บทที่
646
วันนี้เราจะมาคุยเรื่องดวงจันทร์หน่อยว่ามีอิทธิพลแปลกอะไรบ้างที่ท่านยังไม่เคยทราบมาก่อน
 ดวงจันทร์มีอิทธิพลทำให้เกิดการเจริญเติบโต แต่สร้างความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ จึงหมายถึงปรากฏการณ์ ธรรมชาติทั้งหลายที่มีความเป็นไปโดยทำนองเดียวกันกับ อารมณ์ จิตใจ ความกรุณาและความอ่อนโยน โดยเฉพาะได้แก่ สตรีเพศ ต้นไม้และดอกไม้ที่สวย ๆ ก่อให้เกิดความเป็นมารดาและความประทับใจ รูปร่างงดงาม ความยินดีและชื่อเสียง ถ้าอยู่ในตำแหน่งที่เสียก็จะแสดงอิทธิพลทางด้านโทษ กล่าวคือ ก่อให้เกิดความอ่อนแอทางด้านความรู้สึกสำนึก โดยเฉพาะคือความจำเสื่อม ชอบหลอกลวงเขาและชอบนินทาผู้อื่น หน้าไหว้หลังหลอก มีอารมณ์ไม่แน่นอน และทำให้เกิดโรค กระเพาะ และโรคที่เกี่ยวกับทางเพศ จันทร์ มีอิทธิพลทำให้เป็นบุคคลที่มีชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิจ ขยันขันแข็ง ทำให้เป็นนักเดินทาง และมีชะตาชีวิตอันเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นผู้มีชื่อเสียง และน้ำตามักจะไหล

บทที่ 647
 
ต่อ จันทร์หมายถึง แม่ แม่หม้าย ภรรยา หมายถึงสามัญชนและบุคคลผู้มีกิจกรรมซึ่งต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอ เช่น นกวิ่งเร็ว ทูต ผู้นำสาร  ชาวประมง คนจรจัด ผู้ซึ่งมีความ รู้สึกไม่ค่อยแจ่มใส อ่อนแอต่ออากาศชื้น นอกจากนั้นยังหมายถึง ทะเล แม่น้ำ น้ำขึ้นน้ำลง การศึกษาประวัติศาสตร์ การทูต การบิน เดินเรือ การเดินทาง เอกลักษณ์ของกาย สังขารนั้นหรือของวิญญาณนั้น มีอิทธิพลเป็นสมอง ตาซ้ายชาย ตาขวาหญิง ท้อง ซึกซ้ายของร่างกาย ลำไส หน้าอกหรือเต้านม กระเพาะปัสสาวะ อวัยวะเพศ และตับของสตรี เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ จันทร์ ยังมีอิทธิพลต่อก่อให้เกิดโรคกับอวัยวะดังกล่าวมาแล้วนี้ นอกจากนี้ยังหมายถึง โรคลมชัก อัมพาต อาการจุกเสียด เยืออักเสบ โรคเกี่ยวกับรอบเดือนของสตรี มนคัดและโรคบวมน้ำ ฝีและความเจ็บปวดอันเนื่องมาจากโลหิตคั่ง หรือเนื่องมาจากการมีไขมันมาก

บทที่ 648
 

จันทร์
เกี่ยวกับแร่ธาตุนั้นจันทร์มีอิทธิพลเป็น แก้วเจียระไน
, ไข่มุก, หินอุกกาบาต , โหละที่อยู่ในอิทธิพลคือเงิน  ตัวเลขคือ 2 7 จำนวนต้นไม้ได้แก่ ฟักทอง แตงกวาหรือแตงร้าน แตงโม ผักสลัดเอนดิวีน  สัตว์ต่าง ๆ ที่อยู่ในอิทธิพลของจันทร์ได้แก่  กระต่าย  กระต่ายบ้าน นกแก้ว  นกไนท์ติงเกล  หอยทาก กบ  ปูทะเลกุ้ง หอยต่าง ๆ นอกจากนี้ยังหมายถึงบรรดาประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ตามฝั่งทะเล สก๊กตแลนด์  เนเธอแลนด์ เดนมาร์ค นอร์เวย์  วันของจันทร์คือ วัน จันทร์

บทที่ 649

อิทธิพลของ อาทิตย์ กับ จันทร์  ตามทัศนะของโหราศาสตร์สมัยใหม่
อิทธิพลของอาทิตย์และจันทร์ดังจะกล่าวต่อไปนี้ เป็นอิทธิพลตามทัศนะของท่าน อัลเฟรด วิคเตอ แห่งโหราศาสตร์ยูเรเนียน ซึ่งท่านได้พยายามกลั่นกรอง อิทธิพลอันเกิดจากการสังเคาะห์ตามหลักอุปมาให้เหลือเพียง
“แก่นแท้” จริง ๆ เท่านั้น  ส่วนอิทธิพลอื่น ๆ ของอาทิตย์หรือจันทร์ ก็ดีที่จดจำสืบทอดกันมาแต่โบราณนั้น ท่านถือว่าเป็นอิทธิพลผสมระหว่างดาวพระเคราะห์ต่าง ๆ ตัวอย่าง เช่น บิดา เป็นต้น ท่าน อัลเฟรด วิตเตอ วิเคราะห์ได้ว่า เกิดจากการผสมอิมธิพลกันระหว่างอาทิตย์กับดาวโครโนส  เพราะฉะนั้นอิทธิพลของอาทิตย์ก็ดีหรือจันทร์ก็ดี ตามทัศนะของโหราสตร์สมัยใหม่จึงมีไม่กี่อย่าง ดังต่อไปนี้

