ท่านควรเลือกคำทำนายหัวข้อละ 1 ครั้ง ต่อระยะเวลาที่ท่านตั้งใจไว้ เช่น 1  3  7 วัน หรือกำหนดตามความพอใจ
แต่ถ้ายังไม่ผ่านพ้นระยะเวลาที่ท่านกำหนดไว้ ไม่ควรเลือกซ้ำอีก
คำตอบที่ถูกต้องคือการเลือกครั้งแรกแล้วท่าน จะได้คำตอบที่ท่านต้องการทราบ
Activeway.com
decha99@hotmail.com