SOWELU (ซิเกล)

หมายถึงชัยชนะ ความสามารถพิเศษ การให้พลังอันแรงกล้าที่จะต่อสู้ต่อปัญหาต่าง ๆ
 ให้ประสบความสำเร็จ และหมายถึงการ มีทรรศนวิสัยที่ดี
มีมุมมองที่สว่าง กระจ่าง มีสติปัญญาดี   การปราศจากภูตผีปีศาจ   หมายถึงธุรกิจจะดีขึ้น
        การชนะคดีความ   การมีสุขภาพดีขึ้น   การมีชีวิตชีวา   เป็นตัวอักษรที่ดีมากตัวหนึ่ง

?