บทที่ 650
 

อาทิตย์ ร่างกาย (ร่ายกายที่มีชีวิตและจิตใจเพราะวิญญาณ) ชีวิต ความ ปรารถนาในชีวิต ความแข็งแรง วัน
จันทร์ หมายถึง ประชาชน
, บุคคลหลายคน ชั่วโมง การทำงานของสมอง อารมณ์ ต่อมต่าง ๆ ของเหลวที่แยกตัวออกมา ของเหลว
อิทธิพลของ อาทิตย์ และจันทร์ ที่ใช้ในทางปฏิบัติมากที่สุดในโหราศาสตร์สมัยใหม่ จากประสบการณ์ทางปฏิบัติ โดยเฉพาะสำหรับท่านที่ศึกษาใหม่ ๆ ที่ยังไม่คุ้นเคยกับกรรมวิธีการพยากรณ์ดีพอ และต้องการจดจำแต่เฉพาะอิทธิพลที่เห็นประจักษ์ชัดจริง ๆ พบว่า อิทธิพลที่สำคัญและใช้บ่อยคือ
อาทิตย์ มีอิทธิพลเป็น ร่างกาย วัน และบุคคลเพศชาย หรือเจ้าชะตาชาย
จันทร์ มีอิทธิพลเป็น สตรี ประชาชน ชั่วโมง และบุคคลเพศหญิง หรือเจ้าชะตาหญิง
 

บทที่ 651

ความเป็นพิเศษของจันทร์
จากการศึกษาอิทธิพลของจันทร์ต่าง ๆ ที่สังเคราะห์ ได้โดยวิธีการอุปมาดังกล่าวมาแล้ว ในที่สุดก็สามารถจัดความได้ว่า อิทธิพลอันแท้จริงของจันทร์น่าจะได้แก่
“สิ่งที่อยู่ด้านในซึ่งไร้สำนึก” ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม (โดยที่เจ้าชะตาหรือเจ้าตัวไม่รู้สึก) และเนื่องจาก “สิ่งที่อยู่ด้านในซึ่งไร้สำนึก” นี้มักทำให้บุคคลเราแบ่งพวกกันเองโดยไม่รู้สึกตัว เช่นคนใจร้อนมักชอบคบกับคนใจร้อนด้วยกัน ทั้งนี้รวมทั้งการแบ่งเผ่าแบ่งพงศ์ ของมนุษย์ด้วย ด้วยเหตุฉะนั้นเราจึงอาจแบ่งประเภทของบุคคลได้โดยอาศัยการพิจารณา “จันทร์” ในดวงชะตาของเขา
 

บทที่ 652

อนึ่งจากการสังเคราะห์ อิทธิพลโดยอาศัยหลักการอุปมาทำให้เราทราบว่า จันทร์มีอิทธิพลเป็นมารดา ซึ่งหมายความว่าตำแหน่งของจันทร์ขณะที่เจ้าชะตาเกิดนั้นมีอิทธิพลเป็นมารดาของเขาเมื่อต้องการจะทราบว่าชีวิตของมารดาเป็นอย่างไร ก็จะวิเคราะห์จากตำแหน่งของจันทร์นี้ (จะได้ศึกษาต่อไป) แต่เนื่องจากบุคคลเราเกิดมาจากครรภ์ของมารดา ซึ่งก่อนคลอดก็ต้องยังในครรภ์ มารดานานถึง 9 เดือน และขณะอยู่ในครรภ์นั้นชีวิตย่อมขนานคู่กันไปกับมารดาของตน คล้ายกับเป็นบุคคลคนเดียวกัน เพราะฉะนั้นชะตาของมารดาจึงควรจะมีบทบาทเป็นอย่างยิ่งต่อโชคชะตาของบุคคลเรา ขอให้ท่านลองสังเกตทารกซึ่งพึ่งคลอดจากครรภ์มารดาใหม่ ๆ ท่านจะพบว่าเขามีลีลาชีวิตขนานกันไปกับมารดาของเขาอย่างเห็นชัดทีเดียวอยู่ห้วงระยะเวลาหนึ่ง (ความจริงชีวิตของเขาย่อมขนานคู่ไปกับมารดาของเขาตลอดไป แต่จะสังเกตเห็นได้ก็โดยอาศัยหลักอุปมาประกอบเท่านั้น ) เช่น หากมารดาป่วยเขาจะป่วยบ้าง หากมารดามีลาภเขาก็จะอ้วนท้วนสมบูรณ์ ดังนี้เป็นต้น

