้า สัตว์ป่าเป็นเพื่อน วันนี้ลิงไม่มาดีหน่อยไม่แล้วจะมาแย้งอาหารที่เก็บไว้ไปหมด จะรู้เวลาเค้ามาแล้ว เค้าจะมาตอนเช้ากับเย็น ต้องคอยระวังไม่แล้วอาหารที่นำมาหมดแน่ ตอนดึก จะมีความมืดเป็นเพื่อน และต้นไม้เริ่มร้องเพลงอีกครั้ง ชอบตื่นมาดูเค้าคุยกัน วันนี้จะต้องหาดาวเหนือให้ได้ เพราะจะมองเห็นที่นี่ ได้ดีกว่า เพราะฟ้ามืดสนิท วันนี้เราจะรอดูช้างกัน นาน ขๆจะเห็นเค้าสักที เสียงไก่ป่ามาตามสายลม และเสียงลิงข้าง เริ่มร้องหาคู่กัน ที่นี่หน้าร้อนจะไม่มี จะเย็นตลอด อยากให้พวกท่านมา ถ้ามีโอกาสจะจัดพามาเที่ยววันนี้เป็นวันก่อนวันพระ มักจะมีวิญญาณ ออกมา ก็แปลกดีก่อนวันพระจะมีสิ่งเหล่านี้ออกมาให้เห็นบ่อย วันนี้จะดูสักหน่อย เรื่องต้นไม้กับโหราศาสตร์ เป็นเรื่องคู่กัน ไม่มีต้นไม่ ก็ไม่มีธรรมชาติ ฟ้าก็จะไม่มี ฟ้าอาศัยต้นไม้ในการทำให้โลกเกิดสิ่งมีชีวิต ต้นไม้คือดาวอังคาร ดวงจันทร์ คือน้ำ กบ ก็เป็นส่วนหนึ่งของดวงจันทร์

บทที่ 227
 

สวัสดีครับท่านพี่น้อง ตอนนี้เป็นเวลา 03.25 น ได้ตื่นขึ้นมาเขียนอะไรที่อยากจะเขียน ได้ข่าวว่าตอนนี้กำลังจะมีปัญหาทางบ้านเมืองอีกสองสามวันนี้ คิดว่าครั้งนี้คงจบกันเสียทีเพราะมันน่าจะเกิดเรื่องร้าย ๆในวันที่ 15-16 นี้อย่างแน่นอนดูจากดวงเมืองแล้ว คิดว่าถ้าเป็นไปตามดาวอังคาร กับ เซอุส เค้าทำงานแล้ว HA+KR-MC มาแล้ว แปลว่ามีการสูญเสียที่ใหญ่หลวงเกิดขึ้นกับบ้าน เราออกจะแน่นอน ให้ระวังไว้หน่อย อากาศก็จะมีการเปลี่ยนแปลง มีฝนตกใหญ่ หรือพายุ ร้าย ก็ได้ สองสามวันนี้ให้คอยติดตามข่าวหน่อยนะครับ เป็นพายุร้ายแรงมาก MO+MO-SU จุดนี้แบบว่าพายุจะเข้ามาก่อนวันที่ 16 อาจมีน้ำท่วมเป็นบางจุดก็ได้ สิ่งที่ไม่เคยเกิดก็จะเกิดในเวลานี้ ข้าพเจ้าถึงหนี้ขึ้นมาอยู่บนเขาไว้ก่อนครับ อันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่มาเขาใหญ่ ให้บ้านเมืองสงบก่อนคงจะกลับลงไป ใครอ่านก็หาที่ปลอดภัยไว้ก่อนจะดีกว่านะครับ เดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกกัน บนนี้อากาศเย็นคงจะ ประมาณ 16 องศาได้ตอนใกล้สว่างนะครับเพราะตอนเขียนอยู่นี้ใส่เสือหนาวสองตัว เงียบสงบ ดูดวงได้ดีมาก การทำนายเราจะได้มากจากจิตที่สงบก่อน ถ้าจิตไม่สงบเราจะทำนายอะไรไม่ตรง ก่อนอื่นท่านต้องมีจิตที่นิ่ง สงบ ก่อน แล้วท่านจะทำนายอะไรได้ดี ให้ mc สงบ ก่อนแล้วจะคุยกับดาวได้นะครับ ฝ่ายแดงคงจะทำการในครั้งนี้เพื่อเปลี่ยนการปกครองให้ได้เพราะสุดท้ายแล้ว ถ้าทำไม่สำเร็จก็หมดโอกาสแล้ว ใครที่อยู่ในกรุงเทพฯ ก็จะวังไว้หน่อย จะมีเรื่องร้าย ๆ เกิดขึ้น ใครได้อ่านก็ให้ระวังไว้หน่อยนะครับ งานใหญ่แน่นอน เรามาคุยเรื่องดาวกันดีกว่า หลักการดูรายเดือน เราจะใช้ new moon ณ เดือนนั้นที่ต้องการทราบและตั้งจุดที่ต้องการเข้าไปถ้าทำมุมถึง new moon ก็จะมีเรื่องที่เราต้องการทราบ หรือถึงจุดเจ้าชะตาดวงเมือง ฯลฯ ที่เราดู อย่าไปดูเป็นวัน ถ้าเดือนมีแล้วค่อยไปหารายสามวันของเดือนนั้นต่อไปนะครับ อันนี้ถึงจะแน่นอนกว่า บางคนเล่นไปดูทุกวันก็อาจไม่พบอะไร ดี ๆ ก็ได้ การดูรายสามวัน เราใช้จันทร์ย้ายราศีจะมีทุก ๆ สามวันของเดือนนั้น พอเข้าใจไหมครับ ไม่ว่าเรื่องอะไรเราใช้การดูรายสามวันก่อน จะดีกว่า เค้าเรียกวันนั้นว่าจันทร์ไร้มุม มีความแรงระยะสามวันนั้นครับ แล้วเราค่อยมาหารายวันอีกทีว่าเรื่องมันจะเกิดวันไหนในช่วงสามวัน เราต้องบีบเรื่องให้มันแคบลงมาให้ได้อย่างนี้คือการดูที่ถูกต้อง ขณะนี้ 04.00 น ใกล้เช้าแล้ว ขึ้นมานี้ก็หาดวงคนบนนี้ดูว่ามีความแตกต่างกับคนบนพื้นราบอย่างไร ก็พบว่าทุกคนจะมี kr  คล้ายเหมือนกันเป็นส่วนมาก คือถูกกำหนดมาให้มาอยู่บนป่าเขา น่าสนใจ เวลาท่านไปไหนเจอใคร ก็ขอดวงเค้ามาศึกษาเราจะได้ครูจากการดูดวงเค้านั่นเอง และได้จุดแปลก จะบอกให้ว่าจุด อิทธิพล เราสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ถ้าเจออะไรเหมือน ๆ กัน ไม่จำเป็นที่ต้องดูในหนังสือก็ได้ เพราะในหนังสือท่าน อาจารย์ หรือต่างประเทศก็เก็บเหมือนกับเราแต่เก็บมานานมากพอดีได้ห้าพันจุดพอดีกับดาวที่มีอยู่เค้าก็หาตัวเองให้ได้ว่าน่าจะแปลว่าอะไร จริงแล้วเราได้จากของจริงจะดีกว่า นะครับ ใครเจออะไรทำมุมถึงกันมาก ก็นำมาสร้าง เป็น จุดดาวสามดวงได้ครับ เอาไว้พรุ่งนี้จะสอนเรื่องการสร้างจุดดาวสามดวงให้นะครับ วันนี้นั่งรอช้างอยู่ว่าจะมาตาที่ทำนายไว้ไหม แต่เริ่มได้ยินเสียงกิ่งไม้หักแล้วต้องออกไปดูหน่อย

บทที่ 228
สวัสดีครับ หายไปหนึ่งวัน พอดีไปดูงูกินเก้ง อยู่ในป่าตัวใหญ่มาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ทางป่าไม้บอกว่าต้องเป็นเดือน แต่พอไปถึงไม่เจอ เพราะเค้าพยายามหนีคนเพราะคนเข้าไปดูกันมาก และอีกอย่างหนึ่งก็หลายวันแล้วมันพอเคลื่อนไหวหนีได้ น้องที่พาไปถ่ายรูปมาให้ดูเค้าบอกว่าตัวใหญ่มาก สามเมตรกว่าเห็นจะได้ สามารถกินสัตว์ที่ใหญ่กว่าตัวมันได้เลย แปลกดี แต่ปากงูหลามมันสามารถขยายปากให้ใหญ่ได้ อยู่บนนี้ไม่ค่อยติดต่อใครได้สัญญาณ โทรหรือต่อเน็ท ก็ยากต้องมาต่อตอนดึก ๆ
อากาศเย็นลงเมื่อวานต้องใส่เสื้อกันหนาวทั้งวัน วันนี้คงจะหนาวอีกเพราะฝนตกจากที่อื่น มา ทำให้อากาศบนเขาเย็นลงไปด้วย สบายไปหน่อยเหมือนอยู่หน้าหนาวมานี่ก็นั่งดูดวงให้พนักงานป่าไม้จะหมดเขาอยู่แล้ว เพราะดูไปถูกใจพดูอะไรไปตรงไปหมดไม่รู้เป็นอะไร คงสงบด้วยเลยมีพลังในการดู แต่บอกไปว่าจะดูเพียงวันละสามคนเท่านั้นไปแล้วดูกันทั้งวันแน่ ถ้าใครอยากมาตอนนี้ให้เอาเสื้อกันหนาวมาด้วยนะครับหนาวอีกแล้ว วันนี้จะสอนเรื่อง การกำหนดเดือนสำคัญที่จะเกิดเรื่องต่าง ๆ เราจะต้องดู new moon  หรือจันทร์จรทับจันทร์กำเนิดก่อน พอได้เดือนแล้วมาดูรายสามวันต่อคือจันทร์ย้ายราศี คือจันทร์ระหว่างกำลังเข้าอีกราศี เราถือว่ามีกำลังมาก ไม่ใช่ไปดูวันที่จะไปสอบว่าได้หรือไม่ได้ ต้องไปดู ณ ก่อนวันสอบตอนจันทร์ย้ายราศีจะดีกว่า ก่อนสามวัน จะได้ผลกว่าการเข้าไปดู ณ วันที่ต้องการ ถ้ารายสามวันมีถึงจะไปดูรายวันอีก เพื่อความมั่นใจ บางคนไปดูรายวันเลยอาจตรงหรือผิดได้ อยากให้ไปตามขั้นตอนดีกว่านะครับ ข้าพเจ้ามาเข้าใจในจุดนี้หาจุดเดือนทางไม่เจอแต่ไปเจอรายสามวันเข้าถึงรู้ว่ารายสามวันนี้ก็ไม่ใช่ย่อยนะครับ ทดสอบดูนะครับ แล้วจะเห็นอะไรดี ๆ ตรงจันทร์ไร้มุม นะครับ คนที่อยู่ซอย 14 โคราช มั่นอ่านหนังสือหน่อยนะครับจะได้ทันเพื่อน หรือว่าง ๆ ขึ้นมาเรียนบนเขาก็ได้เพราะอยู่ที่เขาใหญ่ ผากล้วยไม้ ถามใครก็รู้ พนักงานนะครับ อย่าไปถามคนมาเที่ยว จะอยู่ประจำในป้อมของพนักงานป่าไม้ ติดถนนเลยนะครับ ใครอยู่แถวนี้ถ้าได้อ่านขึ้นมาคุยกันได้เพราะอาจอยู่หลายวันหน่อยให้กรุงเทพฯ สงบก่อน นี่พูดก่อนจะมีอะไรนะครับ ทางที่ดีอย่าเข้าไปเลย เสาร์อาทิตย์นี้ ไม่ค่อยดีนัก ข้าพเจ้ายังออกมาเลย สบายกว่ากัน ถ้ามีเวลาก็มาหาความสงบได้ที่นี่นะครับ มีแต่ธรรมชาติ สายลม ต้นไม้ อากาศที่สะอาด ไม่ร้อน ดีครับ 

