flame.gif (21280 bytes)flame.gif (21280 bytes)flame.gif (21280 bytes)

ประวัติอักษร Runes
การวางตำแหน่ง Runes

ทำนายตัวอักษร Runes(ปรับปรุ่ง)


 

MANNAZ

GEBO

ANSUZ

OTHILA

URUZ

PERTH

NAUTHIZ

INGUZ

EIHWAZ

ALGIZ

FEHU

WUNJO

JERA

KANO

TEIWAZ

BERKANA

EHWAZ

r17.jpg (1271 bytes)
LAGUZ

HAGALAZ

RAIDO

THURISAZ

DAGAZ

ISA

SOWELU

ODIN