บทที่ 653

โดยเหตุผลดังกล่าวมานี้ จันทร์จึงควรจะบอกลีลาชีวิตของบุคคลได้พอสมควรโดยอาศัยการพิจารณาข้างต้น และโดยเหตุผลอื่น ๆ อีกโดยเฉพาะเหตุผลที่เกี่ยวกับธรรมชาติของโลกอีกขั้นหนึ่ง นักโหราศาสตร์หลายท่านจึงวินิจฉัยให้จันทร์เป็นดาวพระเคราะห์ (เรียกตามภาษาโหราศาสตร์) ที่สำคัญอย่างยิ่ง และอาจให้แทนตัวเจ้าชะตาได้เลยทีเดียว ผู้ที่เกิดมาในขณะที่จันทร์อยู่ในตำแหน่งที่ดีจึงเป็นกำไรชีวิตอย่างหนึ่ง นักโหราศาสตร์ ใช้ อาทิตย์ และ จันทร์ ในการพยากรณ์อย่างไร
ในการพยากรณ์ดวงชะตานั้นนักพยากรณ์ มีวิธีการเริ่มต้นหลายวิธีด้วยกัน ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคล วิธีการที่ใช้กันแพร่หลายวิธีการหนึ่ง โดยเฉพาะในกรณี ที่ไม่ทราบเวลาเกิดของเจ้าชะตาที่แน่นอนคือ เริ่มต้นการพุ่งความสนใจไปที่ตำแหน่งของ อาทิตย์ กับ จันทร์ เพราะอาทิตย์อยู่ที่ใดร่างกายของเจ้าชะตาก็จะอยู่ที่นั้น และจันทร์อยู่ที่ใดจิตใจของเขาก็จะอยู่ตรงนั้น ยิ่งไปกวานั้นตำแหน่งของจันทร์ยังอาจแทนตัวของเจ้าชะตาได้อีกด้วย โดยเฉพาะเจ้าชะตามที่เป็นหญิงนั้นชะตากรรมของเขามารวมกันอยู่ที่จันทร์แทบทั้งสิ้น
เมื่อตั้งตัวได้ดังนี้แล้ว ลำดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณภาพของอาทิตย์กับจันทร์โดยพิจารณาเป็นขั้น ๆ ดังต่อไปนี้

บทที่ 654

สถิตในราศีใด ?
สถิตในเรือนชะตาใด
?
สถิตได้ตำแหน่งสัมพันธ์กับดาวพระเคราะห์ใดบ้าง
?
การพิจารณาปลีกย่อยอื่น ๆ
สำหรับหลักการพิจารณาขั้นตอนที่กล่าวมานี้ ท่านจะได้ศึกษาต่อไปตามลำดับ ซึ่งวิธีการนั้นไม่มีอะไรพิสดาร และตามปกติมักใช้หลักสามัญสำนึกเป็นประจำ
(จึงจำเป็นที่นักพยากรณ์ต้องเป็นบุคคลที่มีสติอยู่เสมอ) และใคร่ขอเรียนให้ทราบเสียตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกนี้ว่า หลักเกณฑ์การพิจารณา โดยทั่วไปในวิชาโหราศาสตร์นี้จะต้องเป็นไปตามหลักความเป็นจริงและโดยปกติแล้วจะไม่ค้านความรู้สึกของบุคคลทั่วไป หรือกล่าวให้ชัดยิ่งขึ้นก็คือจะต้องเป็นปรัชญา หลักเกณฑ์ใด ๆ ก็ตามที่พิจารณาแล้ว เห็นได้ชัดว่าค้านกับความรู้สึกนึกคิด หรือค้านกับความเป็น ไปของธรรมชาติ ท่านไม่ควรจดจำเป็นตำรา

บทที่ 655

หลักการพิจารณาง่าย ๆ โดยทั่วไปของวิชาโหราศาสตร์ ดังเช่น ในกรณีอาทิตย์ กับ จันทร์ ที่ได้กล่าวมานี้ก็คือ หากอาทิตย์หรือจันทร์ ก็ดีสถิตในราศี ในเรือนชะตาหรือได้ตำแหน่งสัมพันธ์กับดาวพระเคราะห์ที่มีอิทธิพลทางโหราศาสตร์อย่างไร เจ้าชะตาก็จะมีคุณสมบัติและมีลีลาของโชคชะตาเป็นไปตามอิทธิพลทางโหราศาสตร์อย่างนั้น  มากน้อยขึ้นอยู่กับความเหมาะเจาะพอดี และการได้รับการส่งเสริมทางด้านอื่น ๆ ( จะได้ศึกษาภายหลัง) อิทธิพลต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมมีทั้งในด้านคุณและโทษ ( คุณอนันต์  โทษมหันต์)
อิทธิพลที่เป็นคุณแก่เจ้าชะตาก็คืออิทธิพลที่มีความแรงพอดิบพอดี ไม่น้อยมากเกินไปและไม่มากจนเกินไป หากไม่พอดีซึ่งอาจเป็นได้ทั้งมากเกินไปและน้อยเกินไปก็ดี ย่อมเป็นโทษทั้งสิ้น
บทที่ 656
 

ปัญหาจึงมีอยู่ว่า " ที่ว่าพอดีนั้นอย่างไร" ซึ่งเป็นปัญหาที่ออกจะหาคำตอบยากอยู่ สักหน่อย อย่างไรก็ดีพอมีแนวทางสำหรับพิจารณาคือ ความแรงของอิทธิพลที่พอดีก็คือ ความแรงของอิทธิพลที่พอดีก็คือ ความแรงที่เหมาะกับตัวเจ้าชะตาและภาวะแวดล้อมอันหมายรวมถึง สภาพของสังคมซึ่งเปลี่ยนแปลไปตามกาลสมัยด้วย ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าเจ้าชะตาอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือในสังคมซึ่งเงินไม่มีความหมาย แต่เป็นสังคมที่นิยมความเข้มแข็งเป็นต้น ความแรงของอิทธิพลที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองก็ไม่ควรจะมีมากนัก แต่อิทธิพลที่เกี่ยวกับความเข้มแข็งจะต้องแรงพอ และก็ต้องไม่แรงเกินไปจนคุณสมบัติทางจิตวิทยาทั้งของเจ้าชะตาเอง และสิ่งแวดล้อมไม่สามารถจะยอมรับได้ อิทธิพลดังกล่าวจึงจะเป็นคุณแก่เขาโดยแท้จริง และจากตัวอย่างที่นำมากล่าวแสดงนี้ ท่านคงพอจะได้คิดบ้างว่า ในการที่จะเข้าให้ถึงแก่นแท้ของวิชาโหราศาสตร์จริง ๆ ซึ้งจะเป็นสิ่งนำมาซึ่งความสว่างไสวแก่ท่านเองในกาลข้างหน้านั้น สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งควรปฏิบัติเป็นเบื้องแรกก็คือพยายามในทุกวิถีทางที่จะให้หลุดพ้นจากความครอบงำของอิทธิพลของสังคมที่ท่านคุ้นเคยเสียให้สิ้นเชิง  เพราะมิฉะนั้นแล้วท่านจะถูกอิทธิพลของสังคมที่ท่านคุ้นเคยเหล่านี้หลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาที่ท่านทำการศึกษา ซึ่งอาจมีผลทำให้ออกนอกแนวทางที่ถูกต้องได้
บทที่ 657
 

