วิธีการทำนาย Runes

        วิธีที่ 1
จับเค้าขึ้นมาอันเดียวเพื่อหาคำตอบที่ต้องการทราบ   โดยเอามือซ้ายหยิบจากในถุงใส่ RUNES   ที่นำมารวมกันทั้งหมด 25 ชิ้น ก่อนจะจับให้ทำสมาธิและถามใน สิ่งที่ต้องการจะทราบ ส่วนมากจะใช้เวลาจะออกเดินทาง หรือถามเหตุการณ์ประจำวันเป็นส่วนมาก   พวกไวกิ้งจะใช้วิธีการจับ RUNES ก่อนออก เดินทางไปในทะเล ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา การออกเดินทางครั้งนี้จะมีสิ่งไม่ดี   หรือมีโชคกลับมา เป็นการให้พวกเค้าหยั่งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า และพร้อมที่จะป้องกันตัว หรืองดการเดินทางในแต่ละครั้ง  

วิธีที่ 2 
  จับตัวอักษร 
RUNES ขึ้นมา 3 อัน วิธีนี้ได้มีมาในประวัติศาสตร์โรมันเมื่อ 2000 ปีมาแล้ว การจับควรจะจับขึ้นมาที่ละอัน และวางในตำแหน่งข้างหน้าจากซ้ายไปขวา คุณอาจจะคว่ำหน้าลงก่อนแล้วค่อยเปิดหงายขึ้นทีหลัง

1. เหตุการณ์ที่เผชิญ            2. ขยายตำแหน่งที่ 1           3. สรุปดีหรือไม่ดี

การจับในวิธีที่ 2 สองนี้จะได้รายละเอียดมากกว่า วิธีที่หนึ่ง บางครั้งผมจะใช้วิธีจับแบบที่ 2 ก่อน เพื่อถามถึงเรื่องทั่ว ๆ ไป เหตุการณ์ที่จะเกิด และไปจบลงที่วิธีที่ 1 เป็นการ ย้ำความมั่นใจในการทำนาย   เราสามารถกำหนดเวลาถึงเหตุการณ์ที่จะถามได้   เช่น 1 วัน 3 วัน หรือ 7 วัน   หรือตามระยะเวลาที่ท่านต้องการทราบ   ท่านควรถาม เรื่องที่ต้องการทราบเพียงครั้งเดียว ต่อระยะเวลาที่กำหนดไว้
pictm2.gif (19001 bytes)