WUNJO

หมายถึงการได้รับการตอบแทนเป็นรางวัลแห่งความดีงาม ความพอใจ ความร่าเริง
ความยินดี ชัยชนะอย่างมีความสุข และความสำเร็จในชีวิต
ในด้านจิตวิญญาณหมายถึงความใกล้ชิดกับศาสนามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
และผู้ที่จับได้ Rune อันนี้ยังหมายถึงผู้หญิงที่มีความเบิกบาน ร่าเริง