ประวัติความเป็นมา

โหราศาสตร์เป็นวิชาว่าด้วย ดวงดาว และ การทำนาย อันเป็นแผนที่ของ ชีวิต และของโลก ที่มีต้นกำเนิดมาจาก กรรม ( Krama ) ที่ได้กระทำมาแต่ปาง ก่อน ( ชาติก่อน )

วิชาโหราศาสตร์ได้เชื่อมโยงเกี่ยวกับเทพนิยาย ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ เลขศาสตร์ ปรัชญา วิชาที่ว่าด้วยชีวิต รวมไปถึง ตรรกวิทยา จิตวิทยา หลักแห่งความงาม ทฤษฏีแห่งความรู้ และจริยศาสตร์ ธรรมะ ซึ่งเป็นหลักในเรื่องกฏแห่งกรรม

ในทางลักษณะของโหราศาสตร์ดั้งเดิมที่ปรากฏขึ้นในทุก ๆ มุมของโลก และทุก ๆ แห่งยังหลงเหลือคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ และความลึกลับ และในสมัยนั้น วิชาโหราศาสตร์ เป็นวิชาที่ผู้ศึกษา โดยส่วนมากเป็นนักบวช หรือ นักปราชญ์ วิชานี้เป็นวิชาที่มีมานานและเก่าแก่กว่าวิชาวิทยาศาสตร์ และอาจจะมีการพัฒนาการต่อไปอย่างไม่มีวันที่สิ้นสุด สังเกตุได้จากคำทำนาย พบว่ามีสัญลักษณ์ และอักษรต่าง ๆ ปรากฏบนแผ่นดินเหนียว บนหลักศิลาจารึก หนังสือ เรื่อยมาจนเข้าสู่ยุคคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน และในสื่อที่จะใช้ในการสื่อสารในอนาคตต่อไป

วิชาโหราศาสตร์ที่ท่านกำลังสนใจ หรือต้องการที่จะทราบความเป็นมา และความเป็นไปของชะตาชีวิตของแต่ละคนนั้น รวมไปถึงผู้ที่ต้องการศึกษาหาความจริงว่า ศาสตร์นี้ให้คำตอบอะไรกับเราได้บ้าง จากการค้นคว้าหลักฐานทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ พบว่าแหล่งกำเนิดวิชาโหราศาสตร์นี้มาจาก อาณาจักรบาบิโลเนีย (Kingdom of Babylonia ) ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำ ไทกริส และ ยูเฟรติส ซึ่งปัจจุบันก็คือบริเวณตะวันออกกลาง เป็นที่ตั้งของประเทศอิรักในปัจจุบันนั่นเอง

ชาวบาบิโลเนียเคยเป็นชนชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม และอารยธรรมต่าง ๆ มาก่อน และมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงวิชาการแขนงต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น วิชาดาราศาสตร์ และวิชาโหราศาสตร์ ก็เป็นวิชาหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาจนมาถึงปัจจุบันนี้ โดยการสืบทอดและพัฒนาการ จากชนชาติต่าง ๆ มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานก่อนพุทธกาล และมีชนชาติต่าง ๆ ได้นำเอาวิชานี้ไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของแต่ละชนชาติ จนมาถึงยุคปัจจุบัน ก็ได้กำเนิดวิชาโหราศาสตร์แบบต่าง ๆ กันอย่างมากมาย
 
 


Alfred Witte Udo Rudolph

วิชาโหราศาสตร์ยูเรเนียน ได้ถือกำเนิดมาจากชาวเยอรมัน ชื่อ อัลเฟรด วิตเตอ ( Alfred Witte ) ซึ่งมีชีวิตอยู่ในสมัยสงครามโลกครั้ง ที่สอง    ซึ่งเป็นนักโหราศาสตร์ชั้นอัจฉริยะผู้หนึ่ง ได้คิดประดิษฐ์วิธีพยากรณ์ที่แม่นยำได้เกือบถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นชั่วโมง และ นาที  ปัจจุบันมีนาย Udo Rudolph เป็นผู้สืบทอดวิชาโดยเปิดสอนอยู่ที่ประเทศเยอรมัน ณ เมือง HAMBURG  ขณะนี้ได้เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2551 เวลา 09.20 น. ที่เยอรมัน ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากท่าน Udo Rudolph เพื่อไปแสดงผลงานโปรแกรม Apollon 15 ที่บ้านและท่านได้ประทับใจที่คนไทยมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม โหราศาสตร์ยูเรเนี่ยน ไม่แพ้เยอรมัน และได้แลกเปลี่ยนความรู้ กันและได้ติดต่อกันมาจนถึงวันสุดท้าย