บทที่ 229
วันนี้เป็นวันที่ 5 ของการขึ้นมาอยู่บนเขาใหญ่ ต้องขออภัยนักเรียนด้วย ที่จะเรียน เสาร์ อาทิตย์ นี้เพราะครูไม่สามารถลงไปได้ เพราะทางการปิดถนนไม่ให้เข้ากรุงเทพฯ เลยติดอยู่บนนี้ ไปก่อนจนกว่าเรื่องจะสงบ พอดีมีอาวุธติดมาด้วย มันก็เป็นเรื่องลงไปโดนยึดแน่ ของดไปก่อน ใครที่เข้ามาอ่านบอกต่อ กันไปด้วยว่าช่วงนี้ ติดอยู่บนเขา นะครับ ก็เข้ามาอ่านบทเรียนในนี้ไปก่อนทั้งใหม่และเก่า วันนี้จะคุยเรื่อง การทำนายรายสามเดือนที่จริงแล้วจากรายปี ต้องลงมารายสามเดือนก่อน แล้วมาลงรายเดือน และมาลงรายสามวัน และรายวัน ราย ชั่วโมง ราย นาที ที่เป็นสุดท้าย อยากให้ท่านมั่นดูดวงจันทร์ไว้ทุกวันเค้าจะบอกอะไร ต่าง เช่น มีคนมาถามเรื่องอะไรว่าได้หรือไม่ได้ ก็จับ ณ เวลานั้น และดูจันทร์ว่าทำมุมดีไหม ถ้าดีก็สามารถสำเร็จได้ ถ้าไปทำมุมกับเสาร์ หรือดาวไม่ดีก็ไม่สำเร็จ อันนี้เราถือว่าดูห้วงเวลา อันนี้ก็สำคัญ ไม่ต้องไปหาอย่างอื่นให้วุ่นวายไป เพียงเท่านี้ก็บอกเค้าไปได้ว่าสิ่งที่ถามได้หรือไม่ได้นะครับ อากาศบนนี้เย็นดี อาหารใกล้หมดแล้วแต่ยังพอหาซื้อได้ วันนี้เด็ก ๆ เค้าจะไปเดินป่ากัน ในป่ามีงูตัวใหญ่มาก ๆ คิดว่าจะเอามาเลี้ยง แต่คิดไปให้เค้าอยู่อย่างธรรมชาติดีกว่า ถ้าใครต้องการติดต่อทางโทรศัพท์ ของครู ต้องบอกว่า พลังงานหมด ไม่สามารถคุยกับใครได้ ถ้าจำเป็นโทรเข้าเครื่อง
089-0456869
ได้สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้
บทที่
230
วันนี้ได้ลงไปซื้อของใช้ที่ปากช่อง คิดว่าสามารถอยู่เขียนหนังสือบนนี้ได้อีกนานจนกว่าบ้านเมืองจะสงบ ดูดวงนายกคนนี้แล้วคิดว่าอยู่ไม่นาน ma โค้ง sa/kr=180 องศา , AS+KR-MC จุดเสียตำแหน่ง มาแล้ว วันที่ 14 มีนาคม นี้ต้องระวังไว้หน่อย แก่เกิดวันที่ 03/08/2507 ท่านที่สนใจไปหาเวลาเกิดใน net ได้ทางนี้บอกไม่ ใครเรียนอยู่ก็ไปทำการบ้านมานะครับว่าท่านจะครองอำนาจอีกนานแค่ไหนถ้าไม่มี ze คอยหนุนหลังอยู่ แต่ก็มีทหารแบ่งเป็นสองพวกแล้วตอนนี้ เรื่องจะเป็นอย่างไรก็ดูกันต่อไป ไปเอาของของคนอื่นมาโดยไม่ชอบก็อยู่ได้ไม่นาน มันเป็นกฎธรรมชาติ ma ท่านอยู่ในเรือนที่ 12 ก็หนักแล้วท่าน ตอนนี้ก็กลัวว่าจะมีคนมาเอาตำแหน่งคืน เลยใช้อำนาจที่มีอยู่เพื่อให้ตัวเองอยู่ได้นานที่สุด ตอนนี้ข่าววงในได้แจ้งมาแล้วว่าทหารทุกกรมกองได้ลบตราหน่วยออกหมดแล้วเตรียมเข้าปราบคนที่คิดไม่ดี และมีคำสั่งลงมาจากสี่เสา และอีกสองเสา พร้อมให้ใช้กำลังได้ทันทีที่มีการไม่สงบเกิดขึ้น ทุกอย่างเพื่อนอำนาจ ใครอยู่ในเมืองถ้าออกมาได้ก็ให้รีบออกมาดีกว่านะครับเพราะมันจะแรงมาก ๆ คงพูดได้แค่นี้นะครับไม่แล้วอาจโดดปิด ได้ เอาไว้คุยกันใหม่ new moon วันที่ 16 นี้ จะเห็นว่า ur/meมาด้วยไปแปลเอาเองนะครับเป็นกันแล้ว คิดว่าต้องมีสองฝ่ายแน่นอน หยุดดีกว่าพรุ่งนี้คุยใหม่

บทที่ 231
วันนี้มีเรื่องน่าตื่นเต้นมาเล่าสู่กันฟัง ณ เขาใหญ่ ตอนเที่ยงคืนกว่า ๆ ได้ ตื่นขึ้นมา เพราะพนักงานดูแลความเรียบร้อยของกรมป่าไม้ ได้มาปลูก เพื่อมาขอยืมปืน อัดลม ไปไล่ช้างที่เข้ามาในที่พักนักท่องเที่ยว ข้าพเจ้าได้ไปช่วยไล่ด้วย พอดีเอาปืนมาหลายกระบอก ได้เห็นช้างตัวใหญ่มาก เข้ามาหากินอาหารที่นักท่องเที่ยวท้องไว้ เพราะเค้าหิว แต่ก็ต้องไล่เพราะอาจทำร้ายคนที่มาเที่ยวด้วย ได้ใช้ปืนที่เตรียมมาอย่างเต็มที่ แต่ช้างตัวนี้ไม่กลัง กว่าจะไปหมดไปหลายลูก สรุป ไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะต้องคอยระวังช้างป่า จนเช้าก็มาเขียน ตอนเจอช้าง as=kr=sa ตอนใกล้ตีหนึ่งกว่า ได้จับเวลาไว้ พอตอนเข้า mc ทำมุมกับ po รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น ข้าพเจ้าและคณะสามคนได้ใส่บาตร กับพระสามองค์ที่มาอยู่บนนี้เป็นครั้งแรก เลยใส่ให้ อาจารย์ประยูร ฯ เพราะวันที่ 14 มีนาคม เป็นวันเสียชีวิตท่านโป้งอ่านไปบอกลูกสาวท่านด้วยว่าทำบุญให้ท่านแล้วนะครับ บนเขาก็มีพระครับ ไม่ลืม หลอกแต่ไม่มีโอกาส ไปงานท่านพรุ่งนี้ ที่ทางลูกสาวจัดให้พ่อ วันนี้จันทร์ ก็ถึงพฤหัส พื้นดวงด้วยถือว่าโชคดี เพราะมีอาหารมาพอสมควรเลยมีของใส่บาตรได้ พอดีมาก คิดอยู่ในใจว่าจะทำบุญอย่างไร ก็ได้ทำจริงในป่าก็มีพระนะครับท่านมาหาความสงบในป่า ตอนเช้าแสงแดดออก ลิง ก็มา แต่ก่อนลิง ได้ยินเสียงนกเงือกบินดังมากเพราะตัวเค้าใหญ่  สองตัวเหมือนมาบอกว่าพระมาแล้ว
บทที่ 232
 

วันนี้เราจะคุยเรื่องการวางฤกษ์ ต่าง ๆ ไม่ทราบว่าเขียนไปหรือยัง รองอ่านดูนะครับว่าพอเอาไปใช้ได้ไหม วันนี้เป็นวันเสียชีวิต ท่าน อาจารย์ พลตรีประยูร พลอารี ด้วยโรคมะเร็ง ที่เกิดวันที่ 27/04/2470เวลา 08.30 จังหวัดฉะเชิงเทรา ถ้าท่านอยู่ก็อายุ 83 ปี ขอให้ดวงวิญญาณ ไปอยู่บนสวรรค์ นะครับ
ารวางฤกษ์

                หลักการวางฤกษ์ที่สำคัญที่สุดท่านควรวางฤกษ์ช่วงข้างขึ้นจะดีกว่าข้างแรม เพราะจะทำให้กิจการหรือสิ่งต่าง ๆ ได้รับอิทธิพลจากดวงจันทร์ไปด้วย เราถือว่าเวลาข้างขึ้นเป็นสิ่งดี ๆ เราจะเริ่มตั้งแต่ ขึ้น หนึ่งค่ำไปถึง สิบห้าค่ำได้เลย การใช้ฤกษ์ดาวพฤหัสจร หรือพื้นดวง เราถือว่าพฤหัสพื้นดวงสำคัญกว่าพฤหัสจร ถ้าไม่มีจริงก็สามารถใช้พฤหัสจรก็ได้ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้พฤหัสพื้นดวง บางที่พฤหัสพื้นดวงของเจ้าชะตาติดดาวร้าย ก็จะทำให้ฤกษ์ที่เราให้ไปมีผลต่อเนื่องไปด้วย เราควรใช้ดาวที่วางฤกษ์เป็นดาวพื้นดวงจะดีกว่าแต่ถ้าดาวพื้นดวงสัมพันธ์ถึงดาวร้ายเราก็อาจโยกย้ายไปใช้ดาวจรก็ได้

1.                   ฤกษ์พฤหัสสามารถใช้ได้หมดทุกกิจกรรมถ้าไม่มี

2.                   ฤกษ์ KR  ใช้ในการติดต่องานหรือเปิดกิจการร้านค้า

3.                   ฤกษ์ AP ใช้ในการดำเนินกิจการเปิดร้านค้าและธุรกิจเป็นส่วนมาก

4.                   ฤกษ์ ME ใช้ในการติดต่อประสานสาน และการออกรถยนต์

5.                   ฤกษ์ ma ใช้ในการออกรถกระบะ

6.                   ฤกษ์ ze ใช้ในการออกรถจักรยานยนต์

7.                   ฤกษ์ ne ใช้ในการออกเรือหรือเครื่องบิน

8.                   ฤกษ์ no ใช้เปิดร้านที่เปิดในเวลากลางคืน ควรใช้ข้างแรมจะดีกว่า

9.                   ฤกษ์ VE ใช้เกี่ยวกับเรื่องความรัก และการเงินเป็นหลัก

10.                ฤกษ์ PO ใช้ในการตั้งศาลหรือวางเสาร์เอก หรือฤกษ์เกี่ยวกับสิ่งเร้นลับ

11.                ฤกษ์ PL ใช้ในการดำเนินธุรกิจที่หวังว่ามีการขยายงานออกไป ส่วนมากใช้ฤกษ์นี้ควรมีกิจกรรมทำมาก่อนแล้ว

การวางฤกษ์ควรใช้ดวงจันทร์ทับดาวสำคัญที่เราตั้งการวาง คือมุมทับจะดีที่สุด และ 180 องศา และมุม 90 องศา ความรุนแรงจะเริ่มน้อยไปตามมุมดาว ถ้าเราวางฤกษ์จันทร์ได้แล้ว ก็เหลือแต่นาที คือลัคนา และเมริเดียน เราควรวางให้ลัคนา และเมริเดียน ทับดาวดี ๆ เป็นหลัก และอย่าอยู่ในราศี 6 8 12  และท่านควรสำรวจดาวร้าย ๆ ในดาวจรว่าวันที่เราวางฤกษ์นั้นมีผลอะไรกับวันนั้นหรือไม่ ตัวอย่าง ถ้าเราได้วันดี ๆ แล้ว แต่วันนั้น ดาวเสาร์มาทับอาทิตย์ พื้นดวง ก็ไม่ควร หรือดาวมฤตยู หรือ เนปจูน เข้าทำมุมกันวันนั้นก็ไม่ควรใช้วันนั้น และควรวางฤกษ์ช่วงกลางวันตั้งแต่ ตี่สี่ถึง หกโมงเย็น เป็นต้นไป แต่จะให้ฤกษ์กลางคืนส่วนมากเป็นฤกษ์ที่เอาไว้ใช้ในการเข้าหาบุคคลสำคัญและต้องทำการให้เร็ว เสร็จสิ้นในเวลา
บทที่
233
สวัสดีครับเจอกันอีกแล้ว ตอนนี้ยังไม่ลงจากเขา เพราะติดด่านครับ ก็ทนอ่านไปก่อนนะครับคิดอะไรที่เป็นประโยชน์ในการเรียนได้ก็เขียน นะครับ ก่อนอื่นขอแก้นิดหนึ่งท่าน อ.ประยูร ฯ  เสียชีวิต วันที่ 15 มีนาคม 2536 ครับ เวลาช่วงเช้า ข้าพเจ้าก็ไปดูท่านที่โรงพยาบาล ตอนท่านสิ้นลม ด้วยโรคมะเร็ง ข้าพเจ้ายังไปจับตัวท่านยังอุ่น ๆ อยู่  มาเข้าเรื่องกันดีกว่า วันนี้เรามาคุยกันเรื่องการผ่าตัดตอนไหนดีถึงจะไม่เสียเลือดและอาการไม่หนักหลังผ่าตัดไปแล้ว ว่าด้วยวิชาโหราศาสตร์ เราจะดูจันทร์ จร ณ วันผ่าว่าอยู่ในตำแหน่งราศีที่ควรผ่าหรือเปล่าเช่น ถ้าผ่าสมอง ไม่ควรให้ จันทร์ไปอยู่ในราศีเมษควรจะให้จันทร์ไปอยู่ในราศีธนู จะดีกว่า  หรือไปอีก 11 ราศี  และจันทร์ อย่าไปทำมุมกับดาวร้าย ณ วันผ่า ก็ ok ครับ คงจำไว้ว่า ราศีอะไรเป็นส่วนไหนนะครับ  หรือจะถอนฟัน เสริมจมูก หรือทำตา ก็เช่นเดียวกัน เพราะจันทร์มีผลต่อน้ำในร่างกายเรา คือเลือด จะออกมาก และไม่ควรผ่าตัดจันทร์ อยู่ในเรือนที่ 8 ด้วย ควรผ่าข้างแรมถ้าเลือกได้ แรมมากๆก็ดีเจ้า
บทที่ 234
สวัสดีครับตอนนี้ได้กลับมาแล้ว หายไปสองสามวัน บ้านเมืองยังไม่สงบ แต่เราก็มาเรียนกันดีกว่า วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง การทำนายรายเดือน หรือรายสามเดือน ก่อนที่จะลงรายเดือน

การทำนายรายสามเดือน
การทำนายรายสามเดือน เราจะแบ่งเดือนออกเป็นสามเดือนตั้งแต่ราศี มังกร

