เตือนสติ
เป็นคำสอนที่ข้าพเจ้าได้มาจากหลาย ๆ ที่เห็นว่ามีประโยชน์ในการไว้เตือน
ตัวเอง ให้เข้าใจจิตของตัวเอง  ว่าเรามีชีวิตในโลกนี้ไม่นาน
ควรสร้างความดีไว้ดีกว่า
ข้าพเจ้าต้องต้องอภัยท่านเจ้าของที่ได้นำมาลงโดยไม่ได้บอกกล่าว
แต่บางสำนวนก็แต่งเอง
ใครอ่านแล้วสามารถทำให้ท่านมีสติ ขอส่วนดีของการเตือนสิตนี้ เป็นบุญกุศลแด่ผู้แต่งทั้งหลาย
      ตือนเสติ 1    
 เตือนสติ 2
 เตือนสต
ิ 3
 เตือนสต4
 เตือนสต 5
 เตือนสต 6
 เตือนสต 7
 เตือนสต 8 
เตือนสต
9
เตือนสติ 10
เตือนสต 11
เตือนสติ 12
เตือนสต 13
เตือนสต 14
เตือนสต 15
เตือนสต 16
เตือนสติ 17

เตือนสติ 18
เตือนสติ 19
เตือนสติ 20

เตือนสติ 21
เตือนสติ 22
เตือนสติ23
 

hit counter html code
hit counter javascript