โหราศาสตร์ยูเรนียน ( Uranian Astrology ) ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศ เยอรมัน และได้เผยแพร่ออกไปยังประเทศต่าง ๆ และถือว่าเป็นโหราศาสตร์สากลก็ว่าได้ เพราะใช้ความหมาย และสัญลักษณ์ดาวเป็นแบบสากล ซึ่งทางโหราศาสตร์ยูเรเนียนใช้ดวงดาวในการพยากรณ์ 22 ดวง ท่านได้สร้างคัมภีร์สูตรดาวเพื่อให้ผู้ศึกษาค้นคว้าได้เป็นแนวทาง และง่ายในการที่จะพยากรณ์ ได้ประมาน 5,000.- กว่าปัจจัย หรือมีเรื่องที่จะตรวจสอบได้ถึงประมาน 5,000 กว่าเรื่องในชีวิตมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นโหราศาสตร์ที่ละเอียดมากในขณะนี้ที่จะให้คำตอบในเรื่องต่าง ๆ ได้ดีและแม่นยำ สำหรับนักโหราศาสตร์ที่สนใจ และต้องการค้นคว้า

โหราศาสตร์ยูเรนียน ( Uranian Astrology ) อาจถือได้ว่า เป็นโหราศาสตร์เชิงวิเคราะห์ โดยหาเหตุและผล โดยดูจากดวงดาวบนท้องฟ้า และปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำมุม และดาวเข้าเรือนต่าง ๆ กับดวงชะตาของแต่ละบุคคล รวมไปถึงการนำไปวิเคราะห์ดวงเมือง ดวงประเทศ และดวงของสิ่งต่าง ๆ ที่ท่านต้องการทราบ โดยถือว่าทุกสิ่งย่อมมีเวลาเกิดเป็นของตัวเอง

การศึกษาวิชาโหราศาสตร์ถ้ามองให้ลึกลงไปแล้วมันก็คือศาสตร์เกี่ยวกับธรรมชาติ ของโลก และดวงดาวต่าง ๆ ในจักรวาล ที่จะให้คำตอบกับนักโหราศาสตร์ที่ได้ทำการศึกษาและค้นคว้า โดยมีประโยคที่พูดว่า "รู้ฟ้าโดยอาศัยโลก และ รู้โลกโดยอาศัยฟ้า "

ฟ้าคือความว่างเปล่าซึ่งมีขนาดกว้างใหญ่ไพศาลเกินกว่าที่จะรู้จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดได้ บรรดาเคหะวัตถุท้องฟ้าทั้งหลายเช่น ดาวฤกษ์ ดาวพระเคราะห์ ฯลฯ ลอยอยู่ในท้องฟ้าคล้ายกับกรณีวัตถุต่าง ๆ ลอยอยู่ในน้ำ หรือในมหาสมุทร