เมษ มิถุน  ตุลย์     เป็นจุดเปลี่ยนฤดูกาลของโลก หลังจากเราดูรายปีมาแล้วว่ามีเหตุการณ์ที่เราต้องการทราบเราก็มาดูรายสามเดือนต่อไปก่อนลงรายเดือน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการดู หรือเราอาจยุดการดูไว้ที่รายสามเดือนก็ได้ ว่าภายในสามเดือนนี้ต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น สมมุติว่าเราไปพบว่ามีเหตุการณ์การณ์ที่เราต้องการทราบอยู่ในช่วงเมษ ถึง มิถุน เราก็บอกได้ว่าตั้งแต่อาทิตย์ยกเข้าราศีเมษ และออก ราศี มิถุน ต้องมีเรื่องสำหรับเกิดขึ้นเช่นเราเช็คเร่องการเดินทางไกล เราควรเช็คตั้งแต่ราศีมักรมาก่อนเป็นอันดับแรกและเช็คไปทุก ๆ 4 ส่วน ส่วนครบ ว่า สามเดือนในไหนมีความรุ่นแรงในการทำมุมหรือเข้าเรือนมากที่สุดก็จะเป็นสามเดือนนั้น แล้วเราค่อยมาเจาะลงรายเดือนต่อไป ไม่ควรดูรายเดือนเลย เพราะอาจพลาดได้ เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนใหม่ ๆ ดูรายปีได้ ดูรายสามเดือนได้ ก็คือจร รายปี รายสามเดือน ก็สามารถออกงานได้แล้ว ท่านสามารถออกทำพยากรณ์ให้กับผู้มาใช้บริการได้แล้ว อย่างแม่นยำ ว่าภายในสามเดือนนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับท่านจะดีกว่าลงเป็นรายเดือน เค้าจะอึดอัดหรือกังกลมากเกินไป และผู้ทำนาย ถ้ายังไม่แม่นยิ่งก็อาจพลาดได้       เราจะทำการ lock ดวงอาทิตย์ที่เข้าในราศีทั้งสี่เป็นรายสามเดือนไป ท่านจะอ่านดาวรอบนอกเป็นแบบรายปีได้ แต่ให้อ่านเป็นรายสามเดือน พอได้รายสามเดือนแล้วค่อยมาลงรายเดือนต่อไป ภายในสามเดือนนั้น จุดประสงค์คือการบีบระยะเวลาให้เล็กลงมาจะได้ดูได้ว่าจะเกิดเดือนไหนวันไหน ชมไหน นาทีไหน ที่ต้องใช้จุดอิทธิพบ จร ช่วยในการดู และอาจใช้จุดอิทธิพลพื้นดวง+-ARC ช่วยด้วยก็ได้เหมือนดูรายปีเช่นเดียวกัน และโค้งด้วยเช่นจุดอิทธิพลจรรับเงินมาถึงโค้ง ju ก็แบบว่าสามเดือนนี้มีเกณฑ์ได้รับเงิน
บทที่ 235
19/03/2010
สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง ดาวร้าย ๆ มา เช่น เสาร์ อังคาร มาเราจะแก้ไขอย่างไร ในกรณีที่เสาร์โคจรถึงจันทร์ รายปี หรือจร จะแปลได้ว่าต้องเดินทาง หรือโค้งเสาร์มาก็จะต้องมีการพลัดพรากเกิดขึ้น เราควรเดินทางหนี เสีย ไม่แล้ว ฟ้าก็จะมีสิ่งตอบแทนให้กับเจ้าชะตาอย่างแน่นอน เช่นการเจ็บป่วยเข้ามาแทน การเปลี่ยน ลัคนา ไปเสียจะช่วยแก้ไขสิ่งไม่ดูทั้งหลายได้มาก และท่านต้องดูมุมสัมพันธ์ 90 องศา คือ 45 องศาด้วยว่าแรงไหม ถ้าดาวร้าย ๆ มาทำมุมถึงจุดเจ้าชะตา ไม่ว่าจะเป็นดวงรายปี รายเดือน หรือโค้งฯ ในพื้นดวง ท่านต้องเดินทางเปลี่ยนสถานที่ หรือเสาร์ทำมุม45 องศา 90 องศากับ ลัคนา ก็จะมีการโยกย้ายเกิดขึ้นถ้าท่านไม่ไปก็อาจมีผลเสียกับตัวท่านเอง เค้าเรียกว่าสิ่งแลกเปลี่ยนจากฟ้า ฟ้ากำหนดให้อย่างหนึ่งแต่เราไม่ทำ ก็จะมีเรื่องอื่นมาแทน การดูแบบวัดมุมจะให้ผลรุนแรงกว่าการดูแบบเรือนชะตามาก หรือจุดอิทธิพล ร้าย ๆ มาทับจุดเจ้าชะตา ก็ต้องหลบเหมือนกัน ทางที่ดีคือ เปลี่ยนลัคนา จะได้กว่า ข้าพเจ้าก็โดนเหมือนกันเลยหนี้ไปเขาใหญ่ เปลี่ยนลัคนาเสีย เราก็สามารถทำให้เรื่องหนัก ๆ เป็นเบา ได้ วันที่ลงมา ข้าพเจ้าก็ดูจังหวะดาวดี ก็ลงมาเพราะมีอาวุธ ไปด้วย มีด่านหลายด่าน ก็ผ่านได้ตลอด ไม่มีการค้น ถ้าค้นตายแน่ อันนี้ก็จะเป็นการดูจังหวะฟ้าเปิดทางให้เรา ว่าชั่วโมงไหนเหมาะในการทำอะไร ควรหน้าจะมาคุยเรื่องจังหวะของฟ้า ว่าเวลาไหนดีไม่ดี มีผลมากในการทำอะไรสักอย่างให้ผ่านพ้นไปด้วยดี ไม่มีปัญหาดับเจ้าชะตาได้นะครับ จำไว้ ถ้าเสาร์มาควรหลบเสีย หรืออังคาร มา ในวันที่  21 มีนาคม เป็นวันอาทิตย์ย้ายราศี เข้าเมษ และมีเสาร์ 180 องศา ณ วันนั้น และมี
ur  ตามมาอีกน่าจะเป็นว่าสำคัญวันหนึ่ง ของดวงเมือง เพราะเข้าจุดเจ้าชะตาดวงเมือง เรื่องไม่ค่อยจะดีนัก อาจมีการใช้กำลัง เพราะดวงนายกก็มีอังคารในราศีสิงห์ ยังไงก็คงไม่ผ่าน อาจมีการเปลี่ยนตัวนายกคนใหม่ก็ได้ ใครที่อยู่ในแถว ๆ บางเขนก็ให้ระวัง เสาร์-อาทิตย์ นี้ไว้หน่อย นะครับ ตอนนี้ก็ไม่อยากให้นักเรียนออกจากบ้านจนกว่าเรื่องต่าง ๆ เข้าที่แล้วเข้ามาเรียนกันใหม่ นะครับ อ่านตรงนี้ไปก่อน
บทที่ 236
สวัสดีครับ วันนี้เป็นวันที่เค้าเรียกว่า เสาร์ห้า นาน ๆจะมีที ที่วันเสาร์ไปตรงกับเดือนห้า ถือว่าเป็นวันแรง และเป็นวันที่อาทิตย์ย้ายราศีเข้าราศีเมษด้วย วันนี้น่าจะเป็นวันตัดสินเรื่องการเมืองใครจะอยู่หรือไป วันนี้เราจะมาคุยเรื่อง ดาวกับอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ไม่ทราบว่าคุยไปหรือยังพอดีมีคนของมาก็จะมาลงให้อีก เพราะดาวบางครั้งเราทำนายเรื่องสุขภาพ เห็นว่าดาวพฤหัสเด่น อาจแปลได้ว่ารวย หรือมีเงินก็ได้ แต่ทางการแพทย์ ดาวพฤหัสถือว่าโรคไต ก็ได้ ไม่ใช่ว่ามีฐานะอย่างเดียว ส่วนมากคนกินดีอยู่ดีมักจะเป็นโรคต่าง ๆ ได้ง่าย นะครับ จงทำตัว เป็น ha บ้างก็จะดีนะครับ

ความรู้เรื่องดาวกับสุขภาพ

อาทิตย์ เด่น มักมีปัญหาทางด้านหัวใจ ประสาท ตาขวาของชาย ตาซ้ายของหญิง ประสาทการมองเห็น  และซีกขวาของร่างกาย

จันทร์  สมอง  ตาซ้ายของเจ้าชะตาชาย ตาขวาของเจ้าชะตาหญิง กระเพาะอาหาร ท้องพุก ซึกซ้ายของร่างกาย ลำไส้ เต้านม กระเพาะปัสสาวะ อวัยวะเพศ และตับของเจ้าชะตาหญิง

พุธ  มันสมอง  ประสาท  ความทรงจำ  การมองเห็นภายต่าง ๆ ลิ้น  มือ และนิ้วมือ น้ำดี ตับ ปอด ขาอ่อน  อวัยวะที่เกี่ยวกับการพูดการได้ยิน

ศุกร์  มดลูก  ไต อวัยวะสืบพันธ์ ของสตรี เต้านม  คอ บั้นเอว ก้นกบ ตับ กลิ่น

พฤหัส  ตับ เส้นโลหิตแดง ชีพจร ความดัน

เสาร์   หูขวา กระดูกในร่างกาย ฟัน

มฤตยู  น่อง  ข้อเท้า  ไขมันในกระดูก  มันสมอง ประสาทแข็ง

เนปจูน  เท้า นิ้วเท้า เลือด

พลูโต การติดเชื้อทางด้านการผสมพันธ์

คิวปิโด ติดเชื้อทางการร่วมเพศ ผิวหนังไม่ดี โรคจิต

ฮาเดส   ผิวหนัง ไม่ดี ฝีหนอง ตามร่างกาย สิว

เซอุส   ความ ดันโหลิต สูงต่ำ ความร้อนในร่างกาย ไข้หวัด

โครโนส แขน ขา กระดูก หัก ได้ง่าย

อาพลอลอน ตับ ถุงน้ำดี

วัลคานุส ความอ้วน มีน้ำหนักมาก ไขมันในเส้นเลือด

โพไซดอน  เลือดในร่างกายไม่ปกติ สมองผิดปกติ คิดแปลก ๆ

บทที่ 237
สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ย้ายราศีพอดี ได้เข้าหน้าร้อนอย่างเต็มที่แล้วปีนี้น่าจะร้อนกว่าหลายปีผ่านมา เนื่องมาจากแกนโลกของเรามีปัญหา ทำให้ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป และการทำลายธรรมชาติด้วยทำให้ฤดูกาลต่าง ๆ เลี่ยนไป ช่วย ๆ กัน รักษาธรรมชาติกันหน่อย  ธรรมชาติมีคุณค่าสำหรับเรา การเรียนโหราศาสตร์ก็เช่นเดียวกันก็จะบอกอะไรที่เกี่ยวกับธรรมชาติของโลกของคน ของฟ้าได้ เราสามารถอ่านเรือนชะตาโลกได้จาก จาน 360 องศา ที่ พลตรี ประยูร ฯ ได้กล่าวไว้เมื่อสมัยข้าพเจ้าเรียนว่า มีหลายท่านไปเล่นจาน 90 องศา 22.30 องศา เราจะมองไม่เห็นราศีและธรรมชาติของชีวิตจริงของเจ้าชะตา แต่จานอื่นออกแบบมาให้ดูง่ายนั่นเองเช่นจาน 90 องศา แต่ท่านจะไม่ทราบที่มาที่ไปของราศีเลย มันก็จบ ถ้าท่านไม่ทราบเกี่ยวกับราศีท่านก็เหมือนกินข้าวแต่ไม่มีกับข้าวด้วย มันขาดของสำคัญ คือรสชาติ ของการทาน มีหลายสำนักสอนให้ใช้จาน แบบพิเศษ ที่เรียนรู้ง่าย เรียนไม่นานก็เป็น เช่นจาน 90 ฯลฯ ต่าง นั้นเป็นการดูแบบทางลัดไปเลยไม่ทราบที่มาของต้นกำเนิดของราศี ดังนั้น การดูจาน 360 องศา ถือว่ามีความสำคัญ ใครสามารถดูได้แตกฉาน ก็สามารถทราบทุกอย่างของ โลก และคน ได้หมด ดังนั้นจานก็เป็นเครื่องมือที่เราใช้ดูเรื่องหรือบอกเรื่องต่างๆ ของชีวิตเราได้อย่างถูกต้อง เป็นการคิดของท่านผู้สร้างจาน 360 นี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นจานที่ดีที่สุด บางท่านว่าเป็นของเด็กเล่น แต่หารู้ไม่ว่าในความง่าย มีของยากแอบอยู่นะครับ ท่านเล่นจาน 360 องศาให้ดี ๆ แล้วท่านจะเข้าใจกฎธรรมชาติของดาวได้อย่างลึกซึ้งและแม่นยำในการทำนายชะตาคนเราที่สุด เราในโปรแกรม เราก็ทำงานจานให้ครบหมด ท่านจะเข้าไปเล่นก็ได้ แต่ขอให้ท่านมองจาน 360 องศาไว้ก่อนเป็นอันดับแรกในการเรียนรู้หรือจะให้ตลอดไปก็ได้เพราะดูง่าย แต่ใหม่ ๆ มันอาจจะดูยากหน่อยกว่าจาน 90 องศา แต่ถ้าดูไปแล้วเราจะได้ราศี ธาตุ และอื่น ๆ อีกมากมาย เรือนชะตาก็ดูได้ วัดมุมก็ดูได้ มุมที่ถือว่าดีที่สุดคือมุมที่เป็น 45 องศากัน ถือว่ามีความสำคัญมาก ในการทำนาย ที่จริงจัง เอาเป็นเอาตายกันเลย คือครึ่งหนึ่งของ 90 องศา นั่นเอง มุม 45 รวมกันก็คือมุม 90 องศา แต่เราดูในจาน 360 องศา จะได้เห็นอะไรมากว่าไปดูจาน 90  องศา อยากให้ท่านไปดูนะครับว่าจานไหนให้รายละเอียดกับท่านมากที่สุดก็ใช้จานนั้นนะครับ

