ท่านที่มีจิตเป็นกุศล ต้องการช่วย สำนักป่าคำสอนพุทธธรรมสตรี
ที่ยังขาดสิ่งของเครื่องใช้อีกมากในงานเผยแพร่พระธรรม
สืบสานพระพุทธศาสนา


พระอาจารย์ศิลนันทา พระภิกษุณี
ผู้มีอุดมการณ์สนับสนุนศีลธรรมอันดีงาม
และจริยธรรมของประชาชน

 

ท่านผู้ที่ประสงค์ร่วมบุญสร้างกุศลในรายการดังกล่าว 
สามารถโอนเงินเข้าบัญชีวัดได้เลย

บัญชี  ธนาคารกรุงเทพ
สาขา  สว่างแดนดิน
ประเภท  ออมทรัพย์
เลขที่ 413-4-20209-4
ชื่อบัญชี สุดารัตน์ จันทร์ทวีศรี  วิจิตรา สุทธิรัตน์ และมณีรัตน์ ศรีระวงศ์ษา

ผู้ประสงค์ร่วมบุญทางธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม
นางมาลา ชมสาร
สำนักป่าคำสอนพุทธธรรมสตรี หมู่ 5 บ้านยางคำ ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

นางมาลา ชมสาร
สำนักป่าคำสอนพุทธธรรมสตรี หมู่ 5 บ้านยางคำ ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 โทรติดต่อสอบถาม หรือส่งข้อความแจ้งความประสงค์ในประเภทบุญที่ท่านต้องการทำได้ที่

 087-083-7705 ,083-594-6845

หรือส่งมายัง
งานเผยแพร่พุทธธรรม
สำนักป่าคำสอนพุทธธรรมสตรี
หมู่ 5  บ้านยางคำ  
ต.คำสะอาด
อ.สว่างแดนดิน  
จ. สกลนคร   47110


 

พระอาจารย์ศิลนันทา พระภิกษุณี
คลิกอ่านประวัติ
 E-mail ที่ติดต่อได้

chanapol21@gmail.com

 
Activeway.com

 

Website counter