วิชาดาราศาสตร์พิจารณาฟ้าว่ามีสัณฐานเป็น รูปทรงกลมที่มีขนาดมหึมาอันหนึ่ง ซึ่งการสันนิษฐานหรือการสมมุติเช่นนี้ มิได้ทำให้การคำนวณที่เกี่ยวกับ มุมคลาดเคลื่อนไปแต่ประการใด และยิ่งไปกว่านั้นยังถือว่าจุดศูนย์กลางของทรงกลมฟ้า เป็นจุดเดียวกับ จุดศูนย์กลางของโลกอีกด้วย ทำให้มีขั้วฟ้าเหนือ ซึ่งตรงกับขั้วโลกเหนือ และขั้วฟ้าใต้ซึ่งตรงกับขั้วโลกใต้ มีศูนย์สูตรฟ้าตรงกับศูนย์สูตรโลก และโลกมีแล๊ตติจูด ฟ้าก็มีแล๊ตติจุดฟ้า โลกมีลองติจูด ฟ้าก็มีเมอริเดียน ซึ่งล้วนตรงกัน จากการที่ฟ้าเป็นมหภาค ( Macro ) และ โลกเป็น จุลภาค ( Micro ) ซึ่งสองส่วนนี้มีความเกี่ยวเนื่องกันโดยการ อุปมาอุปมัย ว่า มหาภาคเป็นเช่นไรจุลภาคก็เป็นเช่นนั้น ซึ่งหมายความว่า ฟ้าเป็นอย่างไร โลกก็เป็นอย่างนั้น สำหรับในกิจกรรมของวิชาโหราศาสตร์ซึ่งขนานคู่กันมา และมีข้อพิจารณาทำนองเดียวกันกับวิชาดาราศาสตร์นั้น ย่นย่อการพิจารณาฟ้าลงมา เพียงส่วนของฟ้าที่วิถีการโคจรของดวงอาทิตย์ผ่านเท่านั้น ซึ่งวิถีการโคจรของดวงอาทิตย์นี้ วิชาโหราศาสตร์เรียกว่า ระวิมรรค และเนื่องจากเมื่อมองจากโลกแล้วเห็นว่า ดวงอาทิตย์โคจรรอบโลก ปีละ 1 รอบ ระวิมรรคจึงมีลักษณะเป็นวงกลม และเมื่อถือว่าฟ้ามีสันฐานทรงกลมแล้ว ระวิมรรคก็จะเป็นที่เรียกกันว่า จักรราศี ( Zodiac ) ซึ่งขนาดของบริเวณนั้นถือระวิมรรคเป็นหลัก กล่าวคือ กว้างออกไปข้างละประมาณ 9 องศาจากระวิมรรค จักรราศีจึงมีลักษณะเป็นแถบกว้างประมาณ 19 องศา และแล่นไปกับระวิมรรค อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัตินั้น เมื่อพูดว่า จักรราศี นักโหราศาสตร์โดยทั่วไป จะหมายถึงวิถีโคจรของดวงอาทิตย์หรือ ระวิมรรค เสมอไป ในที่สุดก็มาถึง ฟ้า ในทัศนะของวิชาโหราศาสตร์ สำหรับในความหมายทางโหราศาสตร์ ซึ่งสรุปแล้วก็คือ จักรราศี นั่นเอง และที่ไม่พิจารณา ส่วนอื่นของฟ้า เป็นส่วนที่มีอิทธิพลต่อโลกมากที่สุด และที่เป็นเช่นนั้น ก็คงจะเนื่องมาจากระวิมรรคนั้นความจริงแล้วคือ วิถีการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ การที่เห็นเป็นวิถีโคจรของดวงอาทิตย์ก็เนื่องมาจากเรามองจากโลกออกไป นั่นประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งซึ่งมีความสำคัญยิ่งก็คือ บรรดาดาวพระเคราะห์ต่าง ๆ ในสุริยจักรวาลจะโคจรอยู่ในระนาบเดียวกันนี้ หรือโคจรอยู่บริเวณระวิมรรคนั่นเอง ฟ้า ของนักโหราศาสตร์จึงหมายถึง จักรราศี และใช้จักรราศีแทนฟ้าเสมอไป

การที่เราจะวิเคราะห์ดวงชะตาบุคคลใดก็ตาม หรือสิ่งใดก็ตาม ในเรื่องของความแม่นยำแล้ว เราจะต้องทราบข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

1. วันที่เกิด
2. เดือนเกิด
3. ปีพ.ศ หรือ ค.ศ เกิด
4. สถานที่เกิด เช่น จังหวัด หรือประเทศที่เกิด
5. สถานที่อยู่ปัจจุบัน ( ที่ดำรงชีพอยู่ )

การพยากรณ์แบบที่ท่านกำลังจะเปิดอ่านต่อไป เช่นพื้นดวงชะตาของผู้ที่เกิดตามราศีต่าง ๆ หรือห้วงเวลาเหตุการณ์ทุก ๆ 7 วัน เป็นพยากรณ์โดยระบบ ( Sun Sign ) และเรือนชะตา ผสมกัน ซึ่งอาจยังไม่ตรงใจท่านนักที่ต้องการความแม่นยำ ถ้าท่านต้องการความเที่ยงตรงยิ่งขึ้นก็สามารถติดต่อดูรายบุคคลได้