การตรวจดวงชะตาทินวรรษ solar return

ขั้นที่ 1
การตั้งดวงทินวรรษ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบเหตุการณ์รายปีว่ามีเรื่องหรือเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นกับตัวเจ้าชะตาหรือไม่เป็นอันดับแรกในการพยากรณ์จร การพยากรณ์จรรายปีถือเป็นขั้นแรกในการบอกว่าปีนี้จะมีอะไรเกิดขึ้น ถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่เราตั้งคำถามไปก็ไม่ต้องไปดูรายเดือน รายวัน ฯลฯ กันอีก เพราะรายปีไม่บอกแล้ว ก็ไม่ต้องหาต่อไป วิธีการมีดังนี้

การตั้งดาวจรวงนอกไปเป็นดาวจรรายปีเสียก่อน โดยปรับให้อาทิตย์จรทับอาทิตย์กำเนิดโดยกด solar return  คลิกเมาส์ขวา  โปรแกรมก็จะคำนวณวันที่อาทิตย์จรทับอาทิตย์กำเนิดรายปีให้

โดยเราจะนับวันเกิดชนวันเกิดของปีต่อไป เราก็จะได้ดาวจรวงนอกเป็นเหตุการณ์รายปีที่จะเกิดอะไรขึ้นเวลาอ่าน ก็ให้อ่านดาววงนอกทำมุมกัน และผสมกับดาววงในที่เป็นพื้นดวง ว่ามีดาวดีหรือดาวร้ายจรมาถึง

จุดเจ้าชะตาหรือไม่ รวมไปถึงให้ทำการตั้งจุดอิทธิพลที่ต้องการทราบลงไปในวงนอกว่าทำมุมถึงจุดเจ้าชะตาวงในหรือวงนอกหรือไม่ ให้ไปที่ compute  และใส่สูตรที่ต้องการลงไป เช่น n=SU+JU-UR หรือ n= SU$JU (ศูนย์รังสี) และทำการวัดมุมว่าจุดที่เราตั้งขึ้นนั้นทำมุมถึงจุดเจ้าชะตาอะไรบ้าง ก็ให้ อ่านออกมา รวมทั้งจุดเจ้าชะตาสะท้อนด้วย

บทที่ 658
 

ส่วนดาวทิพย์ของโหราศาสตร์ยูเรเนียน เราเอาดาวทิพย์มาทำเป็นดาวเกษตรได้เช่นเดียวกัน
โดยเรือนทั้ง
12 เรือนมีดาวประจำอยู่ เป็นดาวทิพย์ผสมกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ แบ่งเป็นดังนี้
แต่เราก็สามารถนำมาผสมประสานกันได้จากดาวเกษตรเดินกับดาวทิพย์ได้ เพราะความหมายเหมือนกันแต่อาจจะเพิ่มความเข้าใจให้มากขึ้น ทำให้ท่านสามารถอ่านดวงชะตาให้ละเอียดมากขึ้น เรือนที่
10 เป็นเรือนสำคัญในการดูเกี่ยวกับเรือนชะตาจะบอกเรื่องต่าง ๆ
แต่ก็อย่างลืม
1 4 7 10 ยังคงใช้เหมือนเดิม ความแรง จะอยู่ในเรือนพวกนี้

เรือนที่
1  ใช้  vu
เรือนที่  2 ใช้  ad
เรือนที่  3 ใช้  AP
เรือนที่  4 ใช้  KR
เรือนที่  5 ใช้  ZE
เรือนที่  6 ใช้  HA
เรือนที้  7 ใช้  CU
เรือนที่  8 ใช้  MA
เรือนที่  9 ใช้   JU
เรือนที่ 10 ใช้  PO
เรือนที่ 11 ใช้  UR
เรือนที่ 12 ใช้  NE

บทที่ 659
ต่อเรื่องอาทิตย์กับจันทร์จ่ากบทที่ 656
เรื่องความแรงของอิทธิพลนี้ความจริงเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไป  การที่ต้องนำเอาเรื่องความแรงของอิทธิพลมากล่าวเป็นหัวข้อหนึ่งอย่างจริงจังนี้ก็เพราะได้สังเกตพบจากประสบการณ์ว่า มีคนเป็นจำนวนไม่น้อยสำคัญผิดคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ และพากันมองข้ามไปสนใจแต่เฉพาะสูตรที่สำหรับใช้ในการพยากรณ์โดยตรงเสียหมด แม้ผู้มีความรู้วิชาโหราศาสตร์ดีแล้วบางท่านก็พลอยเป็นไป กล่าวคือ ไม่ค่อยจะคำนึงถึงเรื่องนี้กันเลย การศึกษาค้นคว้าจึงออกนอทางกันไปใหญ่ และดูเหมือนว่าจะกลับตัวยากเพราะมีสภาพเหมือนว่าวเหลิงลมเสียแล้ว จึงใคร่ขอให้ท่านที่ศึกษาใหม่ ได้สนใจบทเรียนนี้ให้มากและระลึกถึงบทเรียนนี้อยู่เสมอเมื่อศึกต่อไปในภาคอื่น ๆ