บทที่ 238
สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการกับคู่คนหรือสิ่งของว่าเหมาะกับเราหรือไม่ก็เป็นส่วนสำคัญ เราจะต้องดูดาวร้ายของอีกฝ่ายหนึ่งว่ามาถึงเราหรือไม่ ดังนี้
การดูเรื่องคู่ครองนั้น เราต้องตั้งดวงขึ้นมาสองดวงดวงแรกเป็นดวงผู้ชายอยู่ในวงใน ส่วนดวงสตรีจะอยู่วงนอกให้ใช้ และใส่วันเดือนปีเกิดของอีกฝ่ายหนึ่งเข้าไป วงนอกก็จะเป็นพื้นดวงของสตรีผู้ที่เราต้องการดูว่าจะเหมาะสมกับเราหรือไม่ จากนั้นให้ให้ลุกศรไปจี้ที่ดาวเสาร์ของสตรี หรือวงนอกว่าทำมุมกับจุดเจ้าชะตาของวงในหรือไม่หรือทำมุมถึงดาวศุกร์หรือไม่ ถ้าทำมุมถึงก็จะแปลได้ว่าดวงทั้งสองดวงนั้นไม่เหมาะกันแล้ว ถ้าดาวร้ายของวงนอกมาทำมุมกับจุดเจ้าชะตาในวงในมาก ๆ ก็จะส่งผลให้ดวงทั้งสองดวงนั้นไม่เหมาะสมกันอย่างยิ่ง แต่ในทางกลับกันถ้าดาวดี ๆ วงนอกเข้ามาทำมุมกับจุดเจ้าชะตาวงในหรือดาวดี ๆ แล้ว ดวงทั้งสองคนนั้นเหมาะสมกันดีหรือสามารถอยู่ร่วมกันได้ เราสามารถใช้ดวงคู่นี้ดูเรื่องอะไรก็ได้เช่นว่าสิ่งที่เราซื้อมาและมีวันเดือนปีเกิดอยู่เช่นรถยนต์ที่ซื้อมา เหมาะสมกับเราหรือไม่ก็สามารถทำได้เช่นกันโดยดูวันรถออกจากอู่มาทาบกับดวงของเราเป็นต้น แต่ก่อนอื่นท่านควรจะอ่านพื้นดวงของแต่ละคนก่อนว่าจุดดีจุดด้อยเค้าอยู่ตรงไหนเวลามาผสมกันจะง่ายต่อการตีความออกมา เช่นดาวศุกร์ของฝ่ายชายเสียอยู่แล้ว เช่นดาวศุกร์ /เนปจูน ศุกร์/เสาร์ หรือ ศุกร์/ฮาเดส จะบอกได้ว่าความรักของฝ่ายชายเสีย เราจับคู่ก็อาจต้องดูตรงจุดนี้ด้วยว่าเมื่อดาวอีกฝ่ายหนึ่งเสียแล้วควรจะเป็นคู่ครองกันหรือไม่ ถึงแม้ว่าดาวดี ๆ ของฝ่ายหญิงมาถึงจุดเจ้าชะตาชาย แต่ฝ่ายชายดาวในพื้นดวงเสียอยู่แล้วก็ไม่นิยมให้แต่งงานกันเพราะฝ่ายชายจะทำเรื่องเสียหายเกิดขึ้นด้วย ในทำนองกลับกันถ้าดาวฝ่ายหญิงเสียด้วยก็จะออกในทำนองเดียวกันกับดวงผู้ชาย เช่นดวงฝ่ายหญิงดาวศุกร์เสีย เช่นศุกร์/ฮาเดส ถึงจันทร์ ถ้าแต่งงานไปก็จะทำให้ฝ่ายหญิงก็ต้องหย่าร้าง กับฝ่ายชายไปเพราะความไม่จริงใจต่อฝ่ายชาย หรือจะไปมีคนใหม่ เป็นต้น การดูท่านต้องอาจสลับดวงด้านในเป็นชาย ก่อน และ ต่อไปก็สลับเป็นฝ่ายหญิงเข้าไปแทนด้วยเพื่อตรวจหาจุดสะท้อนอีกครั้งเพื่อความแน่ใจ เพราะมุมมองมันต่างกัน แต่จริง ๆ แล้วเราดูฝ่ายเดียวเราก็ทราบได้แล้วว่าดาวศุกร์เค้าเสียหรือไม่ถ้าเสียก็ไปอยู่กับใครก็จะพบอีกฝ่ายเสียไปด้วย
                วิธีนี้ใช้สำหรับดูผู้เข้าหุ้นส่วนว่าจะส่งผลดีกับเราหรือไม่ ก็ตรวจเรื่องดาว ร้ายของอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาหาจุดเจ้าชะตาเราหรือไม่ หรือจุดดี เช่น ดาวพฤหัสเค้าส่งผลต่อจุดเจ้าชะตาเราหรือไม่ เราจะเน้นไปที่ดาวคิวปิโดหรือดาวหมู่คณะว่าดีหรือร้ายก่อน แล้วค่อยไปตรวจดาวอื่น ๆ ว่ามีความสัมพันธ์กับดวงเรามากน้อยแค่ไหน แต่ไปถ้ามีโปรแกรมตัวใหม่ท่านสามารถตรวจได้ทีเดียวถึงสามคนเลยจะง่ายกว่าดูสองคน

ในทางตรงกันข้ามเราสามารถนำดวงสิ่งของหรือบ้าน รถ ฯลฯ มาตรวจว่าถูกกับตัวเราหรือไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะสิ่งของทุกอย่างย่อมส่งผลดีและร้ายมาถึงเราด้วยไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เราเอาวันที่ได้เค้ามาตั้งเป็นวันเกิดก็ได้ เช่นแมวตัวนี้อยู่กับเราจะดื้อหรือไม่ นำโชคมาให้เราหรือไม่ก็เอาวันที่แมวเข้ามาอยู่ในบ้านเป็นวันเกิดของเค้าเลยไม่ต้องไปหาวันเกิดของแมวให้ยุ่งยาก
บทที่ 239
วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องจุดเจ้าชะตาอยู่ในราศีต่าง ๆ มีความหมายว่าอะไร

จุดเจ้าชะตาสถิตในราศีต่างให้ความหมายดังนี้
12 ราศี เทียบเคียงกันไปจนถึง การตาย ตรงกับ ราศีมีน ในที่สุดนักโหราศาสตร์ก็หยั่งทราบถึงความหมายหรืออิทธิพลทางโหราศาสตร์ของราศีทั้ง  12 นี้ได้

                อนึ่งเนื่องจากาการศึกษา โดยละเอียดเป็นรายราศีมีความเป็นอย่างไรทำนองการวินิจฉัยจุดเปลี่ยนทั้งสี่  ในที่นี้จึงของกล่าวแต่เฉพาะเนื้อหาสาระ และเพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้อ่านดวงชะตาในทางปฏิบัติได้เลย จึงได้ชี้แนะความหมายทางโหราศาสตร์สำหรับกรณีที่ จุดเจ้าชะตา ทั้งหลาย สถิตในราศีนั้น ๆ เอาไว้ด้วย เพื่อท่านจะได้สามารถนำไปเรียบเรียงใช้ได้ทันที

ราศีเมษ คือ การเกิด

อิทธิพลทั่วไป การเกิดขึ้น การทำให้เกิด บุกเบิก การเริ่มต้น กระตือรือร้น การริเริ่ม ความไม่สงบ ความร้อนรอน กระวนกระวาย ความต้องการ

 

เมอริเดียน MC          เป็นผู้มองโลกในแง่ดีด้านดี ดิ้นต่อสู้อย่างผู้มีสติอันแข็งกล้า ทะเยอทะยาน เชื่อมั่นในตนเอง ไม่ยอมแพ้ใคร ใจร้อน มักโลภโมโทสัน

อาทิตย์  SU             กระตือรือร้น บุกบากและบากบั่น มีลักษณะผู้นำ กล้า ชีวิตมีแนวโน้มก้าวหน้า ซึ่งบางทีก็เนื่องมาจากการกระทำที่ไร้สติ ไม่โลเล ลำบาก             เพราะความใจร้อน

จันทร์ mo                มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มีจิตใจเข้มแข็งไม่ยอมแพ้อุปสรรค์สิ่งใดง่าย ใจร้อน ตื้อ

ลัคนา  AS               สิ่งแวดล้อมไม่สงบ และประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความขยันขันแข็งหรือเข้มแข็ง

            ทำอะไรทำจริงมีเป้าหมายที่แน่นอน หุนหันพลันแล่น ชอบก่อการทะเลาะวิวาท คิดหน้าคิดหลัง กระหายอำนาจ

ราหู  NO                 กระตือรือร้นทางด้านการติดต่อสัมพันธ์ ดิ้นรนไปสู่การทำงานเป็นหมู่คณะมีพันธะกับบุคคลหรือสิ่งที่มีธรรมชาติแข็งกล้า
            ไม่สงบ เพราะ  บุคคลหรือสิ่งดังกล่าว

 

ราศีพฤษภ คือ การได้รับ

อิทธิพลทั่งไป การบำรุงเลี้ยง การสะสม เก็บรักษา เพิ่มพูน สมบัติเงินทอง อาหารการกิน การบริการ การดูดซึม

เมอริเดียน               ดำรงความมุ่งหมาย มีความพากเพียร ช้าแต่แน่นอน ดิ้นรนไปสู่การมี ความมั่นคงในชีวิต มานะอดทน มักโลภ ขี้ระแวงสงสัย เห็นแก่ตัว

อาทิตย์                  ชื่นชมทางวัตถุ มีความพยายามดี มีความอดทนสูง ถนัดการปฏิบัติ ชอบสนุก มีอารมณ์ขัน ฝันเฟื้อง รักการประดิษฐ์
            สมบัติเงินทองมักจะ    เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตแสวงความมั่นคงและความปลอดภัยแก่ชีวิต

จันทร์                    มีความมั่นคงแน่นอน มีมานะในการหาเลี้ยงชีพ ดื้อ ชอบความสวยงาม ชอบความสะดวกสบาย รักการเย็บปักถัดร้อย
           เปลี่ยนทัศนคติยาก ทรัพย์สมบัติขึ้น ๆ ลง ๆ

ลัคนา                    สภาพแวดล้อมงดงามและสงบ มีหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน มีสัมพันธภาพที่แน่นอนและมั่นคง เหนียวแน่น มัธยัสถ์
           ชีวิตมีรูปแบบไปทางด้านปฏิบัติ สมบูรณ์พูนสุขฟุ่มเฟือย หรูหรา หัวรั้น ตระหนี่

ราหู                      มีสัมพันธ์อันถาวร มั่นคง และรักษาความสำคัญ ก่อตั้งและปกป้องหมู่คณะ ได้ประโยชน์  จากการอาศัยผู้อื่น

 

ราศีมิถุน คือการเรียรรู้

อิทธิพลทั่งไป การทำความใกล้ชิดทุกรูปแบบ การศึกษาเล่าเรียน การคิด การพูดจา การคมนาคม กาคติดต่อ การทำความรู้จัก การแลกเปลี่ยนความคิด การสอน การพูดการติดต่อสื่อสาร

 

เมอริเดียน               มีเป้าหมายในชีวิตมากมาย ดิ้นรนไปอย่างมีชีวิตชีวา ทำงานเป็นช่วง ว่องไว รวดเร็วดี แต่ไม่ค่อยแน่นอน
           ไม่ค่อยตรงไปตรงมา ไม่ค่อยลึกซึ้ง

อาทิตย์                   กระชุ่มกระชวย สนุกสนาน ไม่นิ่งเฉย หลายด้าน รอบตัว ไม่ค่อยจะถี่ถ้วน รักการศึกษาหาความรู้ สอนง่าย
             ชอบการเปลี่ยนแปลง ไม่ค่อยจะมั่นคงแน่นอน

ลัคนา                       สิ่งแวดล้อมคึกคัก หลายรูปแบบ  พลุกพล่าน น่าคบ มีการติดต่ออิทธิพลของสิ่งแวดล้อมเร็ว เข้ากับผู้อื่นได้ดี คล่องแคล้ว
              จำเก่ง พูดคล่อง ฉาบฉวย ไม่คงเส้นคงวา

จันทร์                      แสดงความรู้สึกไว้หลายรูปแบบ อย่างมีชีวิตชีวา อารมณ์ไม่ค่อยแน่นอน คล่องแคล้วในทางร่างกายและปัญญา
             ทำงานหลายอย่าง อุดมไปด้วยความหวังและปรารถนา ผิดหวังบ่อย ๆ เปลี่ยนแปลงบ่อย ความสัมพันธ์มาก

ราหู                         มีการติดต่อมากมายหรือหลายด้าน และไม่สงบเพราะแสวงหาการติดต่อดังกล่าวดำรงรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านและญาติพี่น้อง

ราศีกรกฏ คือ การปกป้อง

อิทธิพลทั่งไป อ่อนตัว เต็มไปด้วยความรู้สึก พิทักษ์รักษา หวงแหน อ่อนไหน ไวต่อการรับ พึ่งพาอาศัย บ้าน ที่อยู่ที่หลบหาความปลอดภัยให้กับตัวเอง เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

 

เมอริเดียน               กลวิธีมากและเปี่ยมไปด้วยความรู้สึก แสดงความอิสระเสรี ถึงแม้จะเป็นคนที่ขี้เกรงใจผู้อื่น ง่าย ๆ เรียบ ๆ

อาทิตย์                     ขี้สงสาร ชื่นชมชีวิตคู่ครอง ความรู้สึกไว อ่อนไหวง่าย มีจินตนาการ กระดากอายประหยัด มักเฉื่อยชา
               ใจดีชีวิตครอบครัวกลมเกลียวกันดี

ลัคนา                       ชะตาขึ้น ๆ ลง ๆ เจ้าอารมณ์ ชีวิตครอบครัวสุขสมบูรณ์ บริเวณที่เปี๊ยกชื้นอยู่แบบง่าย ๆ มีความเห็นอกเห็นใจ
               เป็นห่วง เสียสระ อ่อนตัว ใจน้อย ขยัน ขี้เล่น ไม่ค่อยจะเป็นอิสระ

จันทร์                      อารมณ์รุนแรง อาศัยผู้อื่น รักครอบครัวประหยัด ง่าย มัธยัสถ์ ไม่มั่นคง อารมณ์กับระบบการย่อยไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กัน
             เรื่องราวที่เกี่ยวกับครอบครัวทั้งหลาย

ราหู                         รักษาการติดต่อกับบ้านเกิดหรือถิ่นกำเนิด พันทะทางใจมาก ไม่ค่อยจะลงรอยกับญาติ ๆ
 

ราศีสิงห์ คือการเสรี

อิทธิพลทั่วไป ความต้องการที่จะประสพความสำเร็จ เชื่อมั่นในตนเอง ความมีเสรี อิสระ ข่ม ชนะ โอ่อ่า

 

เมอริเดียน               ทะเยอทะยาน มีความหวังอันสูงลอย ดิ้นรนไปสู่การมีตำแหน่งในสังคมทุกรูปแบบมั่นใจตนเอง มองโลกในด้านดี ใจใหญ่
             ต้องการที่จะเป็นผู้นำ การจัดตั้ง หน่วยงานเห็นแก่ตัว เต็มไปด้วยข้อเรียกร้องต่าง ๆ สนใจเป็นพิเศษในสิ่งเกี่ยวกับชื่อเสียงเกียรติยศ

อาทิตย์                     เป็นหัวหน้าหรือผู้นำ เชื่อมั่นตัวเอง มีความมุ่งหวังการในการสร้างสรรค์ ต้องการที่จะครอบครอง ร่ำรวยความคิด
              นักการจัดตั้งมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำ เจริญก้าวหน้าโดยอาศัยลำแข้งของตนเอง ป้องกันรักษา

ลัคนา                       มีบุคลิกภาพเป็นที่เลื่อมใส หรือน่าประทับใจอย่างยิ่ง สภาพแวดล้อมโอ่อ่า ลักษณะดี มีอำนาจในตัว เสรีนิยม เที่ยงธรรม
             เปิดเผย ฟุ่มเฟือย เจ้าสำราญ หยิ่ง รักการผจญ
    
ภัยภูมิใจในตนเอง

จันทร์                      ลักษณะเป็นบุคคลเจ้าอารมณ์ มีความทะนง ใจกว้าง มักใหญ่ใฝ่สูง มีกิเลสชอบความหรูหรา ชอบการสมาคม ชอบสนุก
             มีทิฐิหรือเห่อเหิมมักชอบยก ตนข่มท่านตีราคาตัวเองสูงเกินไป

ราหู                         ชอบอยู่ในหมู่คณะใหม่  ชอบงานมหกรรม ชอบการบันเทิงเริงรมณ์ กระทำตนให้เป็นที่รักของหมู่คณะ องค์การ
              ความสุรุ่ยสุร่าย อยากเด่น ร่วมการเก็งกำไรร่วมกับบุคคลอื่น

ราศีกันย์ คือการประสบ

อิทธิพลทั่วไป  การงาน ความถูกต้อง การสังเกต พนิจพิจารณา ขวนขวาย จู้จี้จุกจิก ระเบียบแบบแผน ระวังระไว การปรับแก้

 

เมอริเดียน               ดิ้นรนไปสู่ความมั่นคงในอาชีพการงาน และการมีชีวิตเป็นหลักฐาน เจ้าระเบียบก้าวหน้าโดยอาศัยวิธีการง่าย ๆ หรือพื้น ๆ
            วิตกวิจารณ์ จู้จี้  ชอบการสรรเสริญเยินยอ ความรู้สึกไวมาก

อาทิตย์                   ระมัดระวัง  สัมผัสหรือพัวพันกับสิ่งที่ถูกต้องหรือที่ต้องแก้ไข ฉงนสนเท่ห์ระเบียบแบบแผน ช่างวิเคราะห์ ชอบง่าย ๆ ช่างติ
            ขี้ระแวงสงสัย ก่อศัตรูเพราะการจับผิด มักพลาดโอกาสงาม ๆ

ลัคนา                     อยู่ในสภาพที่มีธรรามชาติเป็นระเบียบเรียบร้อย ระวังระไว ช่างสังเกต ละเอียดถี่ถ้วน มีระเบียบ แบบแผนมาก อวดรู้อวดฉลาด
             มีอุปทาน

จันทร์                      เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์ พินิจพิจารณา มีระเบียบแบบแผน ปราณีบรรจง ชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย รักความถูกต้อง
             เรียบง่าย มักเห่อความรู้ ชีวิตมีแนวโน้มไปในทางนักปฏิบัติ

ราหู                         คณะทำงาน การรวมกันทางด้านวิทยาการ เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา หรือค้นคว้าเกิดความไม่ลงรอย เพราะชอบจับผิด
              หรือวิตกวิจารณ์ โดยไม่รู้จักกาลเทศะ
                             

ราศีตุลย์ คือการให้

อิทธิพลทั่วไป การผสมผสาน การกลมกลืน ความสมัครสมาน ความสมานฉันท์ ความสงบสุข ถ้อยทีถ้อยอาศัย ความพอใจกัน ศิลป ความสวยงาม การให้ รักความเที่ยงตรง รักหมู่รักคณะ

 

เมอริเดียน               ผู้มีความอ่อนโยน ก้าวหน้าด้วยวิธีการป้องกัน โดยอาศัยพักพิงไปกับผู้อื่น ทำงานร่วมกับผู้อื่น
            ฝ่าฟันไปโดยอาศัยหมู่คณะและการเข้ากันกับบุคคลอื่น สนใจทางวัตถุเป็นอย่างยิ่ง ใช้บุคคลอื่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
            มีความสุภาพอ่อนโยน โดยไม่ตั้งใจ

อาทิตย์                   รักหมู่รักคณะ การสังคมดี อ่อนโยน เข้าไหนเข้าได้ ชอบอวด มีเหตุมีผล อัธยาศัยดีรักศิลป ไม่เด็ดขาด เสมอต้นเสมอปลาย
             การติดต่อสัมพันธ์มีความสำคัญต่อชีวิตมาก

       ลัคนา                       สิ่งแวดล้อมงาม อยู่ด้วยความสมานฉันท์ มีน้ำใจ ร่าเริ่งแจ่มใจ มัอัธยาศัย เมตตา

                                    กรุณา สำอาง สำรวย ไม่ชอบงานหนักหรืองานสกปรก มักคล้อยตามผู้อื่น

      จันทร์                      มีความรู้สึกอันมีชีวิตชีวา มีมนุษย์สัมพันธ์ เจ้าชู้ ให้ความเชื่อถือต่อคู่ครอง ชอบ

              การสังคมมักปล่อยตัว ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบในตัวเอง ขี้โอ่ หุ้นส่วนหรือ คู่ครองชะตาชีวิตไม่ปกติ

       ราหู                         ศรัทธาการทำงานเป็นหมู่คณะ ซึ่งมีการติดต่อกับบุคคลทั้งหลาย มีความเป็นมิตร

                                     เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นความสงบสุขทั้งหลาย หรือเกี่ยวข้องกับหมู่คณะทางสันติ

 

ราศีพิจิก การสละ

อิทธิพลทั่วไป การต่อสู้เพื่อความอยู่รอด ทรหด อดทน การละหรือการสละ การทำลายล้าง กิเลส การประมาณตนสูงเกินไป การสมสู่ การสืบพันธ์

 

       เมอรีเดียน                 ความปรารถนาแรงกล้า ไม่รู้จักเหนื่อย ไม่เคยกลัวงาน ขยัน มานะ อดทน

                                      เข้าถึงจิตใจผู้อื่น  เข้าใจสถานการณ์ได้ถูกต้อง ดิ้นรนขวนขวาย หุนหัน พลันแล่น มักสำคัญตนผิด สมบุกสมบันเกินไป

อาทิตย์                     เมื่อชีวิตยังไม้สิ้นก็ดิ้นไป ชีวิตคือการต่อสู้ ถึงไหนถึงกัน ใจแข็ง ทรหด ทนงตนมีความรู้สึกรุนแรงจนเกินกว่าเหตุ
              ไม่เคยมีความกลัว       คลั่งไคล้ กระด้าง กระเดื่องเสียหายเพราะการกระทำของตนเอง

ลัคนา                       สิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียว ชอบต่อสู้ ระมัดระวัง พร้อมที่จะลงมืออยู่ตลอดเวลา ตัดสินใจเร็ว กระตือรือร้นสูง
               ขยันขันแข็ง   รุนแรง บ้าบิ่น โหดร้ายทาง
 
บริเวณที่ เปรียกชื้น

จันทร์                      นักสู้เพราะจิตเรียกร้อง มีความพยายามสูง หุนหันพลันแล่น ไม่มีเล่ห์กล สุจริตใจ รักความจริง ดิ้นรนขวนขวาย ตีราคาตัวเองสูงเกินไป

ราหู                         เกี่ยวข้องกับการสละรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หมู่คณะนักสู้ การทำงานร่วมกันโดยไม่มีการหยุดพัก
               การรวมตัวกันเพื่ออำนาจบังคับ การแตกแยก

 ราศีธนูการไกล

อิทธิพลทั่วไป การแผ่ขยาย การขยายตัว ถิ่นไกล ต่างประเทศ การจ่างแจ้ง ปรัชญา ศาสนา ปัญญา ความสว่างไสว การต่างประเทศ

 

เมอริเดียน                 มีความลึกซึ้ง ดิ้นรนไปสู่ความมั่นคงทางวัตถุและชื่อเสียเกียรติยศ อุดมไปด้วยแผนการต่าง ๆ ขยายความคิด

อาทิตย์                     มีอุดมการณ์ เห็นการณ์ไกล คล่องแคล้ว ชอบการกีฬา มีปัญญา โอบอ้อมอารีไปสู่ความสว่างไสวของชีวิต
              ก้าวหน้าไปอย่างช้า ๆอารมณ์เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ค่อยมีความกลมเกลียว ชอบการสังคม

จันทร์                      ชีวิตด้านในแข็งแกร่ง เปลี่ยนใจง่าย ไม่ค่อยจะแน่นอน ดิ้นรนไปสู่การมีปัญญาความรู้

                              เผชิญทั้งความสมหวังและความผิดหวังระคนกัน ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงมาก

ลัคนา                       มีนิสัยโน้มเอียงไปทางสังคมหรือศาสนาโดยเป้าหมายไกลลิบ มีชีวิตชีวารักธรรมชาติ ข่มผู้อื่น
              อยู่ท่ามกลางสิ่งที่เป็นความสว่างไสวรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

ราหู                         มีการติดต่อทางปัญญามาก ชอบทำงานเป็นหมู่คณะที่เกี่ยวกับกฎหมาย ราชการหรือศาสนา มีแผนการมากมายโดยร่วมกันกับผู้อื่น

ราศีมังกรการบรรลุ หรือการถึง

อิทธิพลทั่วไป ความสิ้นสุด ความแท้จริง ความแข็ง จริงจัง ปฏิบัติ วิตกกังวล ความสนใจ ถี่ถ้วน พลัดพราก ความทุกข์  อนุรักษ์นิยม

 

        เมอริเดียน               เชื่อมั่นในตนเอง ดิ้นรนด้วยสมาธิไปสู่เป้าหมาย กระทำการช้าแต่แน่นอน

             ด้วยความขยันหมั่นเพียร มีชีวิตแบบๆ รักบ้าน จริงใจ เห็นแก่ตัวและเฉพาะงานของตัว ไม่โลภ เปล่าเปลี่ยว สันโดษ

อาทิตย์                     คนทำงาน เป็นการเป็นงาน มีสมาธิ วิตกกังวลไปต่าง ๆมีความพยามยามสูง ขยันมั่นคงต่อเป้าหมายของชีวิตที่ตั้งไว้
               ดิ้นรนไปสู่ความ    มั่นคงในชีวิตก้าวหน้าเพราะทำงานไม่รู้จักเหน็จเหนื่อย จริงจัง

ลัคนา                       ดำรงความมุ่งหมาย ชนะตนเอง แน่วแน่ เหนียวแน่น อยู่ในสภาพจำกัด ไว้ใจได้เห็นแก่ตัว

จันทร์                      ต้องสงบใจหรือข่มใจ ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกให้เห็น มีความอดทน มีมานะพยายาม มีความสำนึกในหน้าที่การงาน รับผิดชอบ
             ทำมากกว่าพูดหายใจ เป็นงาน

ราหู                         ดิ้นรนไปสู่การมีสัมพันธ์โดยมีเป้าหมายที่แน่ชัด มีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นการแก่งแย่งและการเห็นแก่ตัวในหมู่คณะ

               
ราศีกุมภ์ การรวม

อิทธิพลทั่วไป การรวมตัว ความร่วมมือ การไวต่อการรับ ปุบปับฉับพลัน  การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

วัตถุนิยม

               

เมอริเดียน                มักมีเป้าหมายใหม่ ๆ และมีความพยายามใหม่ ๆ กระทำการเป็นระยะ
                    
                
บางทีก็ฟันฝ่าไปอย่างฉับพลัน ใช้หนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ทำงานร่วมกับผู้อื่น ภายใต้การอำนวยการของตน
                                     ชอบความใหม่และแปลกใหม่ แผนมาก

อาทิตย์                     อุดมไปด้วยแผนการต่าง ๆ ช่างสังเกต มีน้ำใจ ปรับตนเก่ง รู้คน นิยมสิ่งใหม่ ๆไม่ชอบการบังบังคับ พบแต่ความไม่เทียงแท้ 
              ก้าวหน้าโดยอาศัยลำแข้งของตนเองแต่ก็โดยอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่นด้วยเหมือนกัน

จันทร์                      ขี้ตื่น มีความเป็นมิตรแท้ หูไวตาไว ล่วงรู้ใจผู้อื่น ไม่คงทนถาวร ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

                              รักความเป็นเสรี มีความหวังตั้งใจมาก

ลัคนา                       สิ่งแวดล้อมนิยมการปฏิรูป มีแนวความคิดของตนเอง เข้าใจคนแสวงสิ่งแปลกและใหม่ เห็นไกล เข้าไหนก็ได้ ฝันเฟื่อง
               เปลี่ยนแปลงง่าย ไม่ค่อยมี ความอดทนเปลี่ยนความตั้งใจบ่อย

ราหู                         กระตือรือร้นต่อการพันธะกับสิ่งที่น่าสนใจหลาย ๆ ด้าน และมีเป้าหมาย

                              พัฒนาการอยู่เสมอ รักหมู่คณะ ชอบมีความสัมพันธ์ใหม่ ๆ

 

ราศีมีน คือการว่างเปล่า

อิทธิพลทั่วไป เวิ้งว้าง ว่างเปล่า ความหมดไป ความบริสุทธิ์ การสบายตัว การจางหาย การเพ้อฝัน ความไม่มีขอบเขต

ความฟุ้งกระจาย ความสงัด ความสันโดษ ความคลุมเครือ ไวต่ออิทธิพลจากภายนอกทั่งปวง

เมอริเดียน               การรอคอย แสวงการมีชีวิตแบบง่าย ๆ ไม่ต้องลำบาก จด ๆ จ้อง ๆ ในปัญหาปรัชญา มีความรู้สึกคลุม ๆ เครือ ๆ ไม่กระจ่างชัด
            อ่อนไหวง่าย ขาดความมั่นคงในบางครั้งบางคราว ขี้เหงา

อาทิตย์                  ไวต่อการรับ เปล่าเปลี่ยว วิเวกวังเวง ชีวิตอยู่กับจินตนาการ สันโดษ เฉื่อยชาอุปสรรคชีวิตมาก ซึ่งมีส่วนมาก
            จากความจำกัดทางด้านใน จะลำบากเพราะความหลงผิด

ลัคนา                     เป็นบุคคลง่าย ๆ ถือสันโดษ มีความพิเศษ อยู่ในสภาพจำกัด สำรวม เชิงรับเต็มไปด้วยความรู้สึก มีกังวล มักหดหู่ใจ

จันทร์                      อ่อนไหวต่ออิทธิพลจากภายนอกได้ง่าย ขึ้นอยู่กับอารมณ์ หวังมาก ชอบรู้สึกตนว่ามีปมด้วย เปล่าเปลี่ยวใจอยู่เป็นนิจ

ราหู                         มักมีความสัมพันธ์อันเร้นลับหรือผูกพันกับความลับ สนใจปรัชญาร่วมกับผู้อื่นสมาคมทางศาสนาหรือลัทธิความเชื่อถือ
              มีพันธะกับสิ่งหรือสภาพที่ เป็นความว่างเปล่าในรูปแบบต่าง

บทที่ 240
วันที่ 24/03/2010
สวัสดีครับท่านพี่น้อง วันนี้อากาศร้อนมากขึ้น ระวังสุขภาพหน่อยนะครับ ดาวอังคาร เสาร์ มีการเคลื่อนไหว ดาวเสาร์ เริ่มถอยหลังอีกครั้งซึ่งจะเป็นการถอยครั้งสุดท้ายในรอบปีนี้ จนถึง เดือน ก.ค. ถึงเดินหน้าเข้าราศี ตุลย์ ดาวอังคารก็เริ่มหยุดพักต์งาน เริ่มเดินหน้าแล้ว ใครอยู่ราศีอะไรก็ตรวจ ๆ ดวงกันหน่อยนะครับว่าไปโดนจุดเจ้าชะตากันบ้างหรือเปล่า วันนี้เราจะมาคุยเรื่องเบา คือเรื่อง สี ถ้ามีคนถามว่าจะใช้สีอะไรดี และความหมายของสี และการคำนวณตัวเลข การเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะมันก็เกี่ยวข้องกับดาวเหมือนกัน ตัวเลขก็มาจากดาว สีก็มาจากดาว นะครับ
 

 ความหมายของสี

 

          เรื่องของสีเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์และขณะเดียวกันมันก็เป็นเรื่องปรัชญาอันลึกซึ้งด้วยซึ่งปัจจุบันสองประการนี้ควรจะดำเนินควบคู่กันไป สีจะให้ความหมายทางด้านการแสดงออกทางด้านความรู้สึก และพฤติกรรมบางประการของมนุษย์ได้ เรื่องนี้ถือเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่มีส่วนในชีวิตประจำวัน เราใช้สีในการสื่อความหมายต่าง ๆ ทางด้านอารมณ์และความรู้สึก

 

สีแดง            หมายถึงจิตวิญญาณแห่งชีวิต ความเข้มแข็ง เต็มไปด้วยความกล้าหาญ และความประสบความสำเร็จทางด้านชีวิต  การวางอำนาจ ความโกรธเคือง การใช้อารมณ์ ดื้อรั้น เอาแต่ใจตนเอง เจ้าอารมณ์

                   การใช้ความรุนแรง

สีชมพู            หมายถึงความรัก ความอ่อนกำลัง ความเมตตา ความสุภาพอ่อนโยน  การพร้อมที่จะรับใช้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ความรักที่ปราศจากเงื่อนไข

สีส้ม              หมายถึงความรื่นเริง ความสนุก เป็นสีแห่งความสร้างสรรค์ และการแสดงออก มีจิตใจแจ่มใส ความมั่นใจ และรักอิสระ ความบริสุทธิ์ ศาสนา

สีเหลือง          จิตวิญญาณแห่งความรู้และสติปัญญา ร่าเริงแจ่มใส  มีความคิดเข้าข้างตนเอง มีเล่ห์เหลี่ยม ฉลาดแหลมคมเกินไป

สีเขียว           หมายถึงความรัก ความเห็นอกเห็นใจ รักอิสระ พลังงานจากธรรมชาติ ความ

                   สงบสุขและความราบรื่นในชีวิต การเย็นชา 

สีน้ำเงิน          หมายถึงจิตวิญญาณแห่งความเป็นจริง ความสงบสุขทางด้านจิตใจ  ความคิดริเริ่ม ความเชื่อมั่น ความสมบูรณ์ และการอุทิศตน
                       ความงาม ความสงบสันติ
  ความทะเยอทะยาน  ความยิ่งใหญ่ ความเชื่อในทางศาสตร์เร้นลับ ความสงบ สันโดษ

สีม่วงคราม      หมายถึงจิตวิญญาณแห่งญาณสังหรณ์และพลังอำนาจ

สีม่วง             หมายถึงจิตวิญญาณแห่งการเสียสละ อุดมการณ์อันสูงส่ง มีพลังอำนาจและความเร้นลับ และความชาญฉลาด สมาธิจิต ความสะอาด   

สีขาว             หมายถึงความบริสุทธิ์ ไม่เป็นพิษ ความสงบนิ่ง

สีดำ              หมายถึงความเร้นลับ ไม่เปิดเผย สิ่งซ้อนเร้น ความมืดของจิตใจ

สีเทา             หมายถึงความเศร้าหมอง การหมดหวัง ความไม่กระจ่าง ความกลัว ไม่กล้าแสดงออก

สีน้ำตาล          เป็นสีแสดงถึงสีแห่งธรรมชาติอย่างแท้จริง หมายถึงความแข็งแกร่ง ความมั่นคง ความหนักแน่ถาวร

ความหมายเกี่ยวกับตัวเลขในการทำนาย

           ตัวเลขมีความสัมพันธ์กับดวงดาว ซึ่งจะบอกเรื่องต่าง ๆ ให้เราทราบได้ การพยากรณ์วันเดือนปีเกิด

จะให้ผสมกับการดูไพ่ไปด้วยเพื่อประกอบ การพยาการณ์ให้ดียิ่งขึ้น

วิธีการ พยาการณ์ก่อนอื่นเราต้องถามเกี่ยวกับผู้ดูว่าเกิด วันเดือน ปี ค.ศ อะไร แล้วเริ่มทำการคำนวณดังนี้

ดังตัวอย่าง  สมมุติว่าเกิด วันที่  11 กันยายน 1955 เราจะแบ่งเลขตัวเลขเป็นดังนี้

วันที่ 11  ให้นำมารวมกันจะได้       =   2  ( ถ้าเป็นเลขหลักหน่วยอยู่แล้วก็ใช้ได้เลย )

เดือนกันยายน                          =   9    ( มกราคมจะเป็นเดือนที่ 1 …… ธันวาคม 12 )

. 1955 ให้นำมาบวกกันดังนี้

1+9+5+5    = 20 =2+0        =  2   ( ถ้าได้เลขหลักสิบให้ทำเป็นหลักหน่วยโดยนำมาบวกกันอีกครั้ง )

นำเอาเลขทั้งหมดมาบวกกันดังนี้         2+9+2 = 13 ( ทำให้เป็นเลขหลักหน่วยโดยเอา 1 + 3  = 4 )

เลขที่ได้จากวันเดือนปีเกิดคือ              4       ความหมายเปิดดูได้จากตารางที่กำหนดให้ คือดาวพุธ

1       =   เป็นตัวอักษรที่บ่งบอกถึง  การประสบความสำเร็จในเรื่องต่าง ๆ ได้ดี ตัวอักษรนี้จะให้คุณกับท่านใน เรื่องเกี่ยวกับความมีอำนาจ  บารมี การมีบริวาร คอยช่วยเหลือท่าน ( ดวงอาทิตย์ )

2       =   เป็นตัวอักษรที่ให้คุณกับท่าน ในเรื่องของ เป็นบุคคลมีที่ น่ารักดึงดูดเพศตรงข้าม  ควรระวังเรื่องอารมณ์ ที่ชอบแปรปรวน ขึ้น ๆ ลง ๆ อาจทำให้คนใกล้ชิดตามไม่ทัน แต่ก็จัดว่าดีทีเดียว ( ดวงจันทร์ )

3                   สรุปตัวอักษรรวม คือ  มีทะเยอทะยาน อุดมการสูง ควรระวังทำงานเกินตัว ระวังการเกิดปองร้าย  นักเลง ทหาร และบุคคลในเครื่องแบบมีส่วนเกี่ยวข้องกับท่าน อาจอยู่คนเดียว ชีวิตอาจไม่สมหวัง         ( ดาวอังคาร )

4       = สรุปเป็นตัวอักษรให้คุณทางด้าน ถนัดใช้ ปัญญา ความเร็ว ใจร้อน  ติดต่อสื่อสาร ชอบที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างรอบ ๆ  ตัว แต่ไม่ยอมเปลี่ยน นิสัยของท่านเองบ้าง มีเพื่อนฝูงมากมาย (ดาวพุธ)

5       =  สรุปเป็นตัวอักษร ให้คุณกับท่าน ในเรื่องการมีปัญญาดี  รักสงบ  มีเสน่ห์  รักความยุติธรรม   ไม่ชอบเดินทาง แต่อาจต้องเดินทาง ไม่ชอบความจำเจ   ชอบศึกษาหาความรู้แขนงต่าง ๆ  หรือเป็นนักวิชาการชั้นดี (ดาวพฤหัส )

6                   = สรุปเป็นตัวอักษรให้คุณทางด้าน การรักสวยรักงาม ชอบศิลปะทุกรูปแบบ  มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม รักใครชอบใครมักทุ่มเท ให้จนหมดใจ จิตใจอ่อนไหว รักศิลปะ เป็นคนโรแมนติก ละเมียดละไมต่อความรัก และ  เสียงเพลง ( ดาวศุกร์)
บทที่ 241
25/03/2010
วันนี้เราจะมาคุยการดูรายวันด้วยการใช้ Mp  ที่มีความแม่นยำแทนการดูด้วยอาทิตย์จรรายวัน ความรุนแรงจะมากกว่า
 

การพยากรณ์จรรายวัน โดยใช้จุด MP

เมอริเดียนจรสุริยคติ    มีความหมายทางโหราศาสตร์ เหมือน เมอริเดียนในดวงชะตากำเนิดทุกประการกล่าวคือ โคจรไปตามจักรราศี วันละ ประมาณ 1 องศา  ในการพยากรณ์วันที่ต้องการผลเด็ดขาด นักโหราศาสตร์จะใช้ เมอริเดียนจรสุริยคติ ในการกำหนด วัน ที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เพราะเป็นจุดที่ ไว้มาก ที่สุดในดวงชะตา
จร จุด
Mp นี้ให้ผลรุนแรงจะบอกถึงวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเจ้าชะตา เป็นเครื่องมือในการดูกาลชะตาชนิดหนึ่งที่ทุกท่านต้องใช้และมีความแม่นยำสูง หรือนำมาใช้ในการดูรายเดือน รายสามวันก็ได้ จุด Mp จะเป็นเน้นย้ำให้รู้ว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เราทำนายไว้แน่นอนหรือไม่ เป็นจุดช่วยให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าจุดอื่น ๆ ทำงาน เช่นใช้ร่วมกับจุดการถึงแก่กรรม ณ วันนั้น จุดได้ตำแหน่ง ณ วันนั้น ๆ ได้อย่างดี ข้าพเจ้าขอแนะนำให้ให้คู่กันไปอย่าใช้เดี่ยว ๆ ท่านจะมองไม่เห็นอะไรมากนักถ้าท่านตายังไม่แม่นยำพอควรใช้ควบคู่ไปกับจุดอิทธิพลอื่น ๆไปก่อนเพราะจุด Mp นี้จะบอกเรื่องนั้นด้วยเป็นการย้ำให้เห็นว่ามันต้องเกิดแน่ ๆ ณ วันนั้น จะไม่เกิดวันอื่นอย่างแน่นอน เพราะจุดนี้ไว้ดูเหตุการณ์รายวันที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าชะตา การโคจรของจุดนี้จะเดินวันละหนึ่งองศาไปรอบ ๆ จักรราศี ไปโอนดาวอะไรในพื้นดวงเราก็สามารถนำมาพยากรณ์ได้เช่นเดียวกันว่าวันนี้จุด Mp
ทับดาวพุธ อาจมีเรื่องการเดินทางเกิดขึ้นหรือมีติดต่อสื่อสารกับใครบางคนหรือมีกิจกรรมเหมอนดาวพุธเป็นต้น หรือไปทับจุดอิทธิพลหรือศูนย์รังสีก็สามารถอ่านได้เช่นเดียวกันแต่จุดนี้เป็นการบอกว่าเหตุการณ์นั้นต้องเกิดในวันนี้อย่างแน่นอน

                การใช้จุดทำ Mp เราใช้ที่ดาวจรเสมอไม่ใช้ในพื้นดวง เราต้องใช้ จร  เสมอ วิธีใช้ให้กดที่ ไปที่ compute จะทำจุด Mp ไว้ให้แล้ว  โปรแกรมก็จะตั้งจุด Mp ให้เลยไม่ต้องไปตั้งสูตรเพราะในสมัยก่อนยังไม่มีเครื่องคอมเราต้องคำนวณจุด Mp อย่างน้อย ๆ ครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้มันมา ขอให้ท่านผู้ศึกษาวิชานี้นำจุดนี้ไปทดลองใช้ดูแล้วท่านจะเห็นคุณค่าของมันอย่างยิ่ง เพราะพลตรีประยูรบอกไว้ก่อนที่ท่านจะเสียว่าจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากในการที่เราใช้พยากรณ์สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตของเจ้าชะตา
บทที่ 242
สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการผสมดาว บางท่านที่เรียนใหม่ อาจมีปัญหาการผสมดาวที่มาสัมพันธ์กันหลาย ๆ ดวงแล้วจะผ่านเค้าอย่างไร สิ่งแรกเราต้องการจุดตั้งต้นก่อนให้ได้ว่าอะไรเป็นประฐาน ก่อนแล้วค่อย ๆ ผสมไปตามตัวอย่างที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นการผสมดาวตั้งแต่สามดวงขึ้นไป ถ้าท่านผสมสามดวงได้จะมาอีกหลาย ๆ ดวงท่านก็สามารถอ่านได้ไม่มีปัญหาอะไร
 

หลักการผสมดาวหลาย ๆ ดวง 3

                ในทางปฏิบัติ ขั้นแรกเพื่อความง่ายในการผนวกความหมาย ท่านจะใช้วิธีผสมความหมายของ 2 ปัจจัยเข้าด้วยกันเสียก่อน แล้วเอาความหมายที่เกิดขึ้นใหม่จากการผสมนี้ ไปผนวกกับปัจจัยที่ 3 อีกทีหนึ่ง หากเป็นกรณี 4 ปัจจัยก็ให้จับคู่ผสมกันเสียก่อน แล้วเอาความหมายผสมที่เกิดขึ้นของแต่ละคู่มาผสมกันเป็นความหมายที่ต้องการ ขอให้ท่านพิจารณาการผสมปัจจัย ดังต่อไปนี้

                กรณี 3 ปัจจัย

1.     ความหมายของ พฤหัส  เสาร์  มฤตยู

ลำดับการผสม

พฤหัส+เสาร์   แปลว่า การพลัดพรากจากโชคลาภ หรือมีเรื่องเกี่ยวกับที่ดิน

(การพลัดพรากจากโชคลาภ) + มฤตยู  แปลว่า การพลัดพรากจากโชคลาภในทันที

ความหมายของผสมของ พฤหัส เสาร์ มฤตยู จึงได้แก่  การพลัดพรากจากโชคลาภในทันที

2.     ความหมายผสมของ อังคาร  พฤหัส  มฤตยู

ลำดับการผสม

อังคาร+พฤหัสบดี           แปลว่า กิจกรรมที่ก่อให้เกิดโชคลาภ

(กิจกรรมที่ก่อให้เกิดโชคลาภ) + มฤตยู แปลว่า กิจกรรมที่ก่อให้เกิดโชคลาภที่เกิดขึ้นในทันทีทันใด

            กรณี 4 ปัจจัย

1.     อาทิตย์  พฤหัส เสาร์ มฤตยู  ผสมกัน

ลำดับการผสม

อาทิตย์+พฤหัส               แปลว่า ความสุขทางกาย

เสาร์ + มฤตยู                  แปลว่า การพลัดพรากในทันทีทันใด หรือ ความทุกข์ในทันทีทันใด

(ความสุขทางกาย) + (การพลัดพรากในทันทีทันใด) แปลว่า พลัดพรากจากความสุขทางกายในทันทีทันใด

2.     อังคาร พฤหัส เสาร์ มฤตยู ผสมกัน

ลำดับการผสม

อังคาร+พฤหัส                แปลว่า กิจกรรมที่ก่อให้เกิดโชคลาภ

เสาร์+มฤตยู                    แปลว่า การพลัดพรากในทันทีทันใด

(กิจกรรมที่ก่อให้เกิดโชคลาภ) + (การพลัดพรากในทันทีทันใด) แปลว่า พลัดพรากจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิดโชคลาภในทันทีทันใด

การจับคู่ เพื่อผสมกันนี้ ท่านจะเลือกคู่ใดผสมกันก่อนก็ได้ ดังเช่น ในกรณี (2) คือ อังคาร พฤหัส เสาร์ มฤตยู ผสมกัน ท่าน ผสม อังคาร+มฤตยู เสียก่อนคู่หนึ่ง และ พฤหัสกับเสาร์ เสียก่อนอีกคุ่หนึ่ง แล้วนำเอาความหมายการผสมที่ได้รับมาผสมกันเป็นความหมายรวม ก็ได้ ซึ่งความหมายที่ได้รับครั้งสุดท้ายจะตรงกัน ทั้งนี้เว้น ความหมายที่เกิดจากการอุปมาและความหมายที่ได้จากประสบการณ์ ซึ่งย่อมมีผลทำให้ความหมายผสมครั้งสุดท้ายออกมาไม่เหมือนกันเป็นธรรมดา แต่ก็ความหมายที่ใช้ในการพยากรณ์ได้เช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างในกรณี อังคาร พฤหัส เสาร์ มฤตยู ผสมกันนี้ ถ้าเอา พฤหัส + เสาร์ อาจแปลว่า บ้าน หรือ อาคาร เมื่อผสมกับความหมายของคู่ที่เหลือคือ อังคาร + มฤตยู ซึ่งแปลว่า อุบัติเหตุ ก็อาจแปลว่า อุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นภายในบ้าน ก็ได้ สำคัญที่ตรงการนำเอาไปใช้พยากรณ์ ซึ่งผู้พยากรณ์จะต้องอาศัยการพิจารณาจุดอื่น ๆ ในดวงชะตาประกอบ ว่ากลุ่มนี้ควรจะมีความหมายว่าอย่างไรกันแน่

อีกประการหนึ่งที่สำคัญ ก็คือ จุด  ที่กลุ่มดาวที่เราผสมความหมายแสดงอิทธิพล ในกรณีปัจจัย 3 ปัจจัยท่านจะเห็นชัด ดังเช่น กรณี พฤหัส  เสาร์ มฤตยู เป็นต้น มีจุดที่จะแสดงอิทธิพลได้ชัด ๆ ถึง 3 จุด ทั้งนี้โดยไม่รวมจุดอิทธิพล ดัง เช่น พฤหัส + เสาร์ + มฤตยู หรือ พฤหัส –เสาร์ – มฤตยู หรือ มฤตยู – พฤหัส – เสาร์ ดังเช่น

        จุด พฤหัส + เสาร์ – มฤตยู

        จุด พฤหัส + มฤตยู – เสาร์

        จุด มฤตยู + เสาร์ – พฤหัสบดี

จุดทั้ง 3 นี้สถิตอยู่คนละแห่งในดวงชะตา และจะแสดงอิทธิพลให้เห็นประจักษ์ทันทีเมื่อมีปัจจัยโดยเฉพาะ จุดเจ้าชะตา หรือ ดาวพระเคราะห์ซึ่งมีสัมพันธ์กับจุดเจ้าชะตา มีสัมพันธ์ถึง ซึ่งอาจมีอยู่ในดวงชะตากำเนิดอยู่แล้ว หรือ จรมาตาม โค้งสุริยยาตร์ ก็ตาม

        เพื่อให้ท่านเข้าใจเรื่องนี้ได้ขัดขึ้น ใคร่ขอสมมุติว่า อาทิตย์ เป็น ปัจจัย ที่สันพันธ์กับจุดเหล่านี้ซึ่งอิทธิพลที่ปรากฏอาจไม่เหมือนกันได้ ดังนี้ สมมุติว่าเป็นเจ้าชะตาชาย

        พฤหัส + เสาร์ – มฤตยู  = อาทิตย์        อาจแปลว่า เจ้าชะตามีบ้านอยู่โดยไม่เคยคิดมาก่อนก็ได้  ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับสัมพันธ์อื่น ๆ ในดวงชะตา

        พฤหัส + มฤตยู – เสาร์ = อาทิตย์        อาจแปลว่า เจ้าชะตามีความทุกข์เรื่องเงิน เสียเงิน ก็ได้ ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับสัมพันธ์อื่น ๆ ในดวงชะตา

        มฤตยู + เสาร์ – พฤหัส = อาทิตย์          อาจแปลว่า เจ้าชะตาพลัดพรากจากความสุขในทันทีก็ได้ ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับสัมพันธ์อื่น ๆ ในดวงชะตา

สำหรับในกรณี เป็นศูนย์รังสี ซึ่งเกิดจากปัจจัย 3 ปัจจัย ดังเช่น พฤหัส เสาร์ มฤตยู ก็เช่นกัน อาจปรากฏเป็น 3 แบบ กล่าวคือ

        พฤหัส/เสาร์=มฤตยู

        พฤหัส/มฤตยู=เสาร์

        มฤตยู/เสาร์=พฤหัส

อิทธิพลที่เกิดขึ้นย่อมีความผิดเพี้ยนกันไปบ้าง ในทำนองเดียวกับที่กล่าวมาแล้วข้างบนนี้ เพราะจุดที่อิทธิพลไปปรากฏเป็นคนละจุดกัน

        อย่าลืมว่าต้องมีจุดเจ้าชะตาร่วม  อิทธิพลที่ปรากฏจึงจะประจักษ์ หากเป็นพระเคราะห์สนธิที่เกิดจากศูนย์รังสีลอย ๆ ดังเช่น พฤหัส/เสาร์ = มฤตยู  ดังนี้ เป็นต้น ย่อมจะไม่มีผลกระทบกระเทือนตัวเจ้าชะตา แต่จะมีผลเกิดขึ้นได้ เมื่อจุดเจ้าชะตา จร จรมาสัมพันธ์กับจุดนี้ คือ จรมาสัมพันธ์กับ มฤตยู สำหรับพระเคราะห์สนธิในตัวอย่างนี้ การผสมความหมายหรืออิทธิพลของปัจจัยหรือของพระเคราะห์ ก็เหมือนกับการผสมคำหรือผสมวลีในภาษาศาสตร์ กล่าวคือควรจะต้องระลึกว่า คำหนึ่งใน 2 คำที่ผสมกันจะต้องทำหน้าที่เป็นคำประกอบ (คำวิเศษ) ซึ่งอาจเป็น กริยาวิเศษ หรือ คุณศัพท์ ก็ได้ เสมอไป ความหมายจึงจะรวมกัน ดังตัวอย่างเช่น ความรัก (ศุกร์) ผสมกับ “ความทุกข์” (เสาร์) คำใหม่ที่เกิดขึ้นได้แก่ ความรัก (นาม)  ที่ก่อให้เกิดทุกข์ (คุณศัพท์)หรือ ความทุกข์ (นาม) ที่เกี่ยวกับเรื่องความรัก (คุณศัพท์)ในการผสมความหมายทางโหราศาสตร์ของเรานี้ ท่านจะกำหนดให้คำไหนเป็นนามคำหนเป็นคุณศัพท์ ได้ทั้งนั้น และในทางปฏิบัตินั้นก็จะต้องสลับกันเป็นนามเป็นคุณศัพท์อยู่แล้วท่านจะคงพอมองเห็นแล้วว่า เมื่อปัจจัย 2 ปัจจัยผสมกัน ความหมายผสมที่ได้ตามปกติจะมี 2 ความหมายเสมอไป เพราะปัจจัยแต่ละปัจจัยจะต้องผลัดกันเป็นคำวิเศษอย่างคิดเกินเลยไปว่า ถ้าหากเป็น 3 ปัจจัยผสมกันจะสร้างความยุ่งยากให้ในการผสมความหมายแก่เรา ทั้งนี้ก็เพราะ ในทางปฏิบัติเราจะจับคู่ผสมกันเสียก่อนแบบแข่งขัน ซึ่งในท้ายที่สุดก็จะเหลือเพียง 2 ความหมายผสมกัน
บทที่ 243
สวัสดีครับ  วันนี้จะมาคุยกันเรื่องการผสมดาวต่อมีหลายท่านที่เริ่มเรียนแล้วมีปัญหาว่า จะอ่านอย่างไร เมื่อเปิดดวงขึ้นมา และก็นั่ง มึนว่าจะอ่านยังไง งง ไปหมด ไม่รู้ว่าจะเริ่มพูดหรือเขียนออกมาอย่างไร ข้าพเจ้าอยากให้มือใหม่ การทำนาย ท่านต้องเขียนออกมาก่อน แยกเป็นเรื่องขึ้นมาก่อนว่าเราจะดูอะไร อันดับแรกแรกท่านต้องมองไปที่ราศีก่อนเพื่อน ว่าเค้าเป็นคนราศีอะไร และพูดคนในราศีนั้นก่อนว่า ภาพรวมเค้าเป็นอย่างไร ลงไป เช่น อาทิตย์อยู่ราศีเมษ เค้าก็เป็นคนตามราศีเมษ และถ้ามีดาวอะไรอยู่ก็เอามาพูดได้ด้วยเช่นมีดาวอังคาร เราก็อาจเขียนไปว่าเค้าเป็นคน ใจร้อน เอาแต่ใจตนเอง เป็นอันดับแรก และใส่รายละเอียดลงไป และก็ไปดูอุปนิสัยเค้าคือจันทร์ อยู่ในราศีอะไร ต่อจากนั้นก็ไปดูที่เมริเดียนเค้าเป็นคนมีจิตใจเป็นอย่างไร ชอบอะไร มีดาวอะไรไปทำมุมบ้าง ในพื้นดวง ทุกอย่างที่คุยมาคือพื้นดวงนะครับ และต่อจากนั้นก็ไปดูสภาพแวดล้อมเค้าคือ ลัคนา ว่าเค้าอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไร คืออยู่ในราศีอะไร คือเอาจุดเจ้าชะตาที่อยู่ในราศีต่าง ๆ มาพูดตามราศี และถ้าจุดเจ้าชะตาไปทำมุมสัมพันธ์ดับดาวอะไรก็ขยายออกไปอีก อ่านเท่าที่อ่านได้ก่อน ฝึกไว้ และหัดให้เป็นคนสายตาดี ๆ หน่อย มองดูพื้นดวงแล้วเห็นอะไร ในที่นี้คือดาวที่เด่น ๆ ในพื้นดวง เช่นมีดาวอังคารเค้าแกนอยู่ก็เอามาพูดได้ หรือเนปจูนเด่นในราศีอะไรก็เอามาพูดได้ โดยท่านอาจทำหัวข้อไว้ว่าจะดูอะไรให้เค้า ส่วนเรื่องที่จะถามเป็นเรื่องของการทำนายสิ่งที่ยังมองไม่เป็นที่จะเกิดขึ้น เอาไว้ทีหลังก่อน ท่านควรตั้งเป็นเรื่อง ดังนี้ เหมือนข้าพเจ้าทำในสมัยก่อน เขียนครั้งหนึ่งก็หลายหน้า อาจทำหัวข้อไว้ ดังนี้
1. ดูอาทิตย์ ดูความเป็นตัวของเจ้าชะตาว่าเป็นคนอย่างไร
2. ดูนิสัย อารมณ์ เค้าเป็นอย่างไร
3. ดูเมริเดียน เค้าเป็นอย่างไร
4. ดูลัคนา สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร
5 สุขภาพเป็นอย่างไร ข้อนี้สำคัญ ดูง่าย เราอาจบอกเค้าไปว่าควรดูแลเรื่องอะไร กระดูก เลือด ไต ตับ ฯลฯ
6. เรื่องที่เค้าถามว่าเค้าต้องการทราบเรื่องอะไรเราก็อาจดูโค้งก่อนว่าปีนี้โค้งอะไรมาบ้าง
7. ดูจุดเกิดเหตุว่ามีไหมคือ a+b-c ที่แปลต้องการเช่น ปีนี้เค้าถามว่า ขายที่ดินได้ไหม ส่วนนี้จะคุยพรุ่งนี้
สรุป ท่านต้องเริ่มจากพื้นดวงเค้าก่อนและไปจรอีกที ไม่ใช่ว่าเปิดขึ้นมา เกิดอาการ งง อ่านดาวไม่ได้ จะเป็นกันหมดทุกคน เมื่อเริ่มเรียน รู้ครั้งแรก จะติดกันตรงนี้ ถ้าผ่านไปได้ เราจะพูดอะไรก็ได้ เค้าเรียกปากพาไป แต่ก่อนอื่นท่านต้องหัดแปลดาวก่อนในพื้นดวงแล้วเขียนลงไป ต่อไปก็จะพูดได้เอง ให้เริ่มจากท่านเป็นคนราศีอะไร เป็นคนอย่างไร หรืออาจขึ้นด้วยเค้าเป็นคนนิสัยอย่างไร ควรแก้ไขหน่อย ใจร้อนหรือ ก็มีดาวอังคารมาเด่น ๆ พูดไปเลย หรือเขียนไปเลยไม่ต้องกลัวผิด ถ้าท่านไม่กล้ามันก็จะพูดไม่ได้ แล้วท่านจะเป็นนักทำนายอย่างไร คนถึงจะเชื่อ ต้องมีการ ถามด้วยว่าใช้ไหม ถ้าจะคุย (คำว่าใช้ไหม) เป็นทางออกว่าเราไม่มีวันทำนายผิด เพราะเราสามารถเปลี่ยนท่านเป็นคนอย่างนี้อย่างนั้นได้ต่อไป อย่างลืมเมื่อท่านพูดว่าเค้าเป็นโรคอะไร ก็ลงว่าใช้ไหม จะดูนุ่มกว่า ถ้ายังไม่เป็นก็บอกให้ระวังไว้หน่อยต่อไปอาจเป็น หรือเกิดกับท่าน แล้วก็ใส่ เรื่องการดูแลรักษาไป ว่าไม่ควรดื่มมากนะครับ หรือ ให้ออกกำลังกายบ้างนะครับ ฯลฯ อันนี้ขึ้นอยู่กับคำพูดเราแล้ว แต่ละคนจะมีการพูดไม่เหมือนกัน แต่สรุปแล้วจะต้องเหมือนกัน ให้คนสองคนดูดวงคนเดียว นักทำนายจะพูดไม่เหมือนกัน แต่ออกมาสรุปก็จะคล้ายๆ กัน เพราะการใช้คำพูดสำคัญมาก เจ้าชะตาจะเชื่อหรือไม่อยู่ที่เราจะชี้เป็นชี้ตายก็ที่ปากของเรา แต่เรื่องตายไม่ควรพูดนะครับ เพียงบอกให้ระวังไว้  มีหลายท่านถามว่าจะตายวันไหน ข้าพเจ้าจะไม่บอก เพราะผิด ถ้าคนถามมีจิตใจอ่อนก็จะถือคำพูดเราเป็นหลักและก็จะเป็นไปตามจิตเค้า ตายไปเองเมื่อถึงเวลา อย่าไปพูดในเรื่องฟ้าไม่ให้พูดนะครับ และมีอีก การทำนาย ควรอยู่กับคนดูเพียงสองต่อสอง จะดีกว่าอยู่หลายคน เพราะสิ่งที่เราพูดไปเป็นความลับของตัวเค้า คนอื่นรู้จะไม่ดี ถึงจะเป็นสามีภรรยากันต่อตาม ให้ฝ่ายหนึ่งไปนั่งรอก่อน จะดีกว่า และท่านต้องเป็นเก็บความลับของแต่ละคนไว้ มีใครมาถามไม่ควรบอก ไม่ดี นะครับ พรุ่งนี้ต่อ ยังไม่จบ กำลังมัน 
บทที่ 244
สวัสดีครับ เป็นอย่างไรบ้างอ่านบทที่ผ่านมาพอเข้าใจไหม อันนี้เปิดแบบสุด ๆ แล้วนะครับ วันนี้เรามาต่อการดูจร กันนะครับ สิ่งแรกที่เราดูหลังจากดูพื้นดวงไปแล้ว เราก็มาเรื่องจร รายปี เป็นหลักกันเลย อย่าไปดูข้ามจะทำให้เราหลงทาง เราก็ตั้งดวงรายปี คืออาทิตย์จร ทับอาทิตย์กำเนิด หรือ sola return ตามเมนูหลักที่มีไว้ให้  นอกเรื่องนิดหนึ่ง ตอนนี้ windows 7 มาแล้ว และเป็น 64 บิต โปรแกรมเราได้แก้ไขให้ run  บน 64 บิต ได้แล้ว ใครเปลี่ยนเครื่องตอนนี้โปรแกรมเราก็สามารถเล่นได้เพราะโปรแกรม ที่ run บน 64 บิต ยังมีไม่มากและ เพราะมาใหม่ จะมาแทน 32 บิต เพราะเร็วกว่า ใครสนใจก็มา update ได้ แต่อาจต้องเสียค่าบริการนิดหน่อยนะครับ ช่วยค่าการปรับปรุง กันไป   มาเริ่มกันดีกว่า การดูจรรายปี สิ่งแรกที่เราดูเราจะใช้เครื่องมือ คือ โค้งฯ และ ดวงรายปีวงนอก ตามแนวของข้าพเจ้าสิ่งแรกจะดูโค้งฯ เสาร์ก่อน เพราะคนเราจะมาหาก็ต้องมีปัญหา เราก็จะดูดาวเสาร์หรือโค้งเสาร์ หรือดูดาวร้าย ๆ ก่อน ว่าปีนี้เค้าจะมีเคราะห์หรือมีปัญหาหรือไม่ ถ้าเจ้าชะตามาถามเรื่องการย้าย เราก็ดูโค้งฯ เสาร์ ได้เลยถ้ามาก็แบบว่าย้าย ง่ายนิดเดียว แล้วก็มาดูเรื่องดีๆ กันบ้างคือโค้งฯดีๆ ทั้งหลายที่เจ้าชะตาถามว่าปีนี้ดีไหม การดูก็ดูเหมือนกับดาวดวงหนึ่ง สำหรับโค้ง แล้วไปดูวงนอกสีเขียว ที่เป็นรายปี คือวงนอกจะเป็นพื้นดวงรายปี คือดาวทุกดวงจะเป็นพื้นดวง ดังนั้นดาววงนอก ที่เป็นจุดเจ้าชะตาก็จะจุดเจ้าชะตาจรรายปีหมด บางทีเราสามารถดูผสมกับพื้นดวง หรือดูวงนอกอย่างเดียวก็ได้ พอเราตรวจความเรียบร้อยของปีนี้ไปแล้ว ก็เหลือเรื่องที่เจ้าชะตาถาม ว่าปีนี้เค้าจะได้เดินทางไหม เราก็ตั้งจุดเดินทาง me+sa-ne  ใน compute และบวก arc เข้าไป แกนที่กางออกไปถือว่าเป็นจุดพื้นดวงจรรายปี ไปโดนจุดเจ้าชะตาหรือดาวอะไรเราก็แปลได้เลย เพราะทั้งโค้งฯดาว และโค้งจุดเจ้าชะตา เป็นจุดเจ้าชะตาชนิดหนึ่ง โดยตั้งไว้ที่ พื้นดวงก่อน ถ้าจะดูเดือนไหนให้ไปดูจุดเดินทางที่ ดาวจร ครับ เอาไว้ต่อกันพรุ่งนี้นะครับ เอากันทีละนิด จะได้ให้ท่านทำความเข้าใจไปทีละนิด ถ้าบอกมากเกินไปก็จะ งง อ่านตรงนี้ผ่านท่านก็สามารถทำนายได้แล้ว
บทที่ 245
สวัสดีครับ วันนี้ต้องของดสอนทาง skype หนึ่งวัน เพราะเมื่อคืนไปรับงานดูดวงมาวันนี้คงจะสอนไม่ไหวขอเป็นพรุ่งนะครับทางโคราช เหนื่อยมากดูไป 20 กว่าคน กว่าจะกลับมาถึงบ้านเกือบเที่ยงคืน ข้าพเจ้าก็ดูนานหน่อย ทางผู้จ้างก็บอกให้ใช้เวลาหน่อย ไม่เกิน 10 นาทีต่อคน แล้วเราจะทำอย่างไร ในการออกงานและเวลาจำกัด เราก็ต้องอาศัย ว่า ให้คนดูถามมาว่าอยากทราบเรื่องอะไร ใหม่ ๆ ก็ดูพื้นดวงให้ยาวไปหน่อย แต่ก็ทำให้ลูกค้าประทับใจมากเพราะรู้ได้อย่างไร ดังนั้นครั้งแรกเราต้องอ่านพื้นดวงเป็นเบื้องต้นก่อนไม่ว่าเวลาน้อยหรือมาก และก็เข้าเรื่องว่าจะถามเรื่องเปลี่ยนงาน การเรียน  ความรัก สุขภาพ ที่ได้ข้อมูลมาก็มีแต่เรื่องแบบนี้ เราก็ง่าย ๆ สุด คือใช้โค้งอย่างเดียว ถามเรื่องเปลี่ยนงานก็เล่นโค้งฯ เสาร์มาไหม เปลี่ยนแล้วดีไหม ดูโค้งฯ พฤหัสเข้าไปอีก ถ้าดีก็ให้เปลี่ยน ถ้าโค้งฯ พฤหัส หรือ kr ไม่มา ก็ให้เค้าอยู่ไปก่อน และอาศัยดูดาวเสาร์ตอนนี้ว่าไปทำอะไรกับพื้นดวงไหม ไปเจอคนหนึ่ง โค้ง อังคารทับโค้งอาทิตย์ คนนี้มาแปลกเพราะเค้าไม่ได้ถามอะไร ก็ต้องเปิดโค้งฯต่าง ๆ และดูดาวจร พอดีมีอังคารจรมา สงสัย ก็เลยเปิดโค้ง ฯ อังคารขึ้นมาและโค้งฯอาทิตย์หมายถึงตัวเราดันไปทับกันก็บอกไปว่าเดือนหน้านี้ให้ระวังอุบัติเหตุ เค้าถามอีกว่าทางไหน เราก็ไปดูโค้งฯ พุธ ก็หมายถึงการเดินทางจะทำให้เกิด อันตรายกับเค้า ก็ให้เค้าระวังเดือนหน้าเพราะเดือนหน้าเสาร์เค้าจะเริ่มทำงาน ดาวจรก็มีส่วนบอกได้เหมือนกันว่าจะเกิดเดือนไหนไม่ต้องใช้ new moon ก็ได้ตรงนี้แน่นอนกว่าง่ายด้วยท่าน และก็ถามเรื่องสุขภาพ ก็ดูดาวร้าย ๆ อยู่ในราศีไหนของร่างกายแล้วก็ค่อย ๆ ถาม เค้าว่าเป็นไหม ก็ไม่พลาด ส่วนมากจะตรงหมด บอกแล้วว่าโค้งฯช่วยชีวิตนักดูดวงได้มาก เพราะเร็ว และแม่นยำ ท่านหัดดูโค้งฯไว้ดี ๆ ทุกอย่างมันต้องเกิดที่โค้งก่อนเสมอ แล้วมาดูดาวจรอีกทีว่าวันไหน เดือนไหน ปีไหน นะครับอย่าลืมทำตามแล้วท่านจะดูดวงได้เร็วขึ้น แต่ถ้าต้องการเจาะลึกลงไปก็ต้องให้จุดอิทธิพล เข้าไปจับ ในพื้นดวงแล้ว กางมันออกมา และดูจรอีกทีว่าเดือนไหน ปีไหน วันไหน คราวหน้าจะมาลงรายละเอียดว่าดูอย่างไรนะครับ
บทที่ 246
สวัสดีครับ วันนี้บ้านเมืองก็กำลังร้อน ๆ ก็ดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร ดูแล้วคงไม่พ้น การใช้กำลังแน่นอน วันนี้ การเรียนทางไกล คุณ เบน ให้หยุดไปก่อนนะครับเพราะสิ้นเดือนต้องทำคำทำนาย ก่อน พรุ่งนี้ค่อยเรียนกันนะครับ ตอนนี้มีอยู่สองคน อยู่นครราชสีมา และคุณ แวว พรุ่งนี้ 7.00 น. ด้วยนะครับ วันนี้จะไม่เรียนแต่จะคุยกันก่อนทั้งสองคนถ้าเข้ามาอ่านนะครับ เอาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่า เรื่องการดู จะขอสรุปให้อีกครั้ง ในการทำนาย ดวงชะตา เราต้องแม่นเรื่องราศี ความหมายดาว จุดเจ้าชะตา มุม เรือน ให้แน่น ถ้ายังไม่แม่น กลับไปจำให้ได้ แล้วเอามารวมกันตอนผสมดาว เราต้องเอาราศีเป็นหลัก และดาวจะเป็นส่วนบอกหรือขยาย ราศีนั้นให้ทราบว่าเจ้าชะตาเป็นคนอย่างไร การใช้จุดอิทธิพล เราจะใช้ดูพื้นดวงไปก่อน และถ้าอยากทราบว่าเดือนไหนเป็นอย่างไร เราก็สามารถดูจาก new moon  เป็นหลัก และใช้จุดอิทธิพล จร เข้าไปจับ หรือใช้ จุด mp รายวัน ว่าวันนี้จะเกิดอะไร หรือถ้าจะดูรายวันเราต้องดูจาก จันทร์ ลัคนา เมริเดียน และจุด mp เป็นหลัง อยากให้หัดดูรายวันก่อน ถ้าวันนี้มีอะไรก็บันถึงไว้ ว่าเวลานี้เราไปทำอะไรมา เช่นเราทำงานศพ เราก็จดเวลา ณ เวลาที่ไปถึงงาน กลับมาก็มาเปิดดูว่าดาวจรเค้าทำมุมอย่างไร เราก็จะเห็นว่าเราสามารถแปลได้ง่าย ในขั้นแรก ถ้าดูรายวันได้ รายปี ราย เดือน ก็สามารถดูได้ เครื่องมือที่ดีที่สุดในการดูรายวันคือจุด mp แต่ถ้าต้องการทราบว่าต้องการทราบว่าปีนี้เราจะซื้อบ้านได้ไหม เราก็อาจดูโค้งฯ ดีๆ ก็ได้ ว่ามีโค้งฯ พฤหัส ฯลฯ มีไหมปีนี้ถ้ามีเราก็ตอบไปได้ว่า สามารถทำได้ และถ้าปีนี้มีโค้ง ฯ ร้าย ๆ มาก เราก็สามารถบอกว่ายากหน่อย รออีกหนึ่งปี หรือสองปี ให้โค้งฯ ออกไปก่อน อันนี้เป็นการดูแบบง่าย ๆ นะครับ การดูดวงเราสามารถทราบว่าวันที่ยังมาไม่ถึงจะเกิดอะไรขึ้น ข้อดีอยู่ตรงนี้  เราเป็นนักโหราศาสตร์ มันจะยากหน่อยแต่ถ้าท่านตั้งใจก็ไม่เกินความสามารถท่านหลอกครับ อย่างไปทิ้ง ท่านเดินมาครึ่งทางแล้วจงเดินต่อไป สักวันหนึ่งจะเข้าใจว่าข้าพเจ้า จะบอกอะไรกับท่าน เค้าจะเป็นเพื่อนเราตอนยามแก่ ใครดูดวงได้ก็จะเป็นเหมือนการเสริมแต่งตัวเราให้มีความสามารถเหนือกว่าคนแก่คนอื่น ๆ จงเรียนต่อไปให้เก่ง แล้วท่านจะเข้าใจเอง วันนี้ขอไปเขียนคำทำนาย เดือนหน้าก่อนนะครับ เพราะใกล้สิ้นเดือนแล้ว พรุ่งนี้คุยกันใหม่