การคำนวณจากอาทิตย์ ( Sun Sign ) ของบุคคลในราศีต่าง ๆ ที่ได้ถูกแบ่งออกมาเป็น 12 ราศี หรือ 12 กลุ่มดาวดาวฤกษ์ ว่าระหว่างที่ท่านเกิดมา อาทิตย์ท่านเข้าไปอยู่ ณ ตำแหน่งองศาในราศี ภายใน 12 ราศี โดยตามหลักโหราศาสตร์ในระบบสากล เราจะตัดแบ่งว่าบุคคลใดควรเป็นชาวราศีใด โดยดูจากดวงอาทิตย์จรย้ายเข้ากลุ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ บนท้องฟ้า โดยประมาณทุก ๆ วันที่ 21 หรือ 22 โดยประมาณ ของทุกเดือน บุคคลนั้นก็จะเป็นบุคคลในราศีนั้น ซึ่งต่างกับระบบโหราศาสตร์ไทย ที่จะไปดูลัคนาเกิด เป็นตัวกำหนดไว้ว่าบุคคลผู้นั้นจะตกอยู่ในตำแหน่งราศีใด ซึ่งลัคนาเกิดนี้ทางโหราศาสตร์สากลจะถือเป็นสภาพแวดล้อมรอบ ความเป็นอยู่ของตัวเจ้าชะตาไป
โหราศาสตร์ ยูเรเนียน เป็นที่รู้จักในประเทศไทย โดยท่าน อาจารย์ พลตรี ประยูร พลอารีย์ เป็นผู้เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก แต่ก่อนหน้านี้อาจมีท่านผู้อื่นได้ศึกษามาก่อนแล้ว ข้าพเจ้ามิอาจทราบได้ พลตรี ประยูร พลอารีย์ ได้เปิดโรงเรียนสอนโหราศาสตร์ยูเรเนียน โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนโหราศาสตร์กรุงเทพ ให้กับบุคคลที่สนใจ นับเป็นเวลานาน จนเป็นที่รู้จักของนักโหราศาสตร์

ข้าพเจ้าได้เป็นศิษย์คนหนึ่ง ที่ได้เรียนกับท่าน เป็นรุ่นสุดท้าย ( รุ่น 23 ) และได้ถ่ายทอดเจตนารมย์ ของท่าน อาจารย์ พลตรี ประยูร พลอารีย์ โดยการเผยแพร่ศาสตร์ที่มีความถูกต้อง และแม่นยำ และได้คิดค้นโปรแกรม ที่สามารถคำนวณตำแหน่งดวงดาวได้ถูกต้อง โดยไม่ต้องคำนวณด้วยการใช้ปฏิทินดาวเหมือนแต่ก่อน ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการลงตำแหน่งดาวในจานคำนวณ โปรแกรมนี้ได้ช่วยให้การพยากรณ์ได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ชื่อโปรแกรม SUAD ( ซูเอ็ด )

ข้าพเจ้าต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ พลตรีประยูร พลอารีย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับ ข้าพเจ้าและลูกศิษย์ทั้งหลาย ถึงแม้ว่าท่านได้จากพวกเราไปแล้วแต่ วิชาความรู้ ก็ยังคงอยู่กับศิษย์ที่ได้ศึกษา และสนใจเล่าเรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคมของเรา เพื่อที่จะได้เป็นโหราศาสตร์ ที่ให้ความกระจ่าง และถูกต้องกับ ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ศาสตร์แห่งการรู้แจ้ง แห่ง สัจจธรรม


Decha Phairatchakul
 

- จบการศึกษาจาก Saint John's College of Commerce (บริหารธุรกิจ) ปี ค.ศ. 1977
- จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) ปี ค.ศ. 1984 รุ่นที่ 11
- ทำงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด ปี ค.ศ. 1977-1988
- ทำงาน บริษัท สยามแมคโคร (ประเทศไทย) ปี ค.ศ. 1988-1989
- ทำงาน บริษัท ที.เอ็น.นิกดอร์ฟ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) ปี ค.ศ. 1989-1996
- จบการศึกษาจากโรงเรียนโหราศาสตร์กรุงเทพ ปีการศึกษา 1992 รุ่นที่ 23
- ที่ปรึกษา บริษัท อินโฟเทค คอมพิวเตอร์ จำกัด
- รับปรึกษาและ ให้คำแนะนำโหราศาสตร์ยูเรเนียนกับผู้สนใจ โดยประยุกต์เข้ากับโปรแกรมคอมพิวเตอร์  Apollon 15 ได้จดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย เปิดสอนมา 15 ปี

  Tel :  02-3743117
         087-165-0165


Activeway.com

 
     Copyright 2005 By Apolllon Goup
       All right reserved