บทที่ 660
ก่อนอื่นใคร่ขอเริ่มด้วยการตั้งตัวว่า อันมนุษย์นี้ (หรือสิ่งอื่น ๆ ก็ดี) หากได้รับอิทธิพลจากดวงดาวในปริมาณที่เท่า ๆกัน กล่าวคือผู้ใดได้รับอิทธิพลจากดาวดวงใดท่านผู้อื่นก็ได้รับเหมือน ๆ กัน ( ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้ก็จะมีอยู่เพียงกรณีเดียวเท่านั้นจะเป็นเช่นนี้ได้คือ ทุกคนต้องมีดวงชะตาเหมือนกันในทุกประการ ) เช่นนี้แล้วทุกคนก็จะต้องเหมือนกัน มีหน้าตา ลักษณะรูปร่างตลอดจนลีลาชีวิตและโชคชะตาเหมือนกัน (และวิชาโหราศาสตร์ก็คงจะไม่มีความหมาย) การที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะ “ความแรงของอิทธิพล” ของดวงดาวที่ปรากฏแก่เขาหรือที่เขาได้รับมีสัดส่วนเหมือนกัน ( หรือเท่ากัน ) เช่นใครได้รับความแรงของอิทธิพลดาวอังคารเท่าใดผู้อื่นก็ได้รับเท่านั้น หรือใครได้รับอิทธิพลของดาวพฤหัส แรงเท่าใดผู้อื่นก็ได้รับแรงเท่านั้น ไม่มีผู้ใดได้รับอิทธิพลจากดาวดวงใดแรงมากน้อยกว่ากันดังกล่าวแล้ว  อย่างไรก็ดีโลกเรามิได้เป็นเช่นนั้น กล่าวคือ มนุษย์เราต่างก็มีรูปร่างลักษณะและชีวิตโชคชะตาผิดแผกกันไป  เราก็มีเหตุผลที่สมควรที่เดียวที่จะสรุปว่างสิ่งสำคัญที่ทำให้คนเราไม่เหมือนกัน  ทั้งนี้รวมทั้งการเกิดความไม่เหมือนกันของสิ่งอื่น ๆ ในโลกนี้ด้วย นั้นคือ ความแรงของอิทธิพลของดาวพระเคราะห์และปัจจัยต่าง ๆ  ในจักรวาล และหนทางที่เราจะสามารถทราบความจริงต่าง ๆ ที่แอบแฝงอยู่ในโลกนี้ ซึ่งอาจได้แก่การจำแนกชะตาชีวิตของบุคคล หรือพุ่งความสนใจไปที่  “ ความแรงของอิทธิพล” ดังกล่าวนี้เป็นสำคัญผู้ใดไม่เคยคิด หรือไม่ได้คิด หรือมองข้ามก็ดี  ผู้นั้นเดินทางผิด

บทที่ 661
 

ด้วยประการนี้ในการศึกษาวิชาโหราศาสตร์จึงต้องพยายามตั้งข้อสังเกตดังต่อไปนี้
1. ความแรงของอิทธิพลของราศี ๆ พิจารณาอย่างไร
2. ความแรงของอิทธิพลของเรือนชะตาแต่ละเรือนวินิจฉัยที่ตรงไหน
3. ความแรงของอิทธิพลของตำแหน่งสัมพันธ์พิจารณาที่อะไร
4. ความแรงชองอิทธิพลโดยการพิจารณาปลีกย่อยอื่น ๆ มีเงื่อนไขอย่างไร
กฎเกณฑ์การพิจารณาความแรงของอิทธิพลดังกล่าวนี้ ท่านจะได้เป็นขั้นเป็นตอนไปตามลำดับ สำหรับในขั้นตอนต้นนี้ต้องการเพียงให้ท่านตั้งตัวเสียให้ถูกต้องเท่านั้นว่าการวินิจฉัยในวิชาโหราศาสตร์นั้น ควรจะทิ้งน้ำหนักไปที่เรื่องใดจึงจะถูกต้อง ถึงแม้ว่าท่านจะยังรู้สึกคลุมเครือในสิ่งที่ได้อธิบายมานี้อยู่ก็ตาม หากท่านจับใจความได้ว่า ในการวินิจฉัยดวงชะตานั้น จะต้องสนใจความแรงของอิทธิพลให้มากเป็นพิเศษ เช่นนี้แล้ว ท่านก็มีแนวโน้มที่จะเป็นนักโหราศาสตร์ในอนาคตเป็นอย่างมากแล้ว

