rune15.gif (8135 bytes)

TEIWAZ (ทีร์)
หมายถึงการต่อสู้ ความยุ่งเหยิง ความสับสนอลหม่าน การประสบผลสำเร็จด้วย
การเสียสละ Rune ตัวนี้ยังหมายถึง การเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และเกี่ยวข้องกับเพศชาย