บทที่ 662
วันนี้เราจะมาพูดเรื่อง เพศ ธาตุ คณะ
ก่อนที่ท่านจะศึกษาต่อไป จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจเรื่อง เพศ ธาตุ และ คณะ ให้แตกฉานพอสมควรเสียก่อน และความรู้เรื่อง เพศ ธาตุ และ คณะ นี้ ถึงแม้จะศึกษาจบบทนี้ไปแล้ว ก็ยังจำเป็นที่จะต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอีกเรื่อยไปโดยไม่มีที่สินสุด
อันความรู้เรื่อง เพศ ธาตุ และคณะนี้ มีผู้เขียนเป็นปรัชญาและสมควรจะกล่าว ไว้ในอันดับต่อไป มากกว่า แต่เนื่องจากเป็นการกล่าวโดยทั่ว ๆ ไป ในวงการโหราศาสตร์ จึงแยกนำมากล่าวไว้เป็นอีกบทหนึ่งต่างหาก
การเรียนเรื่อง เพศ ธาตุ และ คณะนี้ มีผู้เขียนเป็นตำราเอาไว้มากมาย ซึ่งตำราต่าง ๆ เหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นด้วยความรู้ขั้นพื้นฐานที่เหมือนกัน แต่พอถึงขั้นแจกจำแนกมักอธิบายไปคนละทิศละทาง ในคณะเดี่ยวกันก็มีไม่น้อย ทีเดียวที่ผู้แต่งเขียนขึ้นโดยอาศัยประสบการณ์ของตนเองหรือได้รับถ่ายทอดมาจากผู้อื่นอีกต่อหนึ่งโดยไม่มีการคำนึงถึงเหตุผลใด ๆ ทั้งนั้นเพื่อกลั่นกรองเสียให้ถูกต้อง การศึกษาเล่าไหนควรจะยึดเป็นตำราดี เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้จึงมีบ่อย ๆ ที่ผู้ต้องการรู้จริง ใช้วิธีสะสมตำราไว้มาก ๆ  ซึ่งมีทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับวิชาโหราศาสตร์โดยตรง
( จากประสบการณ์พบเสมอว่า บทเรียนสำคัญ ๆ ซึ่งเป็นกุญแจดอกแท้ของวิชาโหราศาสตร์ และน่าเชื่อถือมากที่สุดนั้น มาจากตำราที่ไม่เกี่ยวกับวิชาโหราศาสตร์โดยตรง ) ขณะเดียวกันก็จะต้องศึกษาประวัติของผู้แต่งด้วยว่าควรจะเชื่อถือ ได้เพียงใด
บทที่ 663
 

สำหรับเรื่อง เพศ ธาตุ และคณะ ที่จะกล่าวไว้พอสังเขปเท่าที่จะต้องใช้ในการศึกษาต่อไป ส่วนใหญ่เป็นความรู้ที่ได้มาจากหนังสือ "Psychologische Horoskodeutung Analyse and Synthese" ( การอ่านดวงชะคาทางจิตวิทยา, วิเคราะห์ และ สังเคราะห์ ) ของท่านแอริช คาร์ล คีร์ ( Erich Carl Kuhr)
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในหมู่นักโหราศาสตร์ชั้นนำของโลก  ประกอบด้วยหนังสือ "Kursus der Artrologle" ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของวิชาโหราศาสตร์แนววิทยาศาสตร์  นอกจากนี้ก็มีตำรา " The Magus " ของท่าน ฟรานซิส บาร์เรท  อันเป็นตำราปรัชญาทางไสยศาสตร์ ที่ดีเยี่ยมเล่มหนึ่ง แลหนังสืออื่น ๆ อีก ซึ่งจะได้อ้างถึงเป็นตอน ๆ ไป เพื่อท่านจะได้ใช้เป็นหลักฐานในการค้นคว้าละเอียดต่อไปข้างหน้า
บทที่ 664
 

จุดอิทธิพลเกี่ยวกับสุขภาพ

การผ่าตัด                               MA+UR-SU=ZE

การผ่าตัดมดลูก                               MO+HA-MA=KR

การผ่าตัดไส้ติ่ง                               MA+UR-NO

คลอดด้วยการผ่าตัด                        MA+UR-SA

โรคตับ                                        AR+HA-JU

โรคติดต่อ                                  AR+NE-MA

โรคติดต่ออันตรายถึงชีวิต           AR+NE-MA=SU

โรคติดต่อชนิดร้ายแรง               AR+HA-NE

ความเจ็บป่วย                              SA/NE

โรคกระดุกผุ โรคบวมตามข้อ           MA+NE-SA

โรคกระเพาะไม่ปกติ                      AR+MO-UR

โรคจมูก เนื้องอกในจมูก               SU+NE-HA=VE

โรคปอด                                  SA+NE-JU

โรคสายตาสั้น                           SU+MO-PO=CU+NE

โรคไต                                     MA+NE-VE

โรคเบาหวาน                             SA+NE-VE

โรคเส้นประสาท                         MC+UR-SU

 โรคหัวใจวาย                            SU/UR

เป็นโรคประสาท                         ME+HA-SU

บ้า                                          MA+NE-PO

วิกลจริต                                  SA+NE-PO

กามตายด้าน                            SU+NE-MA

โรคผิวหนัง                             SU+HA-VE
 

การติดเชื้อจาการร่วมเพศ       VE+NE-NO

การติดโรคจากโสเภณี        VE+HA-NE

กามโรคอาการหนัก            SA+HA-VE

มดลูกพิการ                      MO/HA

โรคเกี่ยวกับมดลูก               SA+NE-MO

โรคมะเร็ง                         AR+HA-NE=JU

โรคมะเร็ง                        SA+HA-SU=NE

จุดมะเร็ง เราใช้                 SA+NE-HA


บทที่ 665
 

มะเร็งในกระเพาะ                                   MO+HA-NE

มะเร็งที่ตับ                                           JU+HA-NE

มะเร็งที่ปอด                                         SU=JU/SA

มะเร็งลำไส้                                          SA+NE-HA

โรคลมบ้าหมู                                        SU+NE-UR

โรคโลหิตจาง                                       MC+NE-SU,SU/NE

ความดันโลหิตสูง                                   SU+UR-ZE

โลหิตข้น                                             SU+NE-HA

โรคเกี่ยวกับโลหิต                                  SU+HA-MA

โรคสมองพิการ                                     MO+HA-ME

โรคสมองตีบ                                        MA+NE-MO

โรคสมองไม่ปกติ                                  MA+NE-ME

โรคหวัด                                              MA+NE-HA

โรคหัวใจวาย                                        SU/UR

โรคอัมพาต                                           MA+NE-UR=ZE

กายสังขารที่ป่วย                                    HA+HA-SU

การล้มป่วย                                            SU+NO-HA

ร่างกายอ่อนแอ                                       SU/NE

ป่วยเรื้อรัง                                             PL+HA-SU

ถึงแก่กรรมโดย

ฉับพลันเพราะการป่วย                            SU+NE-UR

การป่วยหนัก                                        MA/SA

โรคปอด                                            JU+HA-SU

สุขภาพไม่ดีเป็นเวลานาน                      SA/NE

การเจ็บป่วยที่ค่อย ๆเป็นโดยไม่รู้ตัว         NE+PL-HA

การถึงแก่กรรม                                           MA+SA-NO

การติดต่อกับคนตาย                            UR+NE-MC

วันถึงแก่กรรม                                      SU+SU-HA

ชั่วโมงมรณะ                                       MO/HA

วันและชั่วโมงแห่งมรณะกรรม                   MO+HA-SU

วันมรณะ                                             HA+HA-SU

พิธีศพ                                               MA+SA-NO,AS+SA-MA,AR+AR-MA,SA+SA-MA

บทที่ 666
 

เมรุเผาศพ                                              AR+HA-JU=ZE

สุสาน                                                     UR+NE-AR

กองฟืนสำหรับเผาศพ                                 SU+ZE-MO

การถึงแก่กรรมของเจ้าชะตา                        MA+SA-MC

บิดาถึงแก่กรรม                                       MA+SA-KR

การสูญเสียมารดา                                   SU+SA-ZE

การบาดเจ็บ                                           AR/MA,AR+MA-UR

การบาดเจ็บสาหัส                                   AR+MA-UR=HA

การถึงแก่กรรมเพราะถูกยิ่ง                         SA+ZE-MA

การถึงแก่กรรมเพราะการบดขยี้                   SA+AD-MA

บทที่ 667

กิจกรรมทางเพศ ur31

แรงกระตุ้นทางเพศโดยบุคคลเพศหญิง                         MC+MO-MA

ความสัมพันธ์ทางกามารมณ์                                      MC+NO-MA

ปลุกหรือถูกปลุกให้เกิดอารมณ์ทางเพศ                         MC+MA-VE

การร่วมประเวณี                                                     SU+MO-ZE=VE/MA

สืบพันธุ์ดี                                                             SU+JU-ZE

ความปราถนาทางเพศ                                            SU/ZE

การร่วมประเวณีที่จะทำให้ตั้งครรภ์                              SU+ZE-JU

การร่วมประเวณีนอกสมรสที่จะทำให้ตั้งครรภ์               SU+ZE-JU=HA

การร่วมประเวณี การทำให้มีครรภ์                              MO+JU-ZE=MA

การสืบพันธ์                                                         NO+NO-ZE

การร่วมประเวณี                                                    VE+MA-SU

การร่วมประเวณี                                                    VE+MA-MA

บทที่ 668
 

ความสัมพันธ์ทางเพศ                                            VE+MA-NO

การสืบพันธ์ฉันสามีภรรยา                                       VE+MA-ZE

การสืบพันธ์นอกสมรส                                            VE+SA-ZE

การสืบพันธุ์                                                         VE+ZE-MC=MA

การสืบพันธุ์                                                         VE+ZE-AR

การสืบพันธุ์โดยไม่คาดคิดมาก่อน                             VE+ZE-UR

การร่วมประเวณี                                                    VE+ZE-MA

การร่วมเพศ                                                         MA+MA-NO

สืบพันธ์กันโดยการสมรส                                        VE+ZE-CU

สืบพันธ์โดยไม่ได้มีการสมรส                                  VE+ZE-HA                                        

การสืบพันธ์                                                        MA+JU-SU

การสืบพันธ์                                                        MA/ZE

การร่วมประเวณี                                                   MA+ZE-JU

การมีครรภ์                                                         MO/VE

การเจริญเติบโตของครรภ์                                     MO+VE-PL

มีครรภ์                                                             MO+MA-JU

มีครรภ์                                                             MO+JU-MC

มีครรภ์และบุตรในครรภ์เป็นเพศหญิง                        MO+JU-SU=VE

บทที่ 669
 

มีครรภ์                                                              MO+JU-NO

ภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์                                           MO+CU-ZE

ได้รับการผสมแล้วหรือมีครรภ์                                 VE+ZE-MA

การมีครรภ์หรือการตั้งครรภ์                                    VE+ZE-MO

มีครรภ์ คลอดบุตรหญิง                                         MA+JU-VE

การติดเชื้อของทารกในครรภ์                                 SA+NE-ZE

การคลอดบุตร                                                                     

คลอดบุตร                                                         MC+MO-JU

การเจ็บครรภ์                                                      MC+MO-UR

คลอดบุตรหญิง                                                   MC+UR-VE=ZE

คลอดบุตรหญิง                                                   MC+UR-ZE=VE

กำเนิดทารก                                                       SU+MO-JU

กำเนิดทารกเป็นเพศชาย                                       SU+MO-JU=MA

กำเนิดทารกเป็นเพศหญิง                                       SU+MO-JU=VE

คลอดบุตร                                                          SU+UR-SA

บทที่ 670
 

คลอดบุตรชาย                                                     MA+JU-MA=SU

คลอดบุตรหญิง                                                    MA+JU-MO

คลอดบุตรหญิง มีครรภ์                                          MA+JU-VE

คลอดบุตรชาย                                                     MA+JU-MA

การคลอดบุตรที่เป็นโชค                                         MA+JU-JU

คลอดบุตร สิ้นสุดการมีครรภ์                                   MA+JU-SA

ให้กำเนิดบุตรหญิง                                                UR+ZE-VE

ให้กำเนิดบุตรชาย                                                 UR+ZE-MA

การให้กำเนินในสมรส                                            UR+ZE-VE

การให้กำเนิด                                                      ZE+ZE-VE

คลอดบุตร                                                         MA+UR-MO=VE

คลอดด้วยการผ่าตัด                                             MA+UR-SA

บทที่ 671
 

ME/MA  = สุนัข

ME=MA=AR=UR = สุนัขกัด

SA+NE+HA = โรคมะเร็ง

JU อยู่ในเรือน 6 จะมีโชคจากสัตว์เลี้ยง

JU+UR-AR = จุดรับเงิน

JU+UR-MC = ดีใจเพราะมีโชค

JU+UR-ME = ชื่นชมยินดี

SU/AD = ที่ดิน

JU/SA = บ้าน ที่ดิน

MO/ME = รถยนต์

MO+MO-ME = รถยนต์

ME+ME-MO = รถยนต์

AS/AP= สิ่งที่มาจากที่ไกล

MC/NE=ความไม่แน่นอน

MC/CU=การมีความสึกนึกเรื่องหมู่คณะ

NE/AD=การเปลี่ยนแปลสภาพ

UR=VU/AD= ความบ้าบิ่น

VU/PO= คิดมาก

ME/AD= มีแต่เรื่องเศร้า ๆ ภายในครอบครัว

CU/AD= มีแต่เรื่องเศร้า ๆ ภายในครอบครัว

MA/JU = สำรวย

MO/VE = เป็นคนเจ้าความรู้สึก

JU/AD = โชคลาภจากการขาดแคลน

AD/JU = ความขาดแคลนทางด้านโชคภา

บทที่ 672
 

จุดศูนย์รังสีและจุดอิทธิพลที่น่าสนใจ

HA/AP=เกี่ยวกับเวทมนต์คาถา สิ่งเร้นลับ การทำของ คุณไส

NE/AP=เกี่ยวกับเวทมนต์คาถา

MA/NE= การทำลาย

PL/HA= ทำให้ตกต่ำ

SA/UR= ทำให้แตกความสามัคคี

HA/VU= ทำให้ชั่วช้า

HA/ZE= ทำให้ขี้เกียด

ME/HA= ทำให้ขาดความเฉลียว

HA/AD= ทำให้ขาดความเจริญ อึดอัด

AD/VU= ทำให้มีอุปสรรคมาก

MA/HA= ทำให้ต่ำต้อย/ผิดพลาด

UR/HA= ทำให้รับความเสียหาย

HA/VU= โหดร้าย การฆ่า

JU+SA-HA= ผลแห่งกรรมเก่า

AR+AR-PO= วิญญาณ

PO+PO-AR= วิญญารณ

MO/NO= การมีความสัมพันธ์กับสตรี

SU+VE= มีความสุขทางกาย

MO+NO= มีพันทะทางจิต

MA+JU=มีกิจกรรมที่มีโชคลาภ

ME+SA = มีความคิดที่รอบคอบสุขุม

SA+PL-CU=NE = ไม่แต่งงาน

NE+CU=AS = ไม่แต่งงาน

PL+HA-CU = ไม่แต่งงาน

SU = สามี

SU+MA+CU = สามี

SU+MA= สามี

SU/MA= สามี

SU+CU =สามี

บทที่ 673
 

จุดศูนย์รังสีและจุดอิทธิพลที่น่าสนใจ

MO = ภรรยา

AR+MO-CU = ภรรยา

MO+MA= ภรรยา

MO/MA= ภรรยา

MO+MO-CU =ภรรยา

MO+CU= ภรรยา

MO/CU= ภรรยา

MA+JU-MO = การคลอดบุตรเป็นหญิง

MA+JU-VE= การคลอดบุตรเป็นหญิง

UR+ZE-MA = การร่วมเพศแล้วได้บุตรเป็นชาย

UR+ZE-VE = การร่วมเพศแล้วได้บุตรเป็นหญิง

SA+CU-PL= จุดหย่าร้าง

SA+PL-CU=จุดหย่าร้าง

PL+CU-SA=จุดหย่าร้าง

UR+ZE-MA= การร่วมเพศแล้วได้บุตรชาย

UR+ZE-VE=การร่วมเพศแล้วได้บุตรหญิง

AS+NO-ME=จุดโทรศัพท์ภายในท้องถิ่น

CU+CU-AD = พระ

ME+PO-VE = การสัมผัสกับพระ

SU+CU-AD = พระ  ฤาษี

UR+ZE-HA